IN MEMORIAM Prof. dr. Dubravko Lovrenović ( 1956. – 2017.)

Ova 2017. godina započela je velikim gubitkom za naučnu scenu, oblast historija. Danas, dana 17. 01. 2016 godine, u jutarnjim satima, preminuo je prof. dr. Dubravko Lovrenović, redovni profesor Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Bavio se istraživanjem povijesti srednjovjekovne Bosne i istočno-centralne Europe. U svojoj akademskoj karijeri prošao je sva univerzitetska zvanja.

Dubravko Lovrenović rođen je 30. 08. 1956. godine u Jajcu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Svoj studij započinje na Filozofskom fakultetu u Sarajevu gdje je i diplomirao 1979. godine. U periodu od 1980. do 1985. godine izvršavao je dužnost asistenta pripravnika, potom od 1985. do 1990. godine i asistenta, te u periodu 1990. do 2000. godine višeg asistenta na oblasti Opća historija srednjeg vijeka, Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Postdiplomski studij upisuje u Beogradu gdje 1985. godine brani magistarski rad “Balkanske zemlje prema mletačko-ugarskim ratovima početkom XV stoljeća”. Svoje akademsko školovanje nastavlja upisujući doktorski studij na Filozofskom fakultetu u Sarajevu koji završava 1999. godine odbranom disertacije na temu ,,Ugarska i Bosna (1387-1463)”. Naredne 2000. godine izabran je u zvanje docenta, 2006. godine zvanje vandrednog profesora te 2010. godine u zvanje redovnog profesora na predmetu Opća historija srednjeg vijeka, na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. U periodu od 2010. do 2012. godine obavlja dužnost prodekana za nastavu i studentska pitanja Filozofskog fakulteta u Sarajevu, kao i dužnost šefa Odsjeka za historiju.

Svoj akademski rad upotpunio je objavljivanjem većeg broja knjiga i naučnih radova o srednjem vijeku u domaćim i stranim eminentnim časopisima. Učesnik je većeg broja naučnih skupova i projekata, a iskušao se i kao recenzent, član redakcije i promotor naučnih radova. Potrebno je istaći i da je od 2012. godine bio je dopisni član ANUBiH, gdje je obavljao i dužnost sekretara Odjeljenja za humanističke nauke, direktora Centa za leksikologiju i leksikografiju, te je bio član Centra za balkanološka ispitivanja i Odbora za istorijske nauke. Boravio na brojnim europskim i američkim sveučilištima kao stipendista i gostujući profesor, od kojih je potrebno istaknuti američki univerzitet Yale. Svoj doprinos naučnoj sceni pružio je i kao zamjenik ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi Federacije Bosne i Herecgovine u periodu od 2001. do 2003. godine, a potom i kao ministar kulture i sporta u Vladi Kantona Sarajevo 2012. godine. Široj javnost svakako je postao poznat kao jedan od najzaslužnijih za uvrštavanje stećaka na listu svjetske baštine UNESCO-a zahvaljujući svojoj poziciji člana državne Komisije za suradnju sa UNESCO-om ( u periodu 2002.-2006. ) i člana Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine ( od 2001. pa do danas ). Njegov rad je nagrađen 2010. godine kada je osvojio Povelja za doprinos u očuvanju i obnovi kulturno-historijskog naslijeđa Ministarstva kulture i sporta Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Komemorativna sjednica na njegovom matičnom fakultetu održati će se u srijedu 18.01.2017. godine sa početkom u 12:00, a u prostorijama ANUBiH u četvrtak 19.01.2017. godine sa početkom u 12:00.

Na samom kraju, članovi Udruženja BATHINVS žele izraziti najiskrenije saučešće obitelji, prijateljima i saradnicima ovog istaknutog naučnika. Hvala Vam prilici da kao Vaši studenti naučimo mnogo toga i još više zavolimo naše zvanje. Posebno Vam hvala na svemu što ste uradili da oblast historija dobije svoje zasluženo mjesto na bosanskohercegovačkoj naučnoj sceni.

REQUIESCAT IN PACE

Ovdje možete preuzeti template Godišnjaka Udruženja Bathinvs

O nama

Udruženje BATHINVS je osnovano 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine.
Saznaj više

Ostale novosti

PROMOCIJA SEDMOG BROJA ČASOPISA „ACTA ILLYRICA“

S ponosom najavljujemo promociju sedmog broja Godišnjaka Udruženja BATHINVS „Acta Illyrica.“ Domaćin ovogodišnje promocije bit će Centar za historijska istraživanja (Univerzitet u Sarajevu – Filozofski

Deset godina „Bathinvsa“ !

ŠTA SMO TO URADILI DO SADA?   OBJAVLJENE KNJIGA: 6 monografija, 2 izdanja izvora i 1 Vodič za turiste SEDAM BROJEVA ČASOPISA “ACTA ILLYRICA”: ukupno