The valley of the Una river, the land of the “Illyrian” Iapodes / Dolina rijeke Une, područje ilirskih Japoda

Authors

  • Edin Huseinović

DOI:

https://doi.org/10.54524/2490-3930.2022.157

Keywords:

Illyrians, Iapodes, Romans, Bellum Batonianum, religion, Octavian, territory, art

Abstract

This paper focuses on one of the Illyrian people that played a large role in the study of ancient Bosnia and Herzegovina. It is important to make an overview of ancient sources and their information about the Iapodes as people in order to get a broader picture. In addition, there were many controversies both in historiography and in the information provided by classical authors regarding the territory where the Iapodes lived. It is very difficult to determine the exact border today, so for that reason, the paper presents the opinion of several authors who addressed this issue. One of the most important events, when it comes to the Illyrians, was Bellum Batonianum, commonly known as Bato’s Uprising (AD 6–9), and the paper presents a discussion about whose side the Iapodes were on. It is difficult to draw any major conclusions based on all the texts. Attention was also paid to the administrative arrangements of the Iapodes and their territory after the establishment of Roman rule, which is very important given the differences between the Iapodes and other Illyrian peoples. This paper is an interdisciplinary study combining the ethnological, history of art, architectural and written perspectives.

References

Alfödy 1965 – G. Alföldy, Bevölkerung und Gesellschaft der römischen Provinz Dalmatiens, Mit Einem Beitrag von András Mócsy, Akadémiai Kiadó, 1965.

Bakarić 2006 – L. Bakarić, Nastanak i razvoj japodske kulture (The Origins and Development of the Iapodian Culture), Arheološki muzej u Zagrebu, 2006.

Bakarić 2017 – L. Bakarić, Japodi: Zaboravljeni gorštaci = Iapodes: the Forgotten Highlanders, Arheološki muzej u Zagrebu, 2017.

Bojanovski 1974 – I. Bojanovski, Dolabelin sistem cesta u rimskoj provinciji Dalmaciji, Djela XLVII, Centar za balkanološka ispitivanja 2, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1974.

Bojanovski 1988 – I. Bojanovski, Bosna i Hercegovina u antičko doba, Djela LXVI, Centar za balkanološka ispitivanja 6, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1988.

Busuladžić 2011 – A. Busuladžić, Rimske vile u Bosni i Hercegovini, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, 2011.

Busuladžić 2016 – A. Busuladžić, Tipologija rimskih urni iz antičke zbirke Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Godišnjak Centra za balkonološka ispitivanja 45, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2016, 63 – 105.

Cambi 2003 – N. Cambi, Bilješka o japodskim urnama i sarkofazima, Senjski zbornik – prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu, 2003, 97 – 108.

Domić Kunić 1988 – A. Domić Kunić, Augzilijari ilirskoga i panonskog porijekla u natpisima i diplomama (od Augusta do Karakale), Arheološki radovi i rasprave 11, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1988, 83 - 114.

Džino 2010 – D. Džino, Illyricum in Roman Politics - 229 BC – AD 68, Cambridge University Press, 2010.

Džino, Domić Kunić 2013 – D. Džino and A. Domić Kunić, Rimski ratovi u Iliriku – povijesni antinarativ, Školska knjiga, 2013.

Džino 2014 – D. Džino, Illyrians in ancient ethnographic discourse, Dialogues d’Histoire Ancienne 40/2(2), 2014, 45 – 65.

Grbić 2011 – D. Grbić, Augustan Conquest of the Balkans in the Light of Triumphal Monuments, Živa Antika 61, Društvo za antički studii na SRM, Seminar na klasična filologija, Filosofski fakultet, Univerzitet vo Skopje , 2011, 129 – 139.

Grbić 2014 – D. Grbić, Plemenske zajednice u Iliriku – predurbane administrativne strukture u rimskim provincijama između Jadrana i Dunava (I-III vek), Balkanološki institut, Srpska akademija nauka i umetnosti, 2014.

Imamović 1977 – E. Imamović, Antički kultni i votivni spomenici na području Bosne i Hercegovine, Veselin Masleša, 1977.

Katičić 1963 – R. Katičić, Das mitteldalmatische Namengebiet, Živa Antika 12, Društvo za antički studii na SRM, Seminar na klasična filologija, Filosofski fakultet, Univerzitet vo Skopje, 1963, 255—292.

Katičić 1986 – R. Katičić, Najstariji jezici i narodi u senjskom primorju, in: Senjski zbornik: prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu, 3, 1968, 46 – 53.

Kujundžić-Vejzagić 2012 – Z. Kujundiž-Vejzagić, Neprolazna svjetlost jantara sa japodskih nekropola u dolini Une, Godišnjak centra za balkonološka ispitivanja 41, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2012, 77 – 97.

Lewis 1890 – B. Lewis, Roman Antiquities of the Middle Rhine, The Archaeological Journal, 47, Royal Archaeological Institute, 1890. 193 – 214.

Matijević 2020 – I. Matijević, Vojna posada u Saloni u 1. stoljeću, Historijski zbornik god. LXXIII (2020), br. 1, Društvo za hrvatsku povjesnicu, 2020, 1 – 20.

Mesihović 2007 – S. Mesihović, Dezidijati: kulturna i narodnosno-politička zajednica u Iliriku i osvajanja Oktavijanova doba, (manuscript of doctoral dissertation), Zagreb, 2007.

Mesihović 2009 – S. Mesihović, Supplementum rebellio Illyrici I – Germanikova “pounjska ofanziva”, Historijska traganja, 4, Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu, 2009, 9 - 33.

