NAGRADA „Prof. dr. Esad Pašalić“ – JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE RADOVA

U saradnji sa porodicom uvaženog bosanskohercegovačkog arheologa i dugogodišnjeg profesora i dekana Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Udruženje za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija BATHINVS raspisuje javni poziv za predaju radova za nagradni fond „Prof. dr. Esad Pašalić“. Cilj ove nagrade jeste da se podstakne rad studenata koji u procesu svog visokoškolskog obrazovanja pokazuju talenat i interes za izučavanjem najstarijeg arheološkog i historijskog naslijeđa Bosne i Hercegovine. Svrha nagrade jeste da na dostojanstven način, kroz analizu stručnih publikacija, čiji je sadržaj blizak
stvaralaštvu Esada Pašalića, ukaže na naučno naslijeđe istog. Obezbijeđeni nagradni fond za akademsku 2021/2022. godinu jeste :
– Prvo mjesto (500 KM)
– Drugo mjesto (300 KM)
– Treće mjesto (200 KM)
– Tri prvoplasirana prikaza stručnih publikacija biti će objavljeni u šestom broju
Godišnjaka Udruženja BATHINVS Acta Illyrica
Uslovi prijave na javni poziv za predaju radova za nagradu „Prof. dr. Esad Pašalić“ su:
1. Pravo na učešće imaju studenti II ciklusa studija historije i arheologije, te studenti III ciklusa doktorskog studija arheologije i antičke historije
2. Studenti koji učestvuju na konkursu moraju biti državljani Bosne i Hercegovine
3. Studenti II ciklusa imaju pravo na učešće ukoliko studiraju na Univerzitetima u Bosni i Hercegovini, dok doktoranti mogu aplicirati ukoliko studiraju i u inostranstvu
4. Učesnici na konkursu su dužni dostaviti u elektronskoj formi dokaz da zadovoljavaju uslove iz prve 3 tačke (skeniranu prvu stranu lične karte ili pasoša, te prvu stranicu indexa )
5. Učesnici su dužni u elektronskoj formi dostaviti popunjeni obrazac koji će moći skinuti sa zvanične web stranice Udruženja BATHINVS www.bathinvs.com , te profila izdavača Udruženja za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija BATHINVS na platformi academia.edu.
6. Studenti koji žele konkurisati za nagradu „Prof. dr. Esad Pašalić“ obavezni su do 15. 8. 2022. godine poslati rad na zvaničnu e-mail adresu Udruženja BATHINVS ( bathinvs@gmail.com ). Radovi koji ne budu pristigli u naznačenom roku neće se uzimati u razmatranje.
7. Imena studenata koji su pokazali izvanredne sposobnosti za proučavanje, razumijevanje, analizu i predstavljanje odabranog naučnog djela i time stekli pravo na nagradu „Prof. dr. Esad Pašalić“ biti će objavljena na zvaničnoj web stranici Udruženja za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija BATHINVS do kraja kalendarske godine.
8. Nagrada „Prof. dr. Esad Pašalić“ studentima koji ostvare najbolje rezultate biti će uručena na svečanoj promociji šestog broja Godišnjaka Udruženja BATHINVS Acta Illyrica koja će biti upriličena krajem 2022. ili početkom 2023. godine.
9. Nagrađivani studenti nemaju pravo ponovog apliciranja za nagradni fond. Komisija će razmatrati radove koji predstavljaju prikaz ili osvrt na sljedeće publikacije:

