IZVJEŠTAJ SA PROMOCIJE SEDMOG BROJA ČASOPISA „ACTA ILLYRICA“

U srijedu, 06.03.2024. godine u 13:00 u svečanoj sali Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održana je promocija sedmog broja časopisa Acta Illyrica. Promotori časopisa bili su: prof.dr. Bego Omerčević (Univerzitet u Tuzli – Filozofski fakultet), prof. dr. Adnan Kaljanac (Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet), doc.dr. Emir Šišić (Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet). Moderatorica promocije bila je vandredna profesorica Filozofskog fakulteta u Sarajevu Amra Šačić Beća. Prisutnima se prvo obratila promotorica Šačić Beća, koja je istakla da Udruženje  BATHINVS ove godine slavi deseti rođendan, a poteklo je kao jedna studentska ideja i incijativa, a sada se razvilo u veoma ozbiljno naučno Udruženje koje izdaje i svoj časopis. Acta Illyrica izlazi već sedam godina i časopis je u kojem se objavljuju naučni radovi iz oblasti historije, arheologije i klasične filologije.

U svojtvu promotora, prisutnima se obratio prof.dr. Bego Omerčević. Omerčević je predstavio rad Ivone Drljepan pod nazivom „Prisutnost rimskih vojnih jedinica na teritoriju provincije Dalmacije.“ Omerčević je istakao značaj ovog rada, gdje je Drljepan predstavila da su na prostoru provincije Dalmacije bile prisutne dvije legije: legio VII Claudia pia fidelis i legio XI Claduia pia fidelis. Pored njih, u provinciji Dalmaciji je potvrđena prisutnost brojnih drugih legija, ali i većeg broja pomoćnih vojnih trupa. Radmila Zotović je autorica rada „Silvanov kult na području istočnog dela rimske provincije Dalmacije.“ Silvan se u najvećoj mjeri javlja na votivnim arama i votivnim reljefima. U jednom slučaju se javlja kao mladi Silvan u vidu bronzane statuete, a u drugom na epistolnoj gredi u kultunoj simbiozi sa genijem civitasa, koja se može datirati u period cara Hadrijana. Svi ostali spomenici mogu se datovati u širi hronološki period od sredine II do III vijeka. Sljedeći rad, koji je Omerčević predstavio, jeste „Novi nalazi i perspektive arheoloških istraživanja urbanog i upravnog središta municipija Aquae“ autora Salmedina Mesihovića i Amre Šačić Beća. U toku 2022. godine na desnoj obali rijeke Željeznice evidentiran je neobjavljen spomenik iz rimskog perioda. Analizom je utvrđeno da je u pitanju fragment nadgrobnog spomenika (cipus) ili počasni natpis (titulus publicus). Pored ovog, autori se bave pitanjem neregistrovanog arheološkog materijala iz rimskog perioda, koji je evidentiran u koritu rijeke Željeznice. Profesor Omerčević je preporučio autorima da se i dalje nastave istraživati područje današnje Ilidže.

Prof.dr. Adnan Kaljanac je predstavio rad Roberta Stubičara, Amine Šehović i Nirvane Silnović. Robert Stubičar u radu „Prikaz drugih i drukčijih u akadskoj književnoj tradiciji, iz perspektive Emanuela Levinsa“ je kombinovao književne i historijske izvore iz akadske književne tradicije i istražio je postojanje drugih i drukčijih u akadskoj književnosti, te samim tim i u akadskom društvu.  Pojam dragosti, unutar akadskog društva je vezan uz likove pisanih djela, njihovu spolnu orijentaciju, spol, rasu, invaliditet i narodnu pripadnost. Amina Šehović je autorica rada pod nazivom „Aleksandar Veliki, „sin boga Amona“: Aleksandrov boravak i nasljeđe u Egiptu, s posebnom osvrtom na „razgovor sa Amonom.“ Fokus rada Amine Šehović je bio na utjecaju koji je Egipat imao na Aleksandra Velikog i utjecaju koji je Aleksandar imao na Egipat. Autorica je analizirala izvornu građu koja se bavila ovom problematikom. Cilj rada bio je sagledati Aleksandrov boravak u Egiptu. Nirvana Silnović je autorica rada pod nazivom Tauroctony Relief from Dardagan Revisited. Autorica je obradila reljef s prikazom tauroktonije pronađen u kamenolomu Sige kod sela Dardagan u Zvorniku. Spomenik je ranije bio predmetom analize, ali Silnović je ponudila novu intepretaciju da je riječ o nedovršenom reljefu i da je upravo u tom rudniku postojala skluptorska radionica. Moguće je da je reljef naručen za neki mitrej u bližoj okolici kamenoloma. Amra Šačić Beća je govorila o radu Amine Karaice, koja je predstavila oblike kanibalizma koji su bili prisutni kod prahistorijskih skupina i plemena. Primarni cilj rada bio je prikazati razlike između kanibalizma paleolitskog neandertalca i članova ilirskih naroda. Autorica je konstantovala da kanibalizam nije uvijek bio isti.

