Časopis „Acta Illyrica“ je zvanično od ove jeseni indeksiran i arhiviran u bazi podataka EBSCO host: Complementary Index. Naime, u augustu mjesecu 2019. godine potpisan je ugovor između Udruženja BATHINVS, izdavača časopisa „Acta Illyrica“ i predstavnika EBSCO kompanije. U pitanju je jedna od vodećih baza za naučne časopise iz oblasti društvenih i humanističkih nauka. To je baza u kojoj je indeksirano više milijardi publikacija. Prije potpisivanja ugovora naš časopis je prošao potrebnu evaluaciju za indeksaciju, te je dobijena potvrda da zadovoljava visoke kriterije za indeksaciju i arhiviranje u međunarodnoj bazi podataka naučnih časopisa EBSCOhost: Complementary Index . Časopis je dostupan korisnicima EBSCO Discovery Service (EDS) koji trenutno koristi preko 14 000 naučnih i obrazovnih institucija širom svijeta (http://eds.a.ebscohost.com). Shodno navedenom svi autori čiji su radovi objavljeni ili će biti objavljeni u našem časopisu dobijaju garanciju da će njihov rad biti indeksiran u Complementary Index koja je dio EBSCO host platforme. Također nastavljamo saradnju sa bazom podataka CEEOL koja je vodeća bibliotekarska baza akademskih časopisa i knjiga sa prostora srednje i istočne Europe.