U sklopu promocije predstojećeg naučnog skupa koji će biti održan povodom pedesest godina od smrti prof.dr.sc.Esada Pašalića objavljena je knjiga sažetka čiji je izdavač Filozofski fakultet Univerzitata u Sarajevu. Partneri projekta su Udruženje BATHINVS i muzej Sarajeva. Knjiga sažetaka je dovojezično izdanje (BHS – engleski jezik).

Urednik izdanja je prof.dr.sc. Salmedin Mesihović (predsjednik Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu), sekretar redakcije je predsjednik Udruženja BATHINVS, magistar Edin Veletovac, dok su članovi redakcije ugledni naučnici sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta Džemal Bjedić iz Mostara (prof.dr.sc.Adnan Busuladžić, dr.sc.Alka Domić Kunić, viša ass.dr. sc.Mersiha Imamović, doc.dr.sc. Ksenija Kondali, doc.dr.sc. Almir Marić, dr.sc.Branka Migotti,doc.dr.sc. Amra Šačić, prof.dr.sc.Drago Župarić). Prevod sažetaka na engleski jezik uradila je magistrica Samra Čebirić.

Na dane održavanja naučnog skupa 20. i 21.10. 2017. knjiga će biti dostupna učesnicima i posjetiteljima. Pored toga zainteresovani za sadržaj skupa moći će knjigu da posude u Nacionalnoj biblioteci Bosne i Hercegovine, kao i biblioteci Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Knjiga je štampana uz finansijsku pomoć Ministarstva za obrazovanje, nauku i kulturu Kantona Sarajevo.

Obavještavamo sve zaiteresovane da će program naučnog skupa COLLOQVIVM in honorem professoris Esad Pašalić quinquagesimo anniversario eius mortis (Naučni skup povodom pedesetogodišnjice smrti prof.dr. Esada Pašalića) već početkom naredne sedmice biti dostupan na web stranici Udruženja BATHINVS.