admin

NAJAVA NOVE PUBLIKACIJE

Udruženje Bathinvs uspješno završava 2021. godinu te u sklopu svoje izdavačke djelatnosti najavljuje novu knjigu u autorstvu članova udruženja prof. dr. Salmedina Mesihović, Dženane Kahriman,

Predstavljanje učesnika online konferencije

Kao što smo već prethodno najavili Udruženje „BATHINVS“, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo, organizira online VIDEOKONFERENCIJU pod nazivom ,,Tekovine rimske kulture na

NAJAVA NAUČNE VIDEOKONFERENCIJE

Poštovani, Udruženje za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa, drevnih i klasičnih civilizacija „BATHINVS“ , pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo organizira ZOOM VIDEOKONFERENCIJU

NAJAVA JAVNE TRIBINE

Udruženje “BATHINVS” u saradnji sa Vijećem kongresa bošnjačkih intelektualaca organizira javnu tribinu na temu “Bosna pod rimskom vlašću”. O ovoj zanimljivoj temi govoriti će prof.dr.

Ovdje možete preuzeti template Godišnjaka Udruženja Bathinvs

Acta Illyrica

O nama

Udruženje BATHINVS je osnovano 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine.
Saznaj više