DESET NAJVAŽNIJIH ARHEOLOŠKIH OTKRIĆA U BOSNI I HERCEGOVINI U PROŠLOJ DECENIJI (2010 – 2020) – 2. mjesto

Kasnobrončana ostava iz Srebrenika

Prilikom kopanja humusa za cvijeće Jasmin Buljubašić je u naselju Rapatnici kod Srebrenika, maja 2016. godine, pronašao kasnobrončanu ostavu. Ukupno je pronađeno 150 predmeta čija ukupna težina iznosi 20,749 grama. Obilaskom lokaliteta arheolozi su utvrdili da su svi predmeti bili ukopani u plitkoj jami, na samo 20 – 30 cm ispod površine.

U ostavi su pronađeni: oružje, oruđe, nakit, limovi i brončana sirovina (ingoti). Posebno je značajno da je oko 40% predmeta sačuvano u cijelosti. Od predmeta najzastupljeniji su srpovi sa jezičastom drškom, ingoti i tuljaste sjekire. Srpovi sa jezičastom drškom su napravljeni za dešnjake i veoma lijepo ukrašeni. Od nakita pronađena je velika fibula u obliku violinskog gudala i više narukvica ili nanogavica. Što se tiče oružja, u ostavi su pronađena 3 vrha koplja i 2 fragmentirana noža.

Na osnovu komparacije sa sličnim arheološkim otkrićima ustanovljeno je da svi predmeti iz ostave kod Srebrenika potiču iz 13. i 12. vijeka p. n. e. odnosno, da su izrađeni prije oko 3200 godina.

Ovdje možete preuzeti template Godišnjaka Udruženja Bathinvs

O nama

Udruženje BATHINVS je osnovano 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine.
Saznaj više

Ostale novosti

PROMOCIJA SEDMOG BROJA ČASOPISA „ACTA ILLYRICA“

S ponosom najavljujemo promociju sedmog broja Godišnjaka Udruženja BATHINVS „Acta Illyrica.“ Domaćin ovogodišnje promocije bit će Centar za historijska istraživanja (Univerzitet u Sarajevu – Filozofski