Izložba: Prostori današnje Bosne i Hercegovine u vrijeme prethistorijskog i antičkog razdoblja bit će otvorena 28.02.2019. godine u 12.30 h na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Na izložbi će dijelom biti predstavljeni neobjavljeni arheološki nalazi sa posljednjih arheoloških iskopavanja (august-septembar 2018.) na neolitskom lokalitetu Gornja Tuzla. Osim toga, javnosti će biti predstavljena maketa pod naslovom „Područje današnje Bosne i Hercegovine u okviru rimskih provincija Dalmacije i Panonije“, a sastavni dio ove izložbe čini i nošnja u rimsko doba koju će dijelom predstaviti studenti Odsjeka za historiju.

Autor izložbe je doc. dr. sc Mersiha Imamović, a istu je pripremila sa studentima Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.