Prema definiciji ICOM-a ( International Council of Museums ) iz 2007. godine  „ Muzej je svaka nekomercijalna javna ustanova u službi društva i njegova razvoja, koja je otvorena javnosti, i koja u svrhu proučavanja, obrazovanja i zadovoljstva, nabavlja, čuva istražuje, komunicira s publikom i izlaže materijalna svjedočanstva o ljudima i njihovoj okolini.“ Počevši od 1977. godine 18. maj obilježava se kao Međunarodni dan muzeja, a vremenom se ovaj događaj širi na cijeli mjesec maj. Da bi se pokazala povezanost muzeja širom svijeta, i stvorila jedan koherentna cjelina u obilježavanju Međunarodnog dan Muzeja,  ICOM na godišnjoj osnovi predlaže temu na osnovu koje muzeji prave svoje programe. Ovogodišnja tema ,, Museums and Cultural Landscapes ( Muzeji i kulturni krajolici )“ podstiče muzeje da pažnju posvete okolnim nalazištima, ulažući svoje stručno znanje u  svrhu boljeg istraživanja i održavanja tih lokaliteta.

U cilju da doprinese obilježavanju Međunarodnog dana Muzeja članovi  Udruženja BATHINVS došli su da ideju da prezentuju program jednog od regionalnih muzeja. Stupili smo u kontakt sa  mr. Ajlom Sejfuli, kustostom arheologom Zavičajnog muzeja u Travniku. Ajla Sejfuli rođena je u Travniku 2.1.1984. godine. Osnovnu školu, a potom i opću gimnaziju završila je u Travniku. Studij arheologije upisala je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, na Odsjeku za historiju/Katedri za arhelogiju gdje je stekla zvanje magistra arheologije. Zaposlena je kao kustos arheolog u Zavičajnom muzeju Travnik. Trenutno je student poslijediplomskog doktorskog studija arheologije na Sveučilištu u Zagrebu. Od prve godine studija aktivno učestvuje na arheološkim istraživanjima širom Bosne i Hercegovine. Samostalno je rukovodila iskopavanjima na nekoliko lokaliteta na području centralne Bosne.

Iako pripada mladoj generaciji bosanskohercegovačkih arheologa već je postala prepoznatljivo ime kada je riječ o arheologiji, te je Zavičajni muzej u Travniku u regionu prepoznat kao jedan od pokretača u procesu popularizacije arheologije i zaštite kulturnog naslijeđa. U narednom periodu od 18 – 22. maja u okviru obilježavanja Međunarodnog dana muzeja i Noći muzeja najavili su projekte koji imaju za cilj popularizaciju izučavanja kulturno – historijskih  procesa kod učenika.  Nažalost u našoj državi takvi projekti  se mogu tretirati kao pravi raritet. To je razlog zbog kojeg je Udruženje BATHINVS kroz svoju promotivnu aktivnost želi upoznati javnost sa njihovim radom u okviru obilježavanja Međunarodnog dana muzeja i Noći muzeja.

UB: Međunarodni dan muzeja 18.maja 2016. godine, a samim tim i početak Majskih dana muzeja, obilježavate  postavljanjem dokumentirane izložbe čiji ste vi autor. Koja je tema izložbe?

AS: Izložba „ U sjećanje na..“ je dokumentarnog tipa, posvećena  znamenitim arheolozima i historičarima koji su se u toku svoje znanstvene karijere bavili  prošlošću Travnika. Ovo je svojevrsni hommage njima i njihovom predanom radu na istraživanju i proučavanju Travnika i okoline. Neki od njih su što rođenjem, što profesionalnim radom bili vezani za ovaj grad, a do sada nisu bili adekvatno prezentirani lokalnom stanovništvu prije svega. Njihov rad i sve ono što su ostavili iza sebe su i danas polazne tačke za proučavanje kako historije, tako i arheologije, i mislim da je ovo najbolji način da im se odužimo za sve ono što su uradili i za nas, ali i za buduće generacije.

