IZVJEŠTAJ POVODOM OBILJEŽAVANJA 7. GODIŠNJICE OSNIVANJA UDRUŽENJA BATHINVS

Danas se obilježava 7 godina od  osnivanja Udruženja za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija ,, BATHINVS“.  Iako je sama po sebi bila izazovna, mislim da sa ponosom možemo istaknuti da je iza nas još jedna uspješna godina. Uslijed pojave pandemije virusa COVID-19 i propisa koji su se uveli da bi se bolje regulisala situacija u svijetu, u prethodnoj godini članovi Udruženja morali su se prilagoditi novonastaloj situaciji te unaprijediti svoje aktivnosti. Pokušavajući ići u korak sa vremenom okrenuli smo se prednostima koje nam pruža online platforma. Pa krenimo lagano u pregled prethodne godine.

Iskoristivši period pred proglašenja pandemije na prostoru Bosne i Hercegovine, Udruženje BATHINVS je na poziv Zavičajnog muzeja Visoko 05.03.2020. godine, u prostorijama istog, održalo promociju BATHINVS izdanja. Ovom prilikom promovisane su slijedeće publikacije: Godišnjak Acta Illyrica, br. II i III; Vodič za antičko naslijeđe u gradu Sarajevu i njegovoj okolini / Ancient heritage guidebook for the city of Sarajevo and the surroundings  ( autora Edin Veletovac i Amra Šačić Beća ), te djela autora Salmedina Mesihovića: Bitka za Ilirik, Geneza zla, Liberalna frakcija rimskog nobiliteta i Helenske apoikije u Italiji i Siciliji. U ulozi promotora našli su se prof. dr. sc. Adnan Kaljanac ( Katedra za arhelogiju, Filozofskog fakulteta u Sarajevu), doc. dr. sc. Amra Šačić Beća ( Odsjek za historiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu), te mladi arheolog i kustos Zavičajnog muzeja u Visokom, magistar Tarik Silajdžić. Ispred Udruženja prisutnim su se obratili predsjednik dr. sc.  Edin Veletovac i podpredsjednik dr. sc. Dženan Brigić. O samoj promociji možete pročitati nešto više na https://www.bathinvs.com/promocija-bathinvs-izdanja-u-zavicajnom-muzeju-u-visokom/.

Kao i do sada, najveći i najvažniji projekat Udruženja BATHINVS je Godišnjak Acta Illyrica, čiji je četvrti broj ove godine izašao iz naše izdavačke aktivnosti. Zahvaljujući naučno -istraživačkom projektu koji je u toku 2020. godine Udruženje uspjelo realizirati, pod nazivom “Baština sarajevske regije u kontekstu prahistorijskog i antičkog naslijeđa”, postignuta je osnova za stvaranje ovog broja. Jedan od vidova implementacije ovog projekta jeste promocija najstarijeg nasljeđa Sarajeva i njegove bližnje okoline u našem Godišnjaku. Shodno tome, cjelokupna sredstva, koja su za realizaciju spomenutog projekta odobrena od Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo, utrošena su u publiciranje četvrtog broja časopisa. Voditelj cjelokupnog projekta bio je mladi doktor prahistorijske arheologije i potpredsjednik Udruženja “BATHINVS” dr. sc. Dženan Brigić. O samom projektu možete pročitati više u Predgovoru Acta Illyrica br. 4.

Kao i prethodnih godina tim koji je radio na realizaciji ovog broja sastojao se od eminentnih stručnjaka naučne scene sa prostora Balkana, a i šire. Dozvolite da vam predstavimo spomenuti tim:

  • Glavni urednik doc. dr.  Edin Veletovac
  • Redakcija:

 Enver Imamović (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu / Faculty of Philosophy, University of Sarajevo),

 Milan Lovenjak (Filozofski fakultet Univerziteta u Ljubljani / Faculty of Arts, University of Ljubljana);

 Marcel Burić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb);

Branka Migotti (Zagreb, Hrvatska / Zagreb, Croatia);

 Salmedin Mesihović (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu / Faculty of Philosophy, University of Sarajevo);

Ivan Basić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu / Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Split);

Olga Pelcer-Vujačić (Institut za istoriju Univerziteta Crne Gore / Historical institute of the University of Montenegro);

Siniša Bilić-Dujmušić (Hrvatsko katoličko Sveučilište u Zagrebu / Catholic University of Croatia);

Drago Župarić (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu / Faculty of Philosophy, University of Sarajevo);

Bego Omerčević (Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli / Faculty of Philosophy, University of Tuzla);

 Ivan Radman Livaja(Arheološki muzej u Zagrebu / Archaeological Museum in Zagreb);

Marko A. Janković (Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu / Faculty of Philosophy, University of Belgrade);

Dejan Gazivoda (Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore / Center for Conservation and Archaeology of Montenegro);

 Lucijana Šešelj (Filozofski fakultet u Sveučilišta u Rijeci / Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka);