Emir Šišić je predstavio rad Seade Brkan, Sanje Ljubišić, i Drage Župarića i Seade Brkan. Seada Brkan je autorica rada pod nazivom „Kolektivna agentivnost i toposi u funkciji gradnje rimskog nacionalnog i nadnacionalnog identiteta u historiografskom narativu V. Paterkula.“ Brkan se fokusirala na uočavanje i izdvajanje, analizu i intepretaciju autorskih izbora V. Paterkula u okviru kolektivne agentivnosti i toposa kojima se rimski nacionalni identitet gradi, a potom se pozicionira kao nadmoćan nad identitetima naroda sa kojima su Rimljani dolazili u dodir. Autorica je došla do zaključka da  je prikaz drugog naroda kod rimskih autora najčešće nije stvarna slika njegovog nacionalnog identiteta. Sanja Ljubišić je autorica rada pod nazivom „Tacitova sentenzioznost“ Sentencija – retorki ukras u Tacitovim Analima. Ona se bavila Tacitovom sentenzionošću koja je prisutna i veoma izražena u njegovim Analima. Tacit se služi sentencijom kao figurom velike stilističke vrijednosti. Autorica zaključuje da su sentencije u njegovm djelu imale značajnu ulogu u strukturiranju i organizaciji historijskog narativa. Drago Župarić i Seada Brkan su autori rada pod nazivom „Odlike vulgarnog latiniteta u Egerijinom putopisu“, gdje su se bavili lingivističkom analizom Egerijinog putopisa, jednog od najranije dokumentiranih kršćanskih hodočašća u istočnom Sreodzemlju. Došli su do zaključka da Egerijin latinitet odražava njezin identitet zapadne kršćanke koja je tokom svog putovanja bila izložena različitim kulturama i tradicijama.

Na kraju promocije su dodijeljene nagrade „Prof. dr. Esad Pašalić.“ Kratki govor održala je akademkinja prof. dr. Adila Pašalić Kreso, koja je prisutne pozdravila i  upoznala ih sa likom i djelom svoga oca, prof.dr. Esada Pašalića, te je uručile nagrade dobitnicima – Azri Sarić i Tariku Seferoviću.

 

Ovdje možete preuzeti template Godišnjaka Udruženja Bathinvs

O nama

Udruženje BATHINVS je osnovano 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine.
Saznaj više

Ostale novosti

PROMOCIJA SEDMOG BROJA ČASOPISA „ACTA ILLYRICA“

S ponosom najavljujemo promociju sedmog broja Godišnjaka Udruženja BATHINVS „Acta Illyrica.“ Domaćin ovogodišnje promocije bit će Centar za historijska istraživanja (Univerzitet u Sarajevu – Filozofski

Deset godina „Bathinvsa“ !

ŠTA SMO TO URADILI DO SADA?   OBJAVLJENE KNJIGA: 6 monografija, 2 izdanja izvora i 1 Vodič za turiste SEDAM BROJEVA ČASOPISA “ACTA ILLYRICA”: ukupno