NAJAVA PREDAVANJA DOC.DR. FEĐE MILIVOJEVIĆA u Centru za HISTORIJSKA ISTRAŽIVANJA U OKVIRU SEDMOG CIKLUSA JAVNIH PREDAVANJA UDRUŽENJA „BATHINVS“

Udruženjem za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija „BATHINVS“ u saradnji sa Centarom za historijska istraživanja (CeHIS) Univerziteta u Sarajevu – Filozofski fakultet realizirat će ovogodišnji Ciklus javnih predavanja koji će biti posvećen problemu osnivanja rimske provincije Ilirik. Riječ je o projektu Udruženja „BATHINVS“ koji se realizira od 2016. godine.

Ovogodišnji gost predavač je doc.dr. Feđa Milivojević sa Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci. Tema predavanja je „Nastanak provincije Ilirik“.

Koordinatori projekta su mladi bosanskohercegovački historičari starog vijeka Dženana Kurtović, MA
(J. U. Muzej Sarajeva) i Fadil Hadžiabdić, MA (Udruženje za proučavanje i promoviranje ilirskog
naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija BATHINVS).

Predavanje će biti održano u utorak 12.12.2023. godine sa početkom u 16 sati u Malom amfitetaru na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofski fakultet (ul. Franje Račkog 1). Domaćin predavanja biti će Centar za historijska istraživanja (CeHIS).

Biografiju gostujućeg predavača može pogledati zvaničnoj Web stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci https://portal.uniri.hr/portfelj/5265

 

Ovdje možete preuzeti template Godišnjaka Udruženja Bathinvs

O nama

Udruženje BATHINVS je osnovano 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine.
Saznaj više

Ostale novosti

PROMOCIJA SEDMOG BROJA ČASOPISA „ACTA ILLYRICA“

S ponosom najavljujemo promociju sedmog broja Godišnjaka Udruženja BATHINVS „Acta Illyrica.“ Domaćin ovogodišnje promocije bit će Centar za historijska istraživanja (Univerzitet u Sarajevu – Filozofski