Amra Šačić Beća (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu / Faculty of Philosophy, University of Sarajevo)

  • Recenzetski odbor:

Adnan Busuladžić (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu / Faculty of Philosophy, University of Sarajevo);

 Slaviša Perić (Arheološki institut, Beograd / Institute of Archaeology, Belgrade);

Jacqueline Balen (Arheološki muzej u Zagrebu / Archaeological Museum in Zagreb);

 Martina Blečić Kavur (Fakultet za humanističke studije Univerziteta Primorska / Faculty of Humanities Koper, University of Primorska);

Dragana Nikolić (Balkanološki institut, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd / Institute for Balkan Studies of the Serbian Academy of Sciences and Arts);

Almir Marić (Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru / Faculty of Humanities, “Džemal Bijedić” University of Mostar);

Inga Vilogorac Brčić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb)

Ovaj broj Godišnjaka broji 8 naučnoistraživačkih radova, od kojih je od ukupno šest njih strane recenzenata ocijenjeno kao izvorni znanstveni, dok su dva pregledna. Dva članka se bave problematiziranjem Zapadnog Balkana u rimskom periodu, dva latinskom epigrafijom, dva su iz opće grčke i rimske povijesti, te dva rada koja se tiču prahistorije i arheologije ovih prostora.  Na kraju časopisa se nalaze prikazi i osvrti tj. ukupno 5 prikaza, od kojih su četiri studentska. Ovi prikazi dio su  projekta koji Udruženje već drugu godinu održavaju u suradnji sa članovima porodice prof. dr. Esada Pašalića. Riječ je o nagradnom fondu koji nosi profesorovo ime u njegovu čast. Glavni cilj ove nagrade je podstaći rad studenata koji se zanimaju za proučavanje antičke historije i arheologije te kulturno-historijskog naslijeđa iz navedenog perioda. Svi zainteresovani studenti su trebali napisati prikaz jedne od sedamnaest publikacija navedenih u javnom pozivu. Stručna komisija je donijela sljedeću odluku o rangiranju kandidata :

 I mjesto : Damir Deljo (student drugog ciklusa studija na Katedre za arhelogiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu) za prikaz knjige „Historija arheologije u novim zemljama Jugoistočne Evrope“, autora :  Predraga Novakovića

II mjesto : Nejra Stovro ( studentica drugog ciklusa studija na Odsjeku za historiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu) za prikaz knjige „Rome: An Empire’s Story“ , autora : Greg Woolf. 

III mjesto odlukom stručne komisije podijelili su Fadil Hadžiabdić (student drugog ciklusa studija na Odjeku za historiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu) za prikaz Godišnjaka Udruženja BATHINVS, Acta Illyrica,br. 3, izdavač : Udruženje za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija „BATHINVS“, Sarajevo, 2020) i Amina Šehović (studentica drugog ciklusa studija na Odjeku za historiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu) za prikaz knjige „Municipijum S. Rimski grad u Kominama kod Pljevalja“ autora: Miroslava Mirković. 

Jedno od najvećih priznanja za naš rad na Godišnjaku Acta Illyrica svakako dolazi i od činjenice da je časopis, pored postojanja u bazi podataka CEEOL koja je vodeća bibliotekarska baza akademskih časopisa i knjiga sa prostora srednje i istočne Europe; od  prošle godine indeksiran i arhiviran u američkoj bazi podataka Complementary Index (EBSCO host). Riječ je o bazi u kojoj je indeksirano više od 3,7 milijardi publikacija vodećih svjetskih izdavača i smatra se jednom od najcjelovitijih baza kada su u pitanju stručni časopisi iz oblasti društvenih i humanističkih nauka. Naš časopis je prošao potrebnu evaluaciju i dobio potvrdu da zadovoljava visoke kriterije za indeksaciju i arhiviranje u bazi podataka EBSCO host; te  će biti dostupan korisnicima EBSCO Discovery Service (EDS) koji trenutno koristi preko 14 000 naučnih i obrazovnih institucija širom svijeta. Posebnost ovog broja očituje se u tome što od ovog broja časopis ide pored printane verzije i u online izdanju (Online ISSN 2744-1318) čime će objavljeni radovi dobiti na prepoznatljivosti u širim naučnim okvirima. Stranica je urađena prema jasno definisanim metodološkim parametrima koje zahtjevaju referentne baze naučnih časopisa. Urednik stranice je dr. sc. Dženan Brigić.

