Udruženje Bathinvs uspješno završava 2021. godinu te u sklopu svoje izdavačke djelatnosti najavljuje novu knjigu u autorstvu članova udruženja prof. dr. Salmedina Mesihović, Dženane Kahriman, MA, te Fadila Hadžiabdić MA. „Fontes – Izvori za historiju rimskog svijeta“ je naziv knjige koja će svima zainteresovanima pružiti uvid u izvornu građu na osnovu koje se rekonstruiše historija rimskog svijeta. Prof. dr. Svetozar Boškov, vanredni profesor na Univerzitetu u Novom Sadu je u recenziji istakao: „U celini, najveći doprinos ove studije je izbalansiran prikaz svih relevantnih naučnih disciplina koje u većoj ili manjoj meri mogu da utiču na mogućnost tumačenja prošlosti starog Rima. Ona je zamišljena kao osnovni priručnik za buduće istraživače i predstavlja putokaz kako pravilno proučavati istoriju starog Rima. Na prostoru bivše Jugoslavije pojavljivali su se različiti priručnici i specijalizovane studije koje govore o nekim aspektima istorijskih izvora za period istorije starog Rima, ali do sad se nije pojavila jedna ovakva studija koja u sebi objedinjuje sve aspekte proučavanja istorijskih izvora važnih za proučavanje rimske istorije.

Uskoro više detalja ….