Ova 2017. godina započela je velikim gubitkom za naučnu scenu, oblast historija. Danas, dana 17. 01. 2016 godine, u jutarnjim satima, preminuo je prof. dr. Dubravko Lovrenović, redovni profesor Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Bavio se istraživanjem povijesti srednjovjekovne Bosne i istočno-centralne Europe. U svojoj akademskoj karijeri prošao je sva univerzitetska zvanja.

Dubravko Lovrenović rođen je 30. 08. 1956. godine u Jajcu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Svoj studij započinje na Filozofskom fakultetu u Sarajevu gdje je i diplomirao 1979. godine. U periodu od 1980. do 1985. godine izvršavao je dužnost asistenta pripravnika, potom od 1985. do 1990. godine i asistenta, te u periodu 1990. do 2000. godine višeg asistenta na oblasti Opća historija srednjeg vijeka, Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Postdiplomski studij upisuje u Beogradu gdje 1985. godine brani magistarski rad “Balkanske zemlje prema mletačko-ugarskim ratovima početkom XV stoljeća”. Svoje akademsko školovanje nastavlja upisujući doktorski studij na Filozofskom fakultetu u Sarajevu koji završava 1999. godine odbranom disertacije na temu ,,Ugarska i Bosna (1387-1463)”. Naredne 2000. godine izabran je u zvanje docenta, 2006. godine zvanje vandrednog profesora te 2010. godine u zvanje redovnog profesora na predmetu Opća historija srednjeg vijeka, na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. U periodu od 2010. do 2012. godine obavlja dužnost prodekana za nastavu i studentska pitanja Filozofskog fakulteta u Sarajevu, kao i dužnost šefa Odsjeka za historiju.

Svoj akademski rad upotpunio je objavljivanjem većeg broja knjiga i naučnih radova o srednjem vijeku u domaćim i stranim eminentnim časopisima. Učesnik je većeg broja naučnih skupova i projekata, a iskušao se i kao recenzent, član redakcije i promotor naučnih radova. Potrebno je istaći i da je od 2012. godine bio je dopisni član ANUBiH, gdje je obavljao i dužnost sekretara Odjeljenja za humanističke nauke, direktora Centa za leksikologiju i leksikografiju, te je bio član Centra za balkanološka ispitivanja i Odbora za istorijske nauke. Boravio na brojnim europskim i američkim sveučilištima kao stipendista i gostujući profesor, od kojih je potrebno istaknuti američki univerzitet Yale. Svoj doprinos naučnoj sceni pružio je i kao zamjenik ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi Federacije Bosne i Herecgovine u periodu od 2001. do 2003. godine, a potom i kao ministar kulture i sporta u Vladi Kantona Sarajevo 2012. godine. Široj javnost svakako je postao poznat kao jedan od najzaslužnijih za uvrštavanje stećaka na listu svjetske baštine UNESCO-a zahvaljujući svojoj poziciji člana državne Komisije za suradnju sa UNESCO-om ( u periodu 2002.-2006. ) i člana Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine ( od 2001. pa do danas ). Njegov rad je nagrađen 2010. godine kada je osvojio Povelja za doprinos u očuvanju i obnovi kulturno-historijskog naslijeđa Ministarstva kulture i sporta Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Komemorativna sjednica na njegovom matičnom fakultetu održati će se u srijedu 18.01.2017. godine sa početkom u 12:00, a u prostorijama ANUBiH u četvrtak 19.01.2017. godine sa početkom u 12:00.

Na samom kraju, članovi Udruženja BATHINVS žele izraziti najiskrenije saučešće obitelji, prijateljima i saradnicima ovog istaknutog naučnika. Hvala Vam prilici da kao Vaši studenti naučimo mnogo toga i još više zavolimo naše zvanje. Posebno Vam hvala na svemu što ste uradili da oblast historija dobije svoje zasluženo mjesto na bosanskohercegovačkoj naučnoj sceni.

REQUIESCAT IN PACE