Udruženje BATHINVS će u sklopu projekta Kršćansko naslijeđe u Bosni i Hercegovini postaviti izložbu pod nazivom Razvojni put kršćanske religije i njegova sveprisutnost od najranijeg povijesnog perioda u Bosni i Hercegovini. Izložba se izvodi u suradnji s Katoličkim bogoslovnim fakultetom, te Filozofskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, a u čast posjete njegove visosti Pape Franje Sarajevu  koja je obavljena 06.06.2015. godine. Izložba će biti postavljena u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u periodu 18.06.2015. – 25.06.2015. godine u sali broj 49.

Zvanično otvorenje izložbe koju Udruženje BATHINVS postavlja bit će upriličeno u petak, 19.06.2015. godine u 11 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u sali broj 49. Otvorenje će obaviti dr.sc. Pavle Mijović prodekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu, dr. Ksenija Kondali prodekanesa Filozofskog fakulteta, te prof. dr. Salmedin Mesihović, vanredni profesor Filozofskog fakulteta.