Udruzenje Bathinvs je nedavno osnovano, a vec radi “punom parom” na ostvarivanju svojih primarnih ciljeva. U vezi s tim je planirana velika naučna konferencija za mjesec novembar. Tema konferencije je obiljezavanja 2000 godina od namjesnistva Publije Kornelija Dolabele. Cilj konferencije je da oživi sjećanje na antički period u historiji Bosne i Hercegovine. Tematske cjeline koje će biti obrađene na konferenciji reanimiraju antičko kuluturno naslijeđe Bosne i Hercegovine i promoviraju njegovu vrijednost koja je u dosadašnjoj historiografiji bila zanemarena, a tek u skorije vrijeme ponovo se počela pridavati veća pažnja njegovanju antičke baštine. Vrijednost namjesništva Publija Kornelija Dolabele se u najvećoj mjeri ogleda u infrastrukturalnoj izgradnji i podizanju cesta i mostova. Ovo je bio veliki korak ka približavanju provincije Dalmacije ostatku rimskog svijeta. Konferencija je planirana u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Sarajevu.

Udruženje BATHINVS uz saradnju sa Filozofskim fakultetom u Sarajevu će organizovati naučnu konferenciju (okrugli stol) na temu: ,,GODINE RAZVOJA I INTEGRACIJE – 2000 GODINA OD NAMJESNIŠTVA PUBLIJA KORNELIJA DOLABELE U PROVINCIJI DALMACIJI“ koji će biti održan u prostorijama Filozofskog fakulteta u Sarajevu, 14. i 15. novembra 2014. g.

Ovim putem se pozivaju svi zainteresovani da prisustvuju naučnoj konferenciji i na taj način pruže svoj doprinos koji će biti prepoznat od akademske zajednice.