U okviru naučnog skupa ,Godine razvoja i integracije – 2 000 godina od namjesništva Publija Kornelija Dolabele u provinciji Dalmaciji“, 14.11.2014. godine u prostorijama Historijskog muzeja u Sarajevu postavljena je izložba ,,Infrastrukturna slika rimske provincije Dalmacije“. Izvođač ove izložbe bilo je Udruženje BATHINVS, a voditelji iste bili su Edin Veletovac i Tijana Križanović. U ulozi saradnika javlja se više osoba poput Amara Karpuša, Dalile Manso, Elme Durić i Ivane Božić. Na otvorenju izložbe ispred Udruženja okupljenima su se obratili Edin Veletovac, predsjednik i Ivana Božić, jedan od osnivača istog, koji su izrazili svoju zahvalnost posjetiteljima kao i svima onima koji su na bilo koji način potpomogli realizaciju ove izložbe. Priliku da se obrate okupljenima imali su i prof. emeritus dr. Enver Imamović, prof. dr. sci. Salmedin Mesihović i viša ass. Amra Šačić, MA koji su istakli koliko je truda od strane članova uloženo u ovu postavku te koliki je značaj iste. Završnu riječ prilikom otvorenja imala je direktorica Historijskog muzeja Elma Hašimbegović koja je pohvalila ideju i izvedbu projekta i naglasila da se nada da će i u budućnosti ova institucija i Udruženje ostvariti saradnju. U sklopu ove postavke, koja je trajala 7 dana, posjetioci su mogli vidjeti repliku Tabula Peutingeriana-e kao i reljefni prikaz Dolabelinih cesta ( koji se sad nalaze u prostorijama Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu ), repliku salonitanskog epigrafskog spomenika na kojem se nalazi spomen Dolabele i njegovih cesta na prostoru Ilirika, kao i mnoge tekstove koji prate ovu tematiku. Bitno je naglasiti da je izložba bila bilingualna ( tekst je pisan na bosanskom i engleskom jeziku ). U sklopu ove izložbe bila je napravljena i radionica čiji je cilj bio upoznati djecu školskog uzrasta sa historijom Bosne i Hercegovine u antičkom periodu. Radionica se sastojala od više dijelova: obilazak postavke, kreativni dio gdje su mogli praviti predmete od plastelina i crteže, te na kraju igra u vidu simuliranja je trgovina čiji je zadatak bio djeci približiti sliku o značaju puteva i trgovine.