Mesihović 2011a – S. Mesihović, Plinijevske peregrinske civitates na prostorudanašnje Bosne i Hercegovine / The Plinian peregrine civitates in the territory of present-day Bosnia-Herzegovina, Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, 104, Arheološki muzej u Splitu, 2011, 55 - 78.

Mesihović 2011b – S. Mesihović, Antiqvi homines Bosnae, Filozofski fakultet u Sarajevu (elektronsko izdanje), 2011b.

Mesihović 2021 – S. Mesihović, Iliri – Postanci, Udruženje za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija “BATHINVS”, 2021.

Mesihović, Šačić 2015 – S. Mesihović and A. Šačić, Historija Ilira, Univerzitet u Sarajevu, 2015.

Mesihović 2018a – S. Mesihović, Bitka za Ilirik, Udruženje za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih klasičnih civilizacija “BATHINVS”, 2018.

Mesihović 2018b – S. Mesihović, Predstave ilirskih ethne u agusteumu u Afrodisiju, Godišnjak Udruženja za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija “BATHINVS”, Acta Illyrica, 2, 2018, 131 – 148.

Mesihović 2021 – S. Mesihović, Iliri – Postanci, Udruženje za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija “BATHINVS”, 2021.

Olujić 1999/2000 – B. Olujić, Japodi, Apijanovi plemeniti barbari, Opuscula Archaeologica, 23 - 24, Zavod za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1999/2000, 59 – 64.

Olujić 2007 – B. Olujić, Povijest Japoda, Srednja Europa, 2007.

Pašalić 1960 – E. Pašalić, Antička naselja i komunikacije u Bosni i Hercegovini, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, 1960.

Pašalić 1984 – E. Pašalić, Period rimske vladavine do kraja III vijeka naše ere, in: Kulturna istorija Bosne i Hercegovine, 1984, 191 – 307.

Paškvalin 1963 – V. Paškvalin, Kultovi u antičko doba na području Bosne i Hercegovine, Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, N.S. Arheologija, 18, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, 1963, 127 – 153.

Paškvalin 2000 – V. Paškvalin, Skulptorske i klesarske radionice u antičkim krajevima u zaleđu Salone i Narone, Godišnjak centra za balkonološka ispitivanja 29, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2000, 177 – 190.

Patsch 1896 – C. Patsch, Japodi, Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, god. VIII, 1, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, 1896, 113 - 140.

Radimsky 1893 – V. Radimsky, Nekropola na Jezerinama u Pritoci kod Bišća (Ostanci rimskog doba), Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, godina V, knjiga 1, 1893, 575 – 635.

Raunig 1972 – B. Raunig, Japodski kameni sepulkralni i sakralni spomenici, Starinar, Nova serija 23, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, 1972, 23 – 51.

Raunig 2003 – B. Raunig, Neki podaci o sojeničkim naseljima u Bihaćkom polju, Opuscula Archaeologica 27, Zavod za arheologiju FIlozofskog fakulteta u Zagrebu, 2003, 269 – 276.

Raunig 2004 – B. Raunig, Umjetnost i religija prahistorijskih Japoda, Djela 82, Centar za balkanološka istraživanja 8, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2004.

Sergejevski 1949 / 50 – D. Sergejevski, Japodske urne, Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini N.S., 1949/50, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, 45 – 93.

Stipčević 1989 – A. Stipčević, Iliri, povijest, život, kultura, II dopunjeno izdanje, Školska knjiga, 1989.

Suić 1981 – M. Suić, Zadar u starom vijeku, Prošlost Zadra I, Filozofski fakultet Zadar, 1981.

Suić 1992 – M. Suić, Liburnija i Liburni u vrijeme velikog ustanka u Iliriku od 6. do 9. god. poslije Krista, Vjesnik arheološkog muzeja u Zagrebu vol. 24-25, 1, Arheološki muzej u Zagrebu, 1992, 55 – 66.

Šačić 2016 – A. Šačić, Administrative Organization of Today’s Bosnia and Herzegovina during the Roman Empire (I - III century), Filozofski fakultet u Ljubljani, (manuscript of doctoral dissertation), 2016.

Šašel Kos 2018 – M. Šašel Kos, Octavian’s Illyrian war: Ambition and strategy, in: Miličević Bradač M. i Demicheli D. Stoljeće hrabrih (Rimsko osvajanje i otpor starosjedilaca u Iliriku za vrijeme Augusta i njegovih nasljednika), Katedra za rimsku provincijalnu, kasnoantičku i ranokršćansku arheologiju, 2018, 41 – 59.

Škegro 1999 – A. Škegro, Gospodarstvo rimske provincije Dalmacije, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski institut za povijesti, 1999.

Wilkes 1969 – J. Wilkes, Dalmatia – History of the provinces of the Roman Empire, Routledge & Kegan Paul, 1969.

Wilkes 1992 – J. Wilkes, The Illyrians (The Peoples of Europe), Wiley – Blackwell, New Jersey, 1992.

Zaninović 1989 – M. Zaninović, Liburnia Militaris, Opuscula Archaeologica. 13, Zavod za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1989, 43 – 67.

Zaninović 2015 – M. Zaninović, Ilirski ratovi, Školska knjiga, 2015.

Downloads

Published

28.12.2022

How to Cite

Huseinović, E. (2022). The valley of the Una river, the land of the “Illyrian” Iapodes / Dolina rijeke Une, područje ilirskih Japoda. Journal of BATHINVS Association ACTA ILLYRICA / Godišnjak Udruženja BATHINVS ACTA ILLYRICA Online ISSN 2744-1318, (6), 157–189. https://doi.org/10.54524/2490-3930.2022.157

Issue

Section

Articles