Pogoršana epidemiološka situacija uslijed globalne pandemije uzrokovane virusom COVID-19 onemogućila je Udruženju da u 2020. godine realizira svoj tradicionalni projekat “Ciklus javnih predavanja”. Shodno tome, ove godine smo se odlučili na drugačiji vid naučne promocije naučne spoznaje najstarije baštine naše šire regije- zoom videokonferencijom na temu „Pitanje ideniteta u Iliriku: određivanje i samoodređivanje“. Konferencija, održana 16.12.2020. godine, je u potpunosti opravdala svoj međunarodni karakter, okupivši najznačajnije stručnjake koji su se bavili pitanjima vezanim za identitet u antičkom perodu. Ukupno šest historičara uzelo je učešće na ovom naučnom skupu: dr. sc. Siniša Bilić-Dujmušić (Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu, Hrvatska), dr. sc. Danijel Džino (Macquarie University, Australija), dr. sc. Salmedin Mesihović (Univerzitet u Sarajevo, BiH), dr. sc. Vladimir Mihajlović (Univerzitet u Novom Sadu, Srbija), dr. sc. Marko A. Janković (Univerzitet u Beogradu, Srbija), i dr. sc. Adnan Kaljanac (Univerzitet u Sarajevu, BiH), te moderatorica doc. dr. Amra Šačić Beća, sa Univerziteta u Sarajevu. Zainteresirani su videokonferenciju mogli pratiti preko online platforme ZOOM, kao i zvanične Facebook stranice Udruženja BATHINVS. Sadržaj ove video konferencije možete pronaći na našoj FB stranici https://fb.watch/3WqKThkO87/.

Pomoću online platforme održana je i  promocija četvrtog broja Godišnjaka „Acta Illyrica.“ Organizatori promocije bili su  Udruženje „BATHINVS“, kao i Centar za historijska istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. U odnosu na ranije godine i „zahvaljujući“ epidemiji COVID-19 ovaj put promotori časopisa su bili eminentni stručnjaci iz regiona, a riječ je o doc. dr. sc. Martini Blečić Kavur (Fakultet za humanistične študije, Univerza na Primorskom, Slovenija), doc. dr. sc. Dejanu Gazivodi (Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, Crna Gora), te dr. sc. Ivanu Radmanu-Livaji (Arheološki muzej u Zagrebu, Hrvatska). Pored same promocije časopisa, talentovanim studentima arheologije i historije dodijeljene su nagrade „Prof. dr. Esad Pašalić.“ Moderatorica skupa je bila viša ass. Minela Radušić, MA (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu). Zaintesirani su promociju mogli pratiti i preko online platforme ZOOM, kao i zvanične facebook stranice Udruženja „BATHINVS.“   Spomenutu promociju možete pogledati na https://fb.watch/3WqSzLTYIH/.         

   Osim gore spomenutih aktivnosti potrebno je naglasiti i saradnju sa mladim magistrom antičke historije Goranom Popovićem. On je za pratioce naših online platformi napravio kratki pregled najbitnijih arheoloških nalaza u posljednjih 10 godina na prostoru Bosne i Hercegovine. Više o svakom od tih možete pogledati na našoj web i FB stranici u rubrici pod imenom „DESET NAJVAŽNIJIH ARHEOLOŠKIH OTKRIĆA U BOSNI I HERCEGOVINI U PROŠLOJ DECENIJI (2010 – 2020)“.

Kao šlag na kraju, zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da je od ove godine Udruženje bogatije za još jednog doktora nauka. Naime, naš član i potpredsjednik Udruženja, Dženan Brigić, u julu 2020. godine, na Filozofskom fakultetu Sveučiliša u Zagrebu, odbranio je svoju doktorsku disertaciju pod naslovom “Višeslojno naselje Gornja Tuzla u kronologiji neolitika sjeveroistočne Bosne”. Rad je odbranjen pred komisijom u sastavu prof. dr. sc. Tihomila Težak-Gregl, dr. sc. Jacqueline Balen, više znanstvene suradnice i doc. dr. Marcel Burić, koji je ujedno bio i mentor u spomenutoj disertaciji. Osim toga naše redove smo dopunili i  sa dva nova člana magistare iz oblasti antičke historije, magistrili na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Dženanu Kahriman, MA i Fadila Hadžiabdić, MA. Radujemo se njihovom doprinosu naših budućih aktivnosti.

Moglo bi se još puno toga reći o dosadašnjim aktivnostima, kao i predstojećim planovima Udruženja, no to ćemo ostaviti za neki drugi put. Ovaj kraći rođendanski izvještaj završiti ćemo iskazivanjem naše velike zahvalnosti svima koji su pratili i podržavali naš rad od samih začetaka. Velika je čast kada se može reći da u listi naših saradnika možete pronaći mnoga imena eminentnih ličnosti naše naučne scene. Nadamo se da će naš rad u budućnosti opravdati do sada nam ukazano povjerenje, te da ćemo u koraku sa vremenom uspjeti stvoriti još širu platformu za promociju naših aktivnosti.

Ispred članova izvještaj sastavio sekretar Udruženja Ivana Božić.

Ovdje možete preuzeti template Godišnjaka Udruženja Bathinvs

O nama

Udruženje BATHINVS je osnovano 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine.
Saznaj više

Ostale novosti