Sa zadovoljstvom najavljujemo da je u štampi peti broj naučnog časopisa Godišnjaka Udruženja BATHINVS “ACTA ILLYRICA” (izdanje za 2021. godinu). U časopisu će biti objavljeno sedam izvornih naučnih radova, dva stručna rada i šest prikaza knjiga. Autori radova dolaze sa Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Rijeci, Univerziteta “Džemal Bijedić” iz Mostara, Historijskog muzeja BiH, Zemaljskog muzeja BiH, te Udruženja “BATHINVS”. Redakciju časopisa i u ovom broju čine eminentni stručnjaci koji djeluju na univerzitetima, institutima i muzejima u Austriji, BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Italiji, Sloveniji i Srbiji.

USKORO VIŠE DETALJA!