NOVO IZ ŠTAMPE : Sjeverna Bosna u okvirima rimske Panonije / Northern Bosnia within the bounds of Roman Pannonia ( autorica doc.dr. Amra Šačić Beća)

➡️ Dvojezična monografija u kojoj su kao izvor primarno su korišteni epigrafski spomenici, te svjedočanstva grčko-rimskih pisaca. Akcenat je bio na spomenicima na kojima se spominju provincijalni i lokalni dužnosnici (namjesnici provincija, vojni prefekti, prepositi, princepsi, dekurioni, duumviri, edili, kvestori, rudarski prokuratori itd.). Pored toga, u radu su analizirani i natpisi na kojima se spominju nazivi indigenih zajednica, rimskih municipija i kolonija. Ovakav metodološki pristup omogućio je da se istraže administrativne jedinice koje nisu poznate iz pisanih izvora, kao što je municipium Faustinianum ili rudarski distrikt sjeverozapadne Bosne. Shodno tome, rad je strukturiran tako da svaku od tematskih cjelina prati katalog epigrafskih spomenika, te karte kojima je vizuelni identitet udahnuo poznati bosanskohercegovački ilustrator Emir Durmišević.
➡️ Stručnu valorizaciju knjige dali su akademik prof.dr.sc. Rajko Bratož (Slovenska akademija nauka i umjetnosti), doc.dr.sc. Milon Lovenjak ( Univerzitet u Ljubljani) i dr.sc. Alka Domić Kunić ( Hrvatska akademija znanosti i umjetnost). Glavni i odgovorni urednik ovog izdanja je prof.dr.sc. Salmedin Mesihović (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu), izvršni urednik je dr.sc. Edin Veletovac (predsjednik Udruženja BATHINVS). Tekst knjige na engleski jezik je prevela magistrica Samra Čebirić-Biberović, dok je za lekturu i korekturu zaslužna magistrica Aida Hasović. Cjelokupni vizeuelni identitet ovog djela rezultat je rada tehničke urednice Amre Mekić.
➡️ Izdavači / Publishers : Udruženje za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija “BATHINVS” / The Association for the Study and Promotion of Illyrian heritage, Ancient and Classical civilizations “BATHINVS”

Ovdje možete preuzeti template Godišnjaka Udruženja Bathinvs

O nama

Udruženje BATHINVS je osnovano 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine.
Saznaj više

Ostale novosti

PROMOCIJA SEDMOG BROJA ČASOPISA „ACTA ILLYRICA“

S ponosom najavljujemo promociju sedmog broja Godišnjaka Udruženja BATHINVS „Acta Illyrica.“ Domaćin ovogodišnje promocije bit će Centar za historijska istraživanja (Univerzitet u Sarajevu – Filozofski

Deset godina „Bathinvsa“ !

ŠTA SMO TO URADILI DO SADA?   OBJAVLJENE KNJIGA: 6 monografija, 2 izdanja izvora i 1 Vodič za turiste SEDAM BROJEVA ČASOPISA “ACTA ILLYRICA”: ukupno