Mladi bosanskohercegovački naučnik, magistar antičke historije Goran Popović u cilju promocije naučnih otkrića načinio je listu najvažnijih arheoloških nalaza u protekloj deceniji.

Deseto mjesto zauzima kamena reljefna ploča iz sela Zavala, na Popovom polju u Hercegovini. U pitanju je ulomak oltarske pregrade srednjovjekovne, katoličke crkve posvećene sv. Petru. Crkva sv. Petra nalazi se na lokalitetu Crkvina ili Petkovica. U pisanim izvorima prvi put se pominje 1525. godine. Prva arheološka istraživinja na ovom lokalitetu obavljena su 1957. godine. Prema stilu crkve, obradi kamena u zidovima, kao i arhitekturi grobova, poznati arheolog Marko Vega je smatrao da je crkva podignuta u drugoj polovini 12. vijeka.
Crkva se sastoji od samo jednog broda. Izgrađena je od tesanog kamena većih dimenzija koji je povezan smjesom od kreča i sitnog pijeska. Ono po čemu se crkva u Zavali razlikuje od drugih srednjovjekovnih crkava jeste oblik apside. Naime, apsida je četvorougaonog oblika i sa spoljašnje i sa unutrašnje strane. Apsidu je od naosa odvajala kamena oltarska pregrada ukrašena reljefnim motivima. Prilikom prvi arheoloških iskopavanja otkriveno je više ploča koje su činile oltarsku pregradu. Najčešći motiv na pločama su geometrijske figure, biljne stilizacije i prikazi ptica. Ove ploče oltarske pregrade čuvaju se u muzeju Hercegovine u Trebinju.Prilikom konzervatorskih radova na lokalitetu Crkvina (Petkovica), 2020. godine, na veliko iznenađenje arheologa otkriven je gornji ulomak ploče sa oltarske pregrade. Pored geometrijski motiva na ploči je jasno vidljiva i glava ptice, koja je po obliku i načinu izrade identična ranije otkrivenim reljefnim predstavama sa ovog lokaliteta. Neposredno pored arheološki ostataka katoliče crkve sv. Petra nalaze se ostaci pravoslavne crkve približno izgrađene nakon 1751. godine, od strane kaluđera iz obližnjeg manastira Vavedenja Bogorodice. Najvjerovatnije da je ova crkva bila posvećena svetoj Petki, po čemu se i lokalitet naziva Petkovica. Pored temelja dvije crkve na ovom lokalitetu se nalaze i ostaci još jednog objekta kao i srednjovjekovna nekropola stećaka.