UB: Kao što je već vidljivo najave ovog događaja imate jako razrađen program projekta. Da li je ovo prva godina da organizujete ovakav projekat? Ukoliko nije možete li nam malo više objasniti kako se ovaj događaj razlikuje od događaja prethodnih godina.

AS: Zavičajni muzej Travnik već dugi niz godina organizira različite radionice i predavanja prilagođena djeci različitih uzrasta. U toku 2012. godine u saradnji sa Centrom za edukciju mladih implementiran je projekat „Park kulture i tolerancije“  koji kroz promociju raznolikosti kulturne i historijske baštine zagovara jednakost i toleranciju. Dakle ovo nije prvi put da Muzej u svoj rad uključuje djecu. Također 2015. godine bili smo učesnici u projektu „Baljvine- razvoj mikro turističke destinascije“ koji je imao za zadatak povezivanje srednjoškolskih učenika u cilju provođenja aktivnosti usmjerenih na sticanje znanja i vještina za što potpuniju turističku valorizaciju i promociju područja oko planine Vlašić. Tada je i uspostavljena saradnja sa učenicima Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole, koji su učesnici ovogodišnjeg obilježavanja Međunarodnog dana muzeja. Ovaj projekat se razlikuje od prethodnih iz razloga što su učenici imali priliku da sami osmisle i organiziraju dešavanja. Njihov prijedlog je bio da se za učenike srednjih škola i njihove kolege organizira takmičenje na temu „Spomenik kroz objektiv“ i kviz znanja „Historijski lovac“.

UB: Možete li na reći nešto više o programu aktivnosti koji se odnosi na rad sa učenicima? S obzirom da je u fokusu istraživanja udruženja ilirsko nasljeđe, u kojoj mjeri će taj segment prošlosti prezentiran učenicima?

AS: Za grupu učenika s kojom sarađujemo evo već godinu dana organizirana je radionica pod nazivom „Muzejski depo-učenici kao kustosi“ koja će se održati u Botaničkom vrtu Muzeja. Svaki od učenika dobio je zadatak da prouči sadržaj zbirke koju će kroz dva dana prezentirati, da se upozna sa načinom vođenja dokumentacije određene zbirke, ali i sa načinom kako jedan predmet postaje muzejski ekponat. Učenici će prezentirati sljedeće zbirke: prirodoslovnu, arheološku, enološku, numizmatičku, umjetničku, te fototeku i hemeroteku. Svaki od njih će imati svoj „privremeni kabinet“ u vrtu, gdje će prezentirati materijal iz zbirki koji se ne može vidjeti kroz stalne postavke. Ilirsko naslijeđe bit će prezentirano kroz arheološki materijal pronađen na brojim lokalitetima oko Travnika. U pitanju su ilirske gradine i antički lokaliteti. Svaki od učenika će se posjetiocima ispričati kratku priču o samom materijalu i značaju lokaliteta na kojima je materijal pronađen. Svakako će se u prezentaciji dokatnuti i teme koje su vezane za period kada su Iliri boravili na našim prostorima.

UB: U sklopu projekta imate jedan segment pod nazivom ,, Od arheološkog lokaliteta do muzeja“. Pretpostavljamo da riječ o arheološkim iskopavanjima na kojima ste Vi lično učestvovali? Možete li nam reći nešto više o toj izložbi

AS: „Od arheološkog lokaliteta do muzeja“ je prezentacija fotografija nastalih tokom arheoloških istraživanja na brojnim lokalitetima na području Travnika, ali i fotografija koje su nastale u muzejskom depou. Riječ je o lokalitetima čija istraživanja je pokrenuo i realizirao Zavičajni muzej, a na kojima sam ja učestvovala još kao student arheologije. Prezentirana su istraživanja na nekoliko srednjovjekovnih nekropola, zatim istraživanja na prethistorijskoj gradini, istraživanja na antičkom lokalitetu kod Turbeta i drugi. Drugi dio prezentacije prikazuje proces obrade materijala, njegovo dokumentovanje i priprema za izložbu, te finalni proizvod- njegov izgled u stalnoj arheološkoj postavci. Cilj ove prezentacije je prije svega da se lokalna zajednica upozna sa našim aktivnostima na polju arheologije, ali i da se prikaže da proces prikupljanja, obrade i prezentacije materijala nije ni malo jednostavan.

