Mapa nalazišta

U sklopu projekata Udruženja BATHINVS u trenutnoj realizaciji nalazi se projekat „Ilirska nalazišta“ koji podrazumijeva kreiranje mape sa istraženim i neistraženim ilirskim lokalitetima na prostoru Bosne i Hercegovine.

Projekat je pokrenut od strane začetnika Udruženja, te je zamišljen kao jedan od projekata za širu upotrebu, odnosno širenje svijesti o broju i značaju ilirskih lokaliteta na prostoru Bosne i Hercegovine ali i užu strukovnu upotrebu, s obzirom da se bazira na eksplicitno stručnim podacima. Isti podrazumijeva označavanje lokaliteta šireg značaja i obima, te različitog karaktera (gradine, naselja, nekropole) na Google karti, kao i ucrtavanje svih ilirskih lokaliteta (prethodnih kao i lokaliteta manjeg obima – pojedinačni grobovi, pojedinačni nalazi) na strukovnoj karti. Na Google karti će biti omogućeno preciznije lociranje lokaliteta, kao i detaljnije pregledanje današnjeg stanja prostora na kojem se lokalitet nalazi, te je za određene lokalite rekonstruisana i 3D slika originalnog izgleda, dok će strukovna karta sadržati samo rijeke kao orjentir te ucrtane lokalitete različitog karaktera sa različitim oznakama i legendom koja ih pobliže objašnjava. Uz dostupnu mapu bit će pridodan i spisak literature korištene za izradu ovog projekta, kako bi relevantnost istoga bila istaknuta, te kako bi njegovo strukovno korištenje bilo opravdano.

Projekat će biti realiziran od strane članova Udruženja, a njegovo finaliziranje u osnovnim fazama očekuje se u toku mjeseca jula 2014 godine.

Ovdje možete preuzeti template Godišnjaka Udruženja Bathinvs

O nama

Udruženje BATHINVS je osnovano 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine.
Saznaj više

Ostale novosti

PROMOCIJA SEDMOG BROJA ČASOPISA „ACTA ILLYRICA“

S ponosom najavljujemo promociju sedmog broja Godišnjaka Udruženja BATHINVS „Acta Illyrica.“ Domaćin ovogodišnje promocije bit će Centar za historijska istraživanja (Univerzitet u Sarajevu – Filozofski

Deset godina „Bathinvsa“ !

ŠTA SMO TO URADILI DO SADA?   OBJAVLJENE KNJIGA: 6 monografija, 2 izdanja izvora i 1 Vodič za turiste SEDAM BROJEVA ČASOPISA “ACTA ILLYRICA”: ukupno