OBJAVLJEN SEDMI BROJ ČASOPISA “ACTA ILLYRICA”

Udruženje za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija
BATHINVS krajem 2023. godine je priredilo sedmi broj časopisa “Acta Illyrica.” U časopisu se
nalazi ukupno deset naučno-istraživačkih radova, te četiri rada u sekciji Prilozi, od čega su dva
napisana od strane studenata u okviru nagradnog konkursa “Prof.dr. Esad Pašalić.” Četiri rada od
ovdje deset publiciranih bave se periodom rimske uprave na tlu rimske provincije Dalmacije. Tri
rada bave se problemima iz oblasti klasične filologije, dok po jedan rad obrađuje teme iz
prahistorije, helenizma i filozofije. Od deset objavljenih radova, njih čak sedam ocijenjeno kao
izvorni naučni rad, dok su tri rada ocijenjena kao pregledni radovi.
Amina Karaica (Zemaljski muzej BiH) je autorica rada “Pregled pojave kanibalizma i popratnih
kultova u prahistoriji Zapadnog Balkana”, Robert Stubičar je pisao rad pod nazivom “Prikaz
drugih i drukčijih u akadskoj književnoj tradiciji, iz perspektive Emmanuela Levinasa.” Amina
Šehović je autorica rada “Aleksandar Veliki “sin boga Amona”: Aleksandrov boravak i nasljeđe
u Egiptu, dok je rad pod nazivom “Kolektivna agentivnost i toposi u funkciji gradnje rimskog
nacionalnog i nadnacinalnog identitet” djelo Seade Brkan, sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u
Sarajevu. Sanja Ljubišić (Filozofski fakulte Univerziteta u Banja Luci) je autorica rada pod
nazivom “Tacitova sentencioznost- Sentencija-retorski ukrasi u Tacitovim Analima. Također, u
časopisu se nalaze radovi Ivone Drljepan “Prisutnost rimskih vojnih jedinica na teritoriji
Dalmacije i Radmile Zotović (Arheološki institut, Beograd) “Silvanov kult na području istočnog
dela rimske provincije Dalmacije.” Salmedin Mesihović i Amra Šačić Beća (oboje sa Filozofskog
fakulteta Univerziteta u Sarajevu) su autori rada pod nazivom “Novi nalazi i perspektive
arheoloških istraživanja urbanog i upravnog središta municipija Aquae. Nirvana Silnović
(Österreichisches Archäologisches Institut) je autorica rada pod nazivom “Taurotony Relief from
Dardagan Revisted”. Posljednii naučni rad su napisali Drago Župarć i Seada Brkan sa
Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na temu “Odlike vulgarnog latiniteta u Egerijinom
putopisu.”
Ako izuzmemo prikaze koji su pisani u sklopu fonda “Prof. dr. Esad Pašalić” i koji predstavljaju
osvrt na nešto starija izdanja, drugi prikazi odnose se na publikacije objavljene u toku aktuelne
kalendarske godine. Riječ je o prikazima knjiga “Stranputice rane arheologije u Bosni i
Hercegovini = Paradoxes of Early Archaeology in Bosnia and Herzegovina” autora Adnana
Kaljanca i “Nossalità, falsa, nossalità e magia. Negli illeciti agricoli e pastorali dalla
codificazione decemvirale al primo Principato”, čiji je autor Giovanni Brandi Cordasco Salmena.
Urednički kolegij časopisa je ostao nepromijenjen u odnosu na prethodni, šesti broj, a čine ga:
glavni i odgovorni urednik dr. sc. Edin Veletovac, predsjednik Udruženja “BATHINVS”, izvršna
urednica časopisa prof. dr. Amra Šačić Beća, sa Katedre za stari vijek, Odsjek za historiju
Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, sekretar redakcije časopisa “Acta Illyrica”
Dženana Kurtović, MA (sekretar Udruženja BATHINVS).
Kada je u pitanju Redakcioni odbor, moramo istaći da je redakcija časopisa bogatija za dva nova
renomirana člana, a to su: dr. sc. Dragana Mladenović (University of Southampton, School of
Humanities, Velika Britanija) i prof. dr. Nada Bulić (Sveučilište u Zadru, Odjel za klasičnu
filologiju, Hrvatska). Pored stručnjaka iz matične Bosne i Hercegovine, ostali članovi

Redakcionog odbora dolaze iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Italije, Austrije, Australije
i Velike Britanije.
Recenzentski odbor sedmog broja časopisa “Acta Illyrica” čine stručnjaci iz domaćih i stranih
naučnih i visokobrazovnih institucija poput Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
Arheološkog institute u Beogradu, Odjela za klasičnu filologiju Sveučilište u Zadru, Filozofskog
fakulteta Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakulteta humanističkih nauka
Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Univerzitet au Segedinu – Odsjek za religijske studije,
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Filozofskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godišnjak “Acta Illyrica” davno je prevazišao okvire Bosne i
Hercegovine i već odavno je jasno da zapravo predstavlja jedan međunarodni projekat, o čemu
prvenstveno govori sastav redakcionog i recenzentskog odbora.
Ovaj put naslovnicu časopisa krasi arheološki materijal iz ženskog groba iz kasnog brončanog
doba, koji je ponađen na lokalitetu Gradina u Mravićima kod Doboja (općina Doboj Jug). Na taj
način izdavač želi da kroz sadržaj naslovnice promoviramo prahistorijsko i antičko naslijeđe
Bosne i Hercegovine, a koje je pohranjeno u muzejskim institucijama primarno Bosne i
Hercegovine, a onda i šire regije.
Časopis je objavljen zahvaljući Federalnom ministarstvu za obrazovanje i nauku, Fondaciji za
izdavaštvo Federacije BiH, kao i Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo.

Acta Illyirica 2023

Ovdje možete preuzeti template Godišnjaka Udruženja Bathinvs

O nama

Udruženje BATHINVS je osnovano 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine.
Saznaj više

Ostale novosti

PROMOCIJA SEDMOG BROJA ČASOPISA „ACTA ILLYRICA“

S ponosom najavljujemo promociju sedmog broja Godišnjaka Udruženja BATHINVS „Acta Illyrica.“ Domaćin ovogodišnje promocije bit će Centar za historijska istraživanja (Univerzitet u Sarajevu – Filozofski