DESET NAJVAŽNIJIH ARHEOLOŠKIH OTKRIĆA U BOSNI I HERCEGOVINI U PROŠLOJ DECENIJI (2010 – 2020) – 6. mjesto

U skladu sa prethodnim postovima danas vam donosimo mjesto broj 6 liste najvažnijih arheoloških otkrića u protekloj deceniji, čiji je autor magistar antičke historije Goran Popović, Bronzana pločica sa prikazom kulta dunavskog konjanika.

Bronzana pločica sa prikazom kulta dunavskog konjanika otkrivena je na lokalitetu Đelilovac, udaljenom oko 4 km od mjesta Turbe, kod Travnika. U stručnoj literaturi lokalitet Đelilovac prvi put se pominje 1931. godine kao mjesto otkrića kasnoantičke grobnice na svod. Pored grobnice, pronađena su dva prstena sa utisnutim slovom M, nastala u 4. vijeku. Do novih arheoloških iskopavanja na lokalitetu Đelilovac došlo je tokom 2013. i 2014. godine. Tom prilikom pronađeni su zidovi iz antičkog perioda, mnoštvo željezne troske, fragmenta rimske keramike, novac careva Aurelijana (270 – 275. god.) i Konstansa (337 – 350. god.), kao i drugi pokretni materijal.

Najznačajniji otkriće je ulomak pločice izrađene od bronze, na kojoj se nalazi prikaz kulta dunavskog konjanika. Pločica je visine 10,5 cm i širine 7 cm. Nastala je u 3. vijeku i predstavlja rad domaćeg autora. U gornjem dijelu pločice predstavljen je lik boginje, koja u visoko podignutim rukama drži dvije grančice. Desno i lijevo od nje nalaze se figure konjanika. Ispod desnog konjanika je prikaz ribe, dok je ispod lijevog konjanika prikazana figura u ležećem položaju. U donjem dijelu pločice nalaze se 3 ljudske figure koje sjede za stolom. Desno od stola nadziru se još 3 ljudske reljefne predstave. Na pločici se pojavljuju još i pas i zmija.

Za sada je nepoznato porijeklo kulta dunavskog konjanika. O njemu nema podataka ni u pisanim izvorima. Zastupljeno je mišljenje da centralni lik ovog kulta nisu konjanici, već boginja koja se na svim reljefnim predstavama nalazi između konjanika. Može se samo pretpostaviti da ona predstavlja autohtono, predrimsko božanstvo koje je poštovano na području provincije Panonije i susjedni oblast.

Najviše pločica ovog kulta pronađeno je u provincijama Dakiji, Panoniji i Meziji. Po brojnosti nalaza ističe se Sirmijum (danas Sremska Mitrovica, u Srbiji) gdje je pronađeno više od 50 olovnih pločica sa prikazom kulta dunavskog konjanika. Pored bronzane pločice iz Đelilovca, u Bosni i Hercegovini je otkriveno još 5 pločica koje pripadaju kultu dunavskog konjanika. Međutim, ove pločice nisu izrađene od bronze, već olova i kamena.I pored značajnog oštećenja, pločica iz Đelilovca predstavlja važan materijalni dokaz o poštovanju kulta dunavskog konjanika u unutrašnjosti rimske provincije Dalmacije.

Prikaz boginje i konjanika sa pločice iz Đelilovca

Ovdje možete preuzeti template Godišnjaka Udruženja Bathinvs

O nama

Udruženje BATHINVS je osnovano 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine.
Saznaj više

Ostale novosti

PROMOCIJA SEDMOG BROJA ČASOPISA „ACTA ILLYRICA“

S ponosom najavljujemo promociju sedmog broja Godišnjaka Udruženja BATHINVS „Acta Illyrica.“ Domaćin ovogodišnje promocije bit će Centar za historijska istraživanja (Univerzitet u Sarajevu – Filozofski

Deset godina „Bathinvsa“ !

ŠTA SMO TO URADILI DO SADA?   OBJAVLJENE KNJIGA: 6 monografija, 2 izdanja izvora i 1 Vodič za turiste SEDAM BROJEVA ČASOPISA “ACTA ILLYRICA”: ukupno