NAJAVA SIMPOZIJA : RUDARSTVO, METALURGIJA I GEONASLIJEĐE KREŠEVA, FOJNICE I KISELJAKA (Organizatori: Općina Kreševo i Zavičajna udruga „Kreševski citrin“)

Zadovoljstvo nam je najaviti simpozij „Rudarstvo, metalurgija i geonaslijeđe Kreševa, Fojnice i Kiseljaka“ koji će se održati u Kreševu, 2. i 3. XII 2016. godine. Na skupu će biti prezetirane teme iz geologije, rudarstva i historijske nauke. U skladu sa istraživačkim interesima udruženja BATHINVS napominjemo da će na skupu biti izloženi radovi koji unutar svog tematskog okvira analiziraju djela grčko – rimskih pisaca iz perioda principata i kasne antike, te kulturno – historijski razvoj rudarske oblasti srednje Bosne nakon uspostave rimske vlasti. Svi radovi koji zadovolje kriterije recenzenata biti će objavljeni u posebnom zborniku.

Želimo puno sreće organizatoru na realizaciji projekta koji svojim značajem nadilazi lokalni karakter. Ovo je jedan od ljepših primjera kako lokalne zajednice doprinose čuvanju vlastitog prirodnog, kulturnog i historijskog nasljeđa. Na kraju donosimo i popis učesnika i njihovih referata koji će biti izloženi na spomenutom dvodnevnom skupu u Kreševu :

14.00 Otvaranje Simpozija

14.15 Dr. sc. Ramo Kurtanović, red. prof., i dr. sc. Elvir Babajić, docent, Bosansko rudogorje – mitološka apstrakcija ili ovozemaljska stvarnost

14.30 Neven Miošić, Natalija Samardžić, Perspektive istraživanja, zahvatanja i korištenja mineralnih, termalnih, termomineralnih voda i ugljičnog dioksida (CO2) na području općina Kiseljak, Kreševo, Fojnica i Busovača

14.45 Mr. sc. Alojz Filipović, dipl. ing. geologije, i Marko Tavra, dipl. oec., Barit, bijeli teški kamen, povijesni prikaz istraživanja, eksploatacije i prerade na području Kreševa

15.00 Anto Buzuk, Pogoni i objekti rudarstva, metalurgije i kovanja od prethistorije do kraja XX. stoljeća u maketnom prikazu

15.15 Rasprava

15.30 Pauza

15.45 Marjan Drmač, MA, Prvi spomen Kreševa u pisanim povijesnim izvorima (Ispravci i dopune)

16.00 Anto Buzuk, Tragovi rudarstva i metalurgije od prethistorije do kraja XX. stoljeća na prostoru općine Kreševo u svjetlu višemilenijskog kontinuiteta

16.15 Mr. sc. Zdravko Marijanović, dipl. ing., Ogled o proizvodnji srebra danas i nekad, u svjetlu „De re metallice“ i „Kanun sasa“

16.30 Prof. dr. dr. Friedrich Naumann, Georgius Agricola und der erzgebirgische Bergbau (Georgius Agricola i rudarstvo na području gorja Erzgebirge)

17.15 Rasprava

17.45 Zabavni program

Subota, 3.XII :

9.00 Obilazak muzeja i dr.

10.00 Prof. dr. sc. Salmedin Mesihović, Florov podatak o rudarstvu u središnjoj Bosni

10.15 Edin Veletovac, MA, Prostor Kiseljaka u kasnoantičko doba

10.30 Amra Šačić, MA, Antički epigrafski spomenici kao izvor za izučavanje rimskog rudarstva u dolinama srednjobosanskih rijeka Lepenice, Fojnice, Kreševice, Dragušnice i Crne Rijeke

10.45 Evica Divković-Golić, dipl. inž. geologije, Dragan Mitrović, dipl. inž. geologije, Republički zavod za geološka istraživanja Republike Srpske, Zlatonosna ruda u području Bakovića kod Fojnice

11.00 Rasprava

11.15 Pauza

11.30 Tatjana Miočević Tasić, Analiza metala u prirodnim mineralnim vodama na području općine Kiseljak

11.45 Karmen Fio Firi, Vladimir Bermanec, Jasenka Sremac, Kamene kugle – raznolikost i značaj

12.00 Mr. sc. Slobodan Kolbah, dipl. ing. geologije i Mladen Škrlec, dipl. ing. naftnog rudarstva, Termalne i mineralne vode svjedoci geonaslijeđa i budućnosti Lepeničke doline

12.15 Smaragda Klino, Javno mnijenje u funkciji zaštite i afirmacije geonaslijeđa Kreševa

12.30 Mr. sc. Toni Nikolić, dipl. ing. geologije, Sarajevo, Osnovni kriterij za formiranje geoparka i mogućnosti zaštite geonaslijeđa općina Kreševo, Fojnica i Kiseljak

12.45 Rasprava i usvajanje zaključka Simpozija

Ovdje možete preuzeti template Godišnjaka Udruženja Bathinvs

O nama

Udruženje BATHINVS je osnovano 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine.
Saznaj više

Ostale novosti

PROMOCIJA SEDMOG BROJA ČASOPISA „ACTA ILLYRICA“

S ponosom najavljujemo promociju sedmog broja Godišnjaka Udruženja BATHINVS „Acta Illyrica.“ Domaćin ovogodišnje promocije bit će Centar za historijska istraživanja (Univerzitet u Sarajevu – Filozofski

Deset godina „Bathinvsa“ !

ŠTA SMO TO URADILI DO SADA?   OBJAVLJENE KNJIGA: 6 monografija, 2 izdanja izvora i 1 Vodič za turiste SEDAM BROJEVA ČASOPISA “ACTA ILLYRICA”: ukupno