Bosanskohercegovačka historijska nauka je od danas bogatija za još jednog doktora nauka iz oblasti antičke historije. Predsjednik našeg Udruženja Edin Veletovac je danas, 17.10.2017. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu odbranio svoju doktorsku tezu pod nazivom “Provincija Dalmacija u doba ostrogotske prevlasti i vladavine Justiniana (493 .- 565)”. Rad je odbranjen pred komisijom u sastavu prof.dr. Enver Imamović, emeritus – predsjednik komisije, prof.dr.Salmedin Mesihović – mentor i prof.dr. Drago Župarić – član. Svi članovi komisije su bili jednoglasni u ocjeni da je kolega Veletovac dao nemjerljiv doprinos izučavanju ostrogotske vlasti na tlu današnje BiH. U pitanju je jedan od najmanje istraženih perioda u historiji kako