Neslaganja autora u vezi grada Rima ne ogledaju se samo u pogledu legendi koje se vežu za njegov nastanak, već i oko godine nastanka grada Rima. Pojedini autori za to uzimaju 754.-753. godinu p.n.e. kada je Romul zaorao prvu brazdu. Postoje autori koji se vode mišlju da je stvarni nastanak grada Rima vezan za 625. godinu p.n.e. kada je pleme Latina naseljeno na tom prostoru isušilo močvarno tlo i izgradili forum. U vrijeme cara Oktavijana Augusta donijeta je odluka da se za datum nastanka grada Rima uzima 21.04.753. godine p.n.e. tj. onaj koji je zastupao ,,najobrazovaniji od Rimljana“  Varon.

 

Rim se smjestio na lijevoj obali rijeke Tibra na udaljenosti od oko 25 km od ušća. Postoji mnogo verzija o nastanku imena među kojima su istaknutije da je ime dobio po Romulu ili po plemenu Ramnes koje je živjelo na tim prostorima.  Rasprostanjen je na sedam brežuljaka: Kapitol, Aventin, Palatin, Kvirinal, Viminal, Eskvinil i Celij te je obuhvatao i dio brežuljka Janikula.   Planski je bio smješten na najnižem gazu rijeke Tibra čime je stvorena kontrola nad putevima prema sjeveru i jugu, a istovremeno  se kontrolisalo ušće rijeke koje je bilo prepuno bogatih bazena soli. U početku se naziv Roma odnosio na  grad koji je ležao na Palatinu koji je bio ograđen i poštovan kao svetinja. Smatra se da je Rim kao grad, u pravom smislu te riječi, postao tek u 7 st p.n.e. i to je bio tzv. ,,Roma quadrata“ (kvadratni Rim).  Kasnije se širi i na ostale brežuljke te se isušuje močvarni Forum i dižu se zidine oko grada. Vremenom i pomoću osvajanja Alba Longe, pripajanjem Fikane i drugih naselja Rim se širi i na veći teritorij.  Grade se prve javne zgrade, kraljevske palače, hramovi, kultne statue te se mjenju dotadašnje trošne kolibe novim kućama.  Dolazi i do koloniziranja određenih područja te Rim polako dobiva jako važnu ulogu na prostorima Europe a i dalje.