Najava petog broja Godišnjaka ,,Acta Illyrica”

Sa zadovoljstvom najavljujemo da je u štampi peti broj naučnog časopisa Godišnjaka Udruženja BATHINVS “ACTA ILLYRICA” (izdanje za 2021. godinu). U časopisu će biti objavljeno sedam izvornih naučnih radova, dva stručna rada i šest prikaza knjiga. Autori radova dolaze sa Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Rijeci, Univerziteta “Džemal Bijedić” iz Mostara, Historijskog muzeja BiH, Zemaljskog muzeja BiH, te Udruženja “BATHINVS”. Redakciju časopisa i u ovom broju čine eminentni stručnjaci koji djeluju na univerzitetima, institutima i muzejima u Austriji, BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Italiji, Sloveniji i Srbiji.

USKORO VIŠE DETALJA!

Ovdje možete preuzeti template Godišnjaka Udruženja Bathinvs

O nama

Udruženje BATHINVS je osnovano 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine.
Saznaj više

Ostale novosti