UB: Za poslijednji dan obilježavanja Majskih dana muzeja predviđeno je predavanje i praktični rad na lokalitetima? Možete li nam nešto više reći o stručnim učesnicima tog događaja te koje su to ustvari aktivnosti  predviđene programom?

AS: Predavanje i praktičan rad predviđeni su za učenike srednjih škola, tačnije za učesnike „Majskih dana muzeja“ dakle djecu koja su učestvovala u organizaciji cijelog projekta. Predavanja na temu „Arheološki lokalitet kao dio kulturnog krajolika“ inspirirana su ovogodišnjom temom Međunarodnog dana muzej pod nazivom „Muzeji i kulturni krajolici“ i održati će se na prethistorijskim gradinama koje datiraju u period brončanog i željeznog doba, a na jednoj od gradina Muzej je vodio iskopavanja 2012. godine. Kroz predavanja učenici će se upoznati sa značajem arheoloških lokaliteta, njihovom vezom sa krajolikom, načinom na koji su ljudi nekada birali prostor za život i rad itd.. Praktičan rad na terenu podrazumijeva učenike u ulozi arheologa koji po prvi put izlazi na jedan arheolški lokalitet. Pokušat ćemo da na samom terenu izvršimo rekognosciranje, uradimo skice, prikupimo površinski materijal, napravimo fotografije i ostalu potrebnu dokumentaciju, a potom i otvorimo manju površinu na kojoj će učenici moći da se okušaju u pronalasku materijala koji se krije pod zemljom.

UB: Kakvi su daljni planovi Zavičajnog muzeja u Travniku, nakon završetka ovog projekta?

AS:Već sljedećeg mjeseca planiramo da nastavimo radove na kasnoantičkoj bazilici u Turbetu. To je treća faza projekta koji smo pokrenuli 2013. godine. Riječ je o arheološkim iskopavanjima koja će trajati oko 3 sedmice. Nakon ovih istraživanja planiran je nastavak rekognosciranja Travnika i okoline, što će u konačnici rezultirati i nekim manjim zaštitnim istraživanjima i prezentacijom lokaliteta. Ove godine ćemo nastaviti i projekat s kojim smo startali prošle godine, a namijenjen je našim najmlađim sugrađanima. Riječ je o radionici za djecu koja je prošle godine realizirana pod nazivom „Detektivi prošlost“ kroz koju su učesnici mogli da se upoznaju sa arheologijom, arheološkim iskopavanjima, obradom keramike, crtanjem itd. Sljedeća radionica će mališanima dati priliku da se upoznaju sa fosilima koji su dio naše Prirodoslovne zbirke, a sve ovo će se odvijati na srednjovjekovnoj tvrđavi Stari grad.

Na kraju ovog kratkog razgovora želimo se zahvaliti cijenjenoj kolegici mr. Ajli Sejfuli na informacijama koje nam je pružila i time nam omogućila da se i mi djelomično uključimo u obilježavanje Majskih dana muzeja. Iskreno se nadamo da će obilježavanje ovog događaja postići željene rezultate i zainteresovati šire stanovništvo da posjete ovaj događaj.  Nadamo se i  da će ovakvi projekti, koji između ostalog promoviraju i ilirsko naslijeđe, doprinjeti većem interesu mladih za najraniju proslost Bosne i Hercegovine.Napominjemo da se Međunarodni dan muzeja obilježava u svim muzejima svijeta te Vas pozivamo, ukoliko ste u prilici, da posjetite svoje lokalne muzeje i upoznate se s njihovim programom.