Antropomorfna figurica sa lokaliteta Kopilo kod Zenice


Gradina Kopolo nalazi se oko 4 km sjeverozapadno od Zenice. Prva arheološka istraživanja na ovom lokalitetu izvođena su 1971. i 1975. godine. Tom prilikom su otkriveni ostaci podnica kuća od nabijene gline i kamene substrukcije ognjišta većih dimenzija. Od pokretnog arheološkog materijala pronađen je veliki broj fragmenata keramike, životinjski kostiju i par kamenih kalupa za nakit od bronze. Na osnovu arheoloških nalaza zaključeno je da je gradina u Kopoli bila naseljena u toku bronzanog i željeznog doba.

Do novih areholoških iskopavanja na lokalitetu Kopilo dolazi 2019. godine. Pored brojnih fragmenata keramike, oruđa i oružja arheolozi su pronašli i glinenu figuricu antropomorfne predstave, sa jasno istaknutim muškim polnim organom. Figurica nije imala praktičnu namjenu već je isključivo povezana sa nekim kultom i vjerovanjem praistorijskog čovjeka.
Na prostoru Bosne i Hercegovine slične antropomorfne predstave otkriveno su još samo u naselju Ripač kod Bihaća