Na izložbi pod nazivom Prostori današnje Bosne i Hercegovine u vrijeme prethistorijskog i antičkog razdoblja, autorica izložbe doc. dr. Mersiha Imamović je istakla da je ista posvećena Danu nezavisnosti Bosne i Hercegovine, jer njena prošlost počinje u prethistorijskom razdoblju, i nastavlja se u antičkom, odnosno rimskom, kada je na bosanskohercegovačkim prostorima u potpunosti zaživjela velika rimska civilizacija, o kojoj nam govore brojna svjedočanstva, a neka od njih su predstavljena ovom izložbom. Sastavni dio izložbe čini i nošnja u rimsko doba koju dijelom predstavili studenti Odsjeka za historiju i time nas vratili u vrijeme od prije 2000 godina.

Pored autorice Imamović, u pripremi izložbe učestvovali su i studenti Odsjeka za historju: Amina Parlić, Sedin Bedak, Matej Divković, Amila Hasičević, Eldar Haračić i Šejla Džinić. Pored pripreme izložbe, pomenuti studenti su zajedno sa kolegicama Nerminom Bikić, Merimom Ibrić, te kolegama, Ibrahimom Muharemovićem, Denisom Mamanovićem i Arminom Nuhanovićem, nosili rimske kostime.

Kolegica Imamović se zahvalila na saradnji svim pomenutim studentima, kao i uvaženom menadžmentu Univerziteta i Filozofskog fakulteta u Tuzli, našem meceni prof. dr Begi Omerčeviću, menadžmentu Muzeja istočne Bosne, arheološko-historijskom udruženju Panteon iz Sarajeva i Rešadu Grboviću za grafički dizajn.

,,Veliku zahvalnost dugujem kolegicama i kolegama iz Udruženja Bathinvs, koji nam uvijek pružaju bezrezervnu podršku. Podudarilo se da je pomenuta izložba realizirana 28.02.2019. godine, baš kada respektabilno Udruženje Bathinvs slavi svoj peti rođendan, zbog čega je ovaj datum značajan za sve nas koji volimo i poštujemo našu struku. U to ime, svojim dragim kolegicama i kolegama čestitam peti rođendan, i želim im da u istom timu nastave raditi i stvarati vrsna djela, poput prethodnih.” izvjavila je kolegica Imamović.