1. Bilić, T. The Middle La Tène Women Costume of the The Land of the Solstices: Myth, geography and astronomy in ancient Greece, BAR Publishing, Oxford, 2021.
2. Busuladžić, A. Antički željezni alat i oprema sa prostora Bosne i Hercegovine / Iron Tools and Implements of the Roman Period in Bosnia and Herzegovina, Univerzitet u Sarajevu/Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2014.
3. Busuladžić, A. Zbirka antičkih fibula iz Franjevačkog samostana u Tolisi / The Collection of Antique Fibulae from the Franciscan Monastery in Tolisa, Univerzitet u Sarajevu/Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2014.
4. Dozdar M. (mislim da je Dizdar) Ženska srednjolatenska nošnja Skordiska – Identitet protopovijesne zajednice na jugu Karpatske kotline, Scordisci – The Identity of the Protohistoric Community in the Southern Carpathian Basin, Institut za arheologiju, Zagreb, 2020.
5. Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja ANUBiH, knjiga 50, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2021.
6. Godišnjak Udruženja BATHINVS, Acta Illyrica, br. 5, Udruženje za proučavanje i romoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija „BATHINVS“, Sarajevo, 2021
7. Lalošević, V. Cum esset persecutio: Dioklecijanovo doba na području između Akvileje i dunavskog limesa u mučeničkim legendama, Književni krug, Split, 2018.
8. Marić, A. Rimske kohorte na Humcu / Roman auxiliary cohorts in Humac, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Mostar, 2019.
9. Marin, E. Mursa – Hadrijanova kolonija uz limes rimskog carstva / Mursa – Colonia Aelia at the limes of the Roman Empire, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2018.
10. Matijević, I. Officium consularis provinciae Dalmatiae. Vojnici u službi namjesnika rimske Dalmacije u doba principata, Književni krug, Split,2020.
11. Mesihović, S. Bitka za Ilirik, Udruženje za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija „BATHINVS“, Sarajevo, 2018.
12. Mesihović S. Iliri – Postanci, Udruženje za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija „BATHINVS“, Sarajevo, 2021.
13. Mesihović, S., Kahriman Dž., Hadžiabdić F., Fontes – Izvori za historiju rimskog svijeta, Udruženje za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija „BATHINVS“, Sarajevo, 2021.
14. Migotti, B. Šašel Kos, M. & Radman Livaja, I. Roman Funerary Monuments of South- Western Pannonia in their Material, Social, and Religious Context (Archaeopress Roman Archaeology), Archaeopress, Oxford, 2018.
15. Milivojević F. Cezarov Ilirik, Hrvatski institut za povijest u Zagrebu – Filozofski fakultet u Rijeci, Zagreb – Rijeka, 2021.
16. Novaković P. The History of Archaeology in the Western Balkans, Ljubljana University Press, Ljubljana, 2021.
17. Perinić Lj. The nature and origin of Silvanus’ cult in Roman provinces of Dalmatia and Pannonia, Oxford, 2017.
18. Samardžić G. Lesusinijum – Rimsko naselje u Paniku kod Bileće, Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, 2019.

19. Samardžić G. Kosovo i Metohija u rimsko doba, Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, 2020.
20. Vujović, M. Rimska civilizacija na tlu Srbije, Heraedu, Beograd, 2021.

– Radovi ne smiju imati više od četiri stranice teksta
– Radovi trebaju biti poslani u Microsoft Word (Compatibility Mode) formatu sa sljedećim specifikacijama :
a) Font: Times New Roman;
b) Poravnanje: Justify;
c) Prored/Razmak: 1,15 ;
d) Veličina slova: u naslovu 14, glavni tekst 12
– Tekstovi koji ne budu predstavljali osvrt/prikaz na jednu od gore navedenih
publikacija neće se razmatrati. Uz imena dobitnika nagrade „Prof. dr. Esad Pašalić“ biti će objavljena i imena članova stručne komisije za 2022. godinu. S ciljem da se postigne što je moguće veći stepen objektivnosti
u sastav ovogodišnje komisije za nagradu ne mogu biti birani članovi Nadzornog odbora Udruženja BATHINVS niti članovi Udruženja. Zainteresirani studenti ukoliko imaju dodatna pitanja mogu se obratiti organizatoru dodjele nagrade „Prof. dr. Esad Pašalić“ putem zvanične e – mail adrese bathinvs@gmail.com .

SRETNO!

Ovdje možete preuzeti template Godišnjaka Udruženja Bathinvs

O nama

Udruženje BATHINVS je osnovano 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine.
Saznaj više

Ostale novosti