ACTA ILLYRICA – upoznavanje sa sadržajem prvog broja Godišnjaka Udruženja BATHINVS

Godišnjak Udruženja BATHINVS Acta Illyrica je koncipiran tako da se radovi u najvećoj mjeri direktno ili indirektno odnose na prvo stoljeće nove ere sa akcentom na namjesništvo Publija Kornelija Dolabele. Budući da je riječ o osobi čiju upravu u rimskoj provinciji Illyricum Superius (Dalmaciji) je obilježio ekomonski procvat zasnovan na izgradnji putne mreže primjetno je da su autori dosta pažnje poklanjali upravo problematici izgradnje puteva. Važno mjesto na stranicama ovog broja Acta Illyrica zauzimaju i radovi koji se bave pitanjima urbanizacije, romanizacije, monetarne politike, religije i onomastike u unutrašnjosti rimske provincije Dalmacije. Ipak treba podvući da Publije Kornelije Dolabela nije bio jedini rimski namjesnik koji je ostavio značajan trag u historiji zapadnog Balkana, o čemu govore radovi stručnjaka iz oblasti rimskog prava koji su također uvršteni u sadržaj prvog broja Acta Illyrica.
U skladu sa metodološkim parametrima nauke, radovi su klasificirani u četiri kategorije: 1) izvorni naučni rad, 2) pregledni rad, 3) stručni rad i 4) izvještaj sa naučnog skupa / simpozija / konferencije. Radi kvaliteta časopisa, svi radovi su išli na anonimnu recenziju kod stručnjaka iz naučne oblasti iz koje je rad napisan. Pristigli radovi koji nisu pozitivno ocijenjeni od strane recenzenata nisu objavljeni. Recenzentski odbor prvog broja časopisa su sačinjavali: prof. dr. Enver Imamović, emeritus (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za historiju i Katedra za arheologiju), dr. sc. Branka Migotti, znanstvena savjetnica (Odsjek za arheologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti; upraviteljica – Odsjek za arheologiju), prof. dr. Salmedin Mesihović (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za historiju), prof. dr. Adnan Busuladžić (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Katedra za arheologiju), dr. sc. Alka Domić Kunić (Viša znanstvena suradnica Odsjeka za arheologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti), doc. dr. Adnan Kaljanac (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Katedra za arheologiju), viša ass. dr.sci. Amra Šačić, (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za historiju), Edin Veletovac, MA (Predsjednik Udruženja BATHINVS, apsolvent doktorskog studija Univerziteta u Sarajevu).
Uz navedene naučnike i naučne radnike, doprinos kvaliteti časopisa kroz recenzentski rad su također dali i prof. dr. Bego Omerčević (Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Odsjek za historiju), prof. dr. Dževad Drino (Pravni fakultet Univerziteta u Zenici), prof. dr. Edin Mutapčić (Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli), doc. dr. Marcel Burić (Filozofski fakultet Univerziteta u Zagrebu, Odsjek za arheologiju), prof. dr. Ivo Miro Jović (Sveučilište / Univerzitet „VITEZ“ Travnik), doc. dr. Omer Hamzić (Pravni fakultet Univerziteta u Travniku (Kiseljak).
Redakcija časopisa i Udruženje BATHINVS se želi zahvaliti i svim recenzentima na izdvojenom vremenu, trudu i doprinosu kvaliteti časopisa. Posebna zahvalnost ide na adresu recenzentskog odbora. Svakako treba naglasiti da je veliki doprinos u tehničkoj realizaciji časopisa dala Ivana Božić, BA (potpredsjednik Udruženja BATHINVS) koja je i sekretar Redakcije. Pored spomenutih, treba istaknuti i pomoć koju su prilikom rada na časopisu dali i stručnjaci iz oblasti lingvistike. Lekturu (već prevedenih sažetaka od strane autora) i prijevod tekstova na engleski jezik radila je magistrica engleskog jezika i književnosti, Samra Čebirić. Svi tekstovi napisani na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku lektorirani su od strane Aide Hasović, (studentica Filozofskog fakulteta u Sarajevu na Odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnosti naroda Bosne i Hercegovine). Svakako ne smijemo zaboraviti stručnu pomoć Elvire Poljak, bibliotekarke Odsjeka za historiju i Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Zahvaljući njenom angažmanu svi radovi su dobili biliotekarsku kvalifikaciju. Na kraju treba istaći da je autorica naslovnice prvog broja časopisa Acta Illyrica mlada arheologinja Romana Witschi, BA.
Udruženje BATHINVS i Redakcija časopisa koristi se prilikom da se posebno zahvali prof. dr. Begi Omerčeviću sa Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta u Tuzli na doprinosu i podršci bez koje ovaj broj časopisa ne bi ugledao svjetlo dana. Isto tako zahvalu upućujemo i firmi „BABILON“ d.o.o. Tuzla, bez čije financijske pomoći ovaj projekat ne bi bilo moguće realizirati.

Ovdje možete preuzeti template Godišnjaka Udruženja Bathinvs

O nama

Udruženje BATHINVS je osnovano 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine.
Saznaj više

Ostale novosti

PROMOCIJA SEDMOG BROJA ČASOPISA „ACTA ILLYRICA“

S ponosom najavljujemo promociju sedmog broja Godišnjaka Udruženja BATHINVS „Acta Illyrica.“ Domaćin ovogodišnje promocije bit će Centar za historijska istraživanja (Univerzitet u Sarajevu – Filozofski

Deset godina „Bathinvsa“ !

ŠTA SMO TO URADILI DO SADA?   OBJAVLJENE KNJIGA: 6 monografija, 2 izdanja izvora i 1 Vodič za turiste SEDAM BROJEVA ČASOPISA “ACTA ILLYRICA”: ukupno