Return to Article Details Prikaz knjige: Predrag Novaković, Historija arheologije u novim zemljama Jugoistočne Evrope, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 2015, str. 304. Download Download PDF