Subscribe Now
Trending News

Kontakt

Gdje se nalazimo?

Adresa: Topal Osman paše 20, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
E-mail: info@bathinvs.com
bathinvs@gmail.com
Web: http://bathinvs.com/
Tel:   +387 61 77 55 33

Ko smo mi?

Udruženje BATHINVS je osnovano 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine.