Izvještaj sa promocije trećeg broja Godišnjaka Udruženja BATHINVS „Acta Illyrica“

U svećanoj sali dekanata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u četvrtak 26.12.2019. godine održana je promocija trećeg broja Godišnjaka „Acta Illyrica“, posvećenog rimskom osvajanju i njegovim posljedicama na širem prostoru našeg regiona. Pored promocije trećeg u nizu naučnog časopisa pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo predstavljeni su i drugi sadržaji i projekti, koji su privukli pažnju velikog broja ljudi iz različitih naučnih krugova, profesora, studenata i novinara. Domaćin promocije bio je Centar za historijska istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Prisutnima se najprije obratila moderatorica promocije mlada arheologinja Adisa Lepić, MA, kustosica Zemaljskog muzeja BiH. U kratkim crtama auditorij i javnost je upoznala sa sadržajem trećeg broja Godišnjaka „Acta Illyrica“, te koncizno predstavila teme i radove novog izdanja ovog naučnog časopisa. Posebno je istaknuto da redakciju ovog broja čine ugledni naučnici sa nekoliko reginalnih univerziteta i naučnih institucija (Univerzitet u Ljubljani, Univerzitet u Beogradu, Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Splitu, Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Arheološki muzej u Zagrebu, Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Tuzli).

Šef katedre za stari vijek Odsjeka za historiju Filozofskog fakluteta u Sarajevu, prof.dr. sc.Salmedin Mesihović je nakon toga iskazao veliko zadovoljstvo sa još jednim uspješno završenim projektom Udruženja BATHINVS. Profesor Mesihović najprije je istakao činjenicu da je od ovog broja časopis „Acta Illyrica“ indeksiran i arhiviran u američkoj bazi podataka EBSCO host, gdje je indeksirano više od 3,7 milijardi publikacija vodećih svjetskih izdavača i smatra se jednom od najcjelovitijih baza kada su u pitanju stručni časopisi iz oblasti društvenih i humanističkih nauka. Mesihović se u svom izlaganju osvrnuo i na činjenicu da su skoro svi autori trećeg izdanja časopisa „Acta Illyrica“ mlađi od trideset pet godina, te da se zbog toga u  budućnost može gledati sa puno optimizma kada je u pitanju historiografija. Pojedinačno je profesor govorio o nekoliko radova, istaknuvši pet naučnih od kojih je rad dr. sc. Feđe Milivojevića „Gnaeus Sicinius and the Third Macedonian War new approach to Livy’ s information“ spomenuo prvi i naglasio da je to kvalitetno obrađen pregled događaja koji se odnosi na dosta zanemarenu temu vezanu za Treći makedonski rat. Posebno je profesor Mesihović istakao rad „Roman conquest of the Sarajevo Region and its consequence on the example of urbanism and Early Christian (Late Antique) architecture“, autorice doc. dr. sc. Amre Šačić Beća i autora dr. sc. Edina Veletovca, te se osvrnuo na njihov bogati naučni opus i  značaj radova koji su vezani za antičku prošlost Sarajava što je prema mišljenju profesora dosta zanemarena i marginalizirana tema. Promotor je istakao i važnost istraživanja aukislijarnih jedinica stacioniranih na logoru na Humcu o kojima je u ovom broju časopisa „Acta Illyrica“ pisao doc.dr. Almir Marić. Pohvalivši naučne radove Gorana Popovića, MA i Arnele Selimović, MA, te prikaze talentovanih studenata objavljenih u trećem broju časopisa „Acta Illyrica“ Mesihović je završio svoje izlaganje.

Nakon iscrpnog izlaganja Mesihovića, moderatorica Adisa Lepić je predstavila četiri studentska rada koji su osvojili prva tri mjesta za nagradu „Prof. dr. Esad Pašalić“. Ovo je još jedan projekat Udruženja BATHINVS koji se pokazao uspješnim, a Lepić se posebno zahvalila porodici Pašalić.

Nešto više o sadržaju i promociji časopisa „Acta Illyrica“ govorio je doc.dr.sc. Amir Duranović, Voditelj Centra za historijska istraživanja (CeHIS) Sarajevo i prodekan za NIR i MAS Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Profesor Duranović je u nekoliko rečenica istakao značaj proučavanja antičke prošlosti Bosne i Hercegovine. Kroz svoje izlaganje posebno je naglasio orijentaciju prema mladim historičarima i arheolozima. Kao potvrdu ovoj tezi naveo je dodjelu nagrade „Prof. dr. Esad Pašalić“, koja je dodjeljena najtalentovanijim studentima. O samoj nagradi profesor Duranović je kazao kako ona predstavlja veliki podstrek za mladu osobu i njen daljnji naučni razvoj.Doc.dr. Duranović je bio predsjednik komisije za dodjelu spomenute nagrade. Spomenuo je i odličnu saradnju Udruženja BATHINVS sa Centrom za historijska istraživanja (CeHIS) Sarajevo.

Predsjednik Udruženja BATHINVS i glavni i odgovorni urednik trećeg izdanja časopisa „Acta Illyrice“, dr.sc.Edin Veletovac govorio je nešto više o projektima realizovanim u 2019. godini. U svom obraćanju naveo je mnogo stvari koje su urađene u proteklom periodu. Istakao je veliku zahvalnost svima onima koji su učestvovali u izradi trećeg broja časopisa „Acta Illyrice“, te naveo činjenicu da je riječ o međunarodnom časopisu koji okuplja naučnike iz više zemalja. Veletovac je naveo da se i u ovom broju redakcionog odbora nalaze naučnici i stručnjaci koji predstavljaju najveće autoritete u historiji i arheologiji kako u Bosni i Hercegovini tako i u zemljama regiona. Spomenut je i potpisani ugovor između Udruženja BATHINVS, izdavača časopisa „Acta Illyrica“ i predstavnika EBSCO kompanije. Časopis će biti dostupan korisnicima EBSCO Discovery Service (EDS) koji trenutno koristi preko 14 000 naučnih i obrazovanih institucija širom svijeta. Pored toga, Veletovac je istakao da je časopis „Acta Illyrica“ u bazi podataka CEEOL koja je vodeća bibliotekarska baza akademskih časopisa i knjiga sa prostora srednje i istočne Evrope. U ime Udruženja BATHINVS, Veletovac se zahvalio Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo koje je u okviru projekta „Kulturno-historijski razvoj prostora Bosne i Hercegovine u rimskom periodu sa akcentom na sarajevsku regiju“ podržalo publikovanje trećeg broja Godišnjaka Udruženja BATHINVS „Acta Illyrica“.

Prije nego što su uručene nagrade „Prof. dr. Esad Pašalić“ prisutnima se obratila i akademkinja dr. Adila Pašalić  Kreso, kćerka uglednog bosanskoghercegovačkog naučnika Esada Pašalića. Pašalić Kreso je iskazala veliko zadovoljstvo i zahvalnost za učešće i prisustvo u još jednoj uspješnoj godini kada je u pitanju Udruženje BATHINVS i projekti koji su urađeni u proteklom periodu. Nakon uručenja predviđenih novčanih nagrada za najtalentovanije prikaze knjiga studenata koji su zauzeli prva tri mjesta, riječ da nešto više kažu o samoj nagradi i njenom značaju dobili su dobitnici iste odnosno Goran Popović, Zerina Kulović i Fadil Hadžiabdić.

Moderatorica, Adisa Lepić u završnom obraćanju osvrnula i na one ljude koji su umnogome pomogli da još jedno izdanje „Acta Ilyrice“ bude na očekivanom naučnom i akademskom nivou, pa se tim povodom zahvalila doc.dr.sc. Amri Šačić Beća, predsjedniku nadzornog odbora Trećeg broja „Acta Illyrice“, Arneli Selimović, MA – sekretaru redakcije, Samri Čebirić, MA – prevoditelju i lektoru, Elviri Poljak Bajramović – bibliotekarki i  kao i dipl. Amri Mekić koja je bila zaslužna za vizuelni izgled.

Na kraju treba dodati da je promocija trećeg izdanja Godišnjaka „Acta Illyrice“ ispraćena od strane nekoliko tv kuća, novinarskih agencija i web portala.

Aldin Ćatić, MA

Ovdje možete preuzeti template Godišnjaka Udruženja Bathinvs

O nama

Udruženje BATHINVS je osnovano 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine.
Saznaj više

Ostale novosti

PROMOCIJA SEDMOG BROJA ČASOPISA „ACTA ILLYRICA“

S ponosom najavljujemo promociju sedmog broja Godišnjaka Udruženja BATHINVS „Acta Illyrica.“ Domaćin ovogodišnje promocije bit će Centar za historijska istraživanja (Univerzitet u Sarajevu – Filozofski