Ostale aktivnosti

NAJAVA JAVNE TRIBINE

Udruženje “BATHINVS” u saradnji sa Vijećem kongresa bošnjačkih intelektualaca organizira javnu tribinu na temu “Bosna pod rimskom vlašću”. O ovoj zanimljivoj temi govoriti će prof.dr.

Ovdje možete preuzeti template Godišnjaka Udruženja Bathinvs

Acta Illyrica

O nama

Udruženje BATHINVS je osnovano 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine.
Saznaj više