DESET NAJVAŽNIJIH ARHEOLOŠKIH OTKRIĆA U BOSNI I HERCEGOVINI U PROŠLOJ DECENIJI (2010 – 2020) – 8. mjesto

Na 8. mjestu liste najvažnijih arheoloških otkrića u protekloj deceniji, čiji je autor magistar antičke historije Goran Popović, nalazi se Svileni plašt sa pozlatom i bronzana pojasna kopča iz Dubrovnika, kod Ilijaša.


U selu Kopošići, udaljenom oko 1 km od srednjovjekovnog grada Dubrovnika, nalazi se značajna nekropola stećaka, proglašena za nacionalni spomenik. Jedan od stećaka sadrži natpis kneza Batića Mirkovića. Blizina grada Dubrovnika navodi na zaključak da su na nekropoli u Kopošićima sahranjivani plemići koji su upravljali pomenutim srednjovjekovnim gradom.
Arheološka iskopavanja na nekropoli u Kopošiću izvođena su 2015. godine. Tom prilikom ispod jednog stećka je pronađen ljudski skelet kome je nedostajala glava. Pored skeleta je pronađen dio svilenog plašta protkanog nitima zlata i srebra. Skeletni ostaci i fragment plašta najvjerovatnije pripadaju nekom od plemića iz roda Mirković.
Od 2017. godine započela su arheološka istraživanja unutar srednjovjekovnog grada Dubrovnika. Krajem 2020. godine arheolozi su otkrili dio bronzane pojasne kopče sa pozlatom, koja sadrži motiv ljiljana. Pretpostavlja se da je kopča nastala krajem srednjeg vijeka ili početkom Osmanske vladavine ovim prostorima.
Srednjovjekovni grad Dubrovnik prvi put se spominje u izvorima 1404. godine. Pretpostavlja se da je dobio ime po Dubrovčanima koji su tu imali trgovačku koloniju. Sastojao se od gornjeg i donjeg grada. U Gornjem gradu, koji sačinjava utvrda sa četiri kule, živjelo je plemstvo, dok su se u donjem gradu nalazile zanatlije i trgovci.

Svileni plašt sa pozlatom

Ovdje možete preuzeti template Godišnjaka Udruženja Bathinvs

O nama

Udruženje BATHINVS je osnovano 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine.
Saznaj više

Ostale novosti

PROMOCIJA SEDMOG BROJA ČASOPISA „ACTA ILLYRICA“

S ponosom najavljujemo promociju sedmog broja Godišnjaka Udruženja BATHINVS „Acta Illyrica.“ Domaćin ovogodišnje promocije bit će Centar za historijska istraživanja (Univerzitet u Sarajevu – Filozofski