Veliko nam je zadovoljstvo obavijestiti Vas da će se 12.10. 2016. godine sa početkom u 10:00, u prostorijama Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca- ul. Valtera Perića br. 3, održati naučni skup na temu ,, Cilj i posljedice rimskog osvajanja područja današnje Bosne i Hercegovine “. Na ovom skupu, nastalom kao produkt saradnje Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca i Udruženja BATHINVS, učestvovati će mnogi eminentni naučnici i naučni radnici iz oblasti rimske provincijalne arheologije i historije. Želimo naglasiti da je riječ o naučnicima koji dolaze sa Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Mostaru, te Komisije za zaštitu spomenika BiH i Muzeja Sarajeva.

* prof. emeritus dr. Enver Imamović – ,,Cilj i posljedice rimskog osvajanja područja današnje Bosne i Hercegovine”

* prof. dr. Bego Omerčević – ,,Refleksije krize Rimskog carstva na bosanskohercegovačke prostore”

* prof. dr. Salmedin Mesihović – ,,Tiberije i Ilirik”

* prof. dr. Adnan Busuladžić – ,,Neki primjeri rimske vojne opreme iz Tolise u Bosanskoj Posavini”

* doc. dr. Almir Marić – ,,Cohortes equitatae in Humac – uloga kombiniranih kohorti sa Humca u uspostavljanju i stabilizaciji rimske vlasti”

* viši ass. Amra Šačić, MA – ,,Odrazi i posljedice Tiberijevog panonskog rata na bosansku Posavinu”

* viši ass. mr. Mersiha Imamović – ,,Privredne veze provincije Dalmacije sa susjednim provincijama tokom kasne antike”

* mr. Zijad Halilović – ,,Ilirske gradine u funckiji odbrane u ratovima sa Rimljanima”

* Moamer Šehović, MA – ,,Dezidijati i uspostava rimske vlasti”

* Edin Veletovac, MA – ,,Kršćanstvo u unutrašnjosti provincije Dalmacije ( I – III st. ) – činjenice i zablude”

* Sanda Hasagić, MA – ,,Prilog poznavanju rimske Višnjice kod Kiseljaka”

* Ivana Božić, BA – ,,Delmati – stoljetni neprijatelj Rima”

Ovom prilikom pozivamo Vas da svojim prisustvom upotpunite ovaj događaj. Program naučnog skupa i knjigu sažetaka možete preuzeti na stranici: www.academia.edu