The area of the upper course of the Drina river (in Bosnia and Herzegovina) in the 2nd and 3rd century / Administrativno uređenje gornjeg toka rijeke Drine (u Bosni i Hercegovini) u II i III stoljeću

Authors

  • Amina Šehović

DOI:

https://doi.org/10.54524/2490-3930.2022.191

Keywords:

Municipium S(...?), Drina river, administrative unit, Goražde, Foča, Komine, Romanization, Dalmatia

Abstract

The upper course of the Drina river was a part of the Roman province of Dalmatia – more precisely it was located in the eastern part of the province. The mentioned territory, which in present-day Bosnia and Herzegovina includes towns Goražde and Foča as well as smaller villages, belonged to the municipal unit whose center was in the village of Komini near Pljevlja – Montenegro. This administrative unit is known as Municipium S(...?). There is no mention of this administrative unit in the written source material. Accordingly, epigraphic monuments are the main sources from which the past of this administrative unit can be studied. They mention elements that testify to the administrative organization. As there is no information in the written source material, reconstruction can only be partially done. Many questions, starting with the name of the administrative unit, are still not clarified.

References

Bojanovski 1974 – I. Bojanovski, Dolabelin sistem cesta u rimskoj provinciji Dalmaciji, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1974.

Bojanovski 1981 – I. Bojanovski, Prilozi za topografiju rimskih i predrimskih komunikacija i naselja u rimskoj provinciji Dalmaciji III-Prilog proučavanju antičkih naselja i komunikacija u istočnoj Bosni, Godišnjak 17, Centar za balkanološka ispitivanja XIX Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1981, 125 – 197.

Bojanovski 1987a – I. Bojanovski, Bosna i Hercegovina u antičko doba, Centar za balkanološka ispitivanja, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1987.

Bojanovski 1987b – I. Bojanovski, Prilozi za topografiju rimskih i predrimskih komunikacija inaselja u rimskoj provinciji Dalmaciji V: Gornje Podrinje u sistemu rimskih komunikacija, Godišnjak 25, Centar za balkanološka ispitivanja XXIII, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1987, 63 – 174.

Grbić 2014. – D. Grbić, Plemenske zajednice u Iliriku – predurbane administrativne strukture u rimskim provincijama između Jadrana i Dunava (I – III vek), Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti, 2014.

Mesihović 2009 – S. Mesihović, Cives coloniae Ris...? Likovi s antičkih epigrafskih spomenika rogatičko-romanijskog područja, Godišnjak 38, Centra za balkanološka ispitivanja, 2009, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 55 – 74.

Mirković 1975 – M. Mirković, Iz istorije Polimlja u rimsko doba, Godišnjak 14, Centar za balkanološka ispitivanja XXIII, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine XII, 1975, 95-108.

Mirković 2013 – M. Mirković, Municipium S. Rimski grad u Kominima kod Pljevlja, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2013.

Pašalić 1960 – E. Pašalić, Antička naselja i komunikacije u Bosni i Hercegovini, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, 1960.

Pašalić 1984 – E. Pašalić, Period rimske vladavine do kraja III vijeka naše ere in Kulturna istorija Bosne i Hercegovine, Alojz Benc, Đoko Mazalić and Dimitrije Sergejevski (ed.), 1984, 191 – 307.

Ružić 2013 – M. Ružić, Komini (Municipium S...) u svetlu novih istraživanja, Glasnik Zavičajnog muzeja Pljevlja, Knjiga 8 – 9, Zavičajni muzej Pljevlja, 2013, 27 – 46.

Selimović 2018 – A. Selimović, Područje istočnog dijela provincije Dalmacije u rimsko doba, (manuscript of master’s thesis, http://www.ff.unsa.ba/index.php/bs/ zavrsni-diplomski-radovi-his/5215-zavrsni diplomski-rad-arnela-selimovic), 2018.

Sergejevski 1936 – D. Sergejevski, Novi kameni spomenici iz Ustikoline i Rogatice, Glasnik Zemaljskog muzeja BiH 48, vol.1, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, 1936, 3 – 14.

Šačić Beća 2018 – A. Šačić Beća, Administrativne jedinice nepoznatog imena iz istočne Bosne i Podrinja / Administrative units of unknown name from eastern Bosnia and Podrinje, Radovi Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2018, 111 – 135.

Vujović, Cvijetić 2011 – M. B. Cvijetić, J. Lj, Mortaria from Komini – Municipium S. (Montenegro), Glasnik srpskog arheološkog društva, no. 26, Srpsko arheološko društvo, 2011, 105 – 112.

Zotović 2002 – R. Zotović. Population and Economy of the Eastern Part of the Roman Province of Dalmatia, BAR International Series, 2002.

Zotović 2003 – R. Zotović, Romanisation of the population of the eastern part of the Roman province of Dalmatia, Balcanica 34, Balkanološki institut Srpske akademije. nauka i umetnosti, 2003, 19 – 38.

Downloads

Published

28.12.2022

How to Cite

Šehović, A. (2022). The area of the upper course of the Drina river (in Bosnia and Herzegovina) in the 2nd and 3rd century / Administrativno uređenje gornjeg toka rijeke Drine (u Bosni i Hercegovini) u II i III stoljeću. Journal of BATHINVS Association ACTA ILLYRICA / Godišnjak Udruženja BATHINVS ACTA ILLYRICA Online ISSN 2744-1318, (6), 191–207. https://doi.org/10.54524/2490-3930.2022.191

Issue

Section

Articles