Bibliografija radova Ive Bojanovskog / Bibliography of the works of Ivo Bojanovski

Authors

  • Amra Mekić

DOI:

https://doi.org/10.54524/2490-3930.2022.233

Keywords:

Bibliography

Abstract

Bibliography.

References

Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine, I‒III. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1988.

Bojanovski 1974 – I. Bojanovski, Dolabelin sistem cesta u rimskoj provinciji Dalmaciji, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1974.

Bojanovski 1988 – I. Bojanovski, Bosna i Hercegovina u antičko doba, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1988.

Bojanovski 1996 – I. Bojanovski, Rimski grobni nalaz iz Konjević-polja u istočnoj Bosni, Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Nova sveska – Arheologija, XLVIII‒XLIX, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, 1996‒2000, 164‒212.

Dautović, Lalević 2006 – A. Dautović, O. Lalević, Bibliografija radova dr. sc. Ive Bojanovskog, Hrvatska misao, nova serija – X, travanj – rujan, 29 40/28, Matica hrvatska Sarajevo, 2006, 109‒122.

Kurtović 2007 – E. Kurtović, Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni (1978‒2000), Sarajevo, 2007.

Paškvalin 1996a – V. Paškvalin, In memoriam dr. Ivo Bojanovski (1915-1993), u Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Nova sveska - Arheologija, XLVIII‒XLIX, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, 1996‒2000, 18‒22.

Paškvalin 1996b – V. Paškvalin. Bibliografija radova Dr. Ive Bojanovskog arheologa i konzervatora (1962‒2000), Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Nova sveska – Arheologija, XLVIII‒XLIX, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, 1996‒2000, 23‒29.

Stipčević-Despotović 1989 – A. Stipčević-Despotović, Bojanovski, Ivo. Hrvatski biografski leksikon, https://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=2294 , posjećeno 27. 6. 2022.

Šačić 2015 – A. Šačić, In memoriam Ivo Bojanovski (1915–2015), https://www.scribd.com/document/322000477/Bojanovski-biografija-doc, posjećeno 27. 6. 2022.

Živković 1982 – P. Živković, Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni, Zavičajni muzej, Travnik, 1982.

Downloads

Published

28.12.2022

How to Cite

Mekić, A. (2022). Bibliografija radova Ive Bojanovskog / Bibliography of the works of Ivo Bojanovski. Journal of BATHINVS Association ACTA ILLYRICA / Godišnjak Udruženja BATHINVS ACTA ILLYRICA Online ISSN 2744-1318, (6), 233–248. https://doi.org/10.54524/2490-3930.2022.233

Issue

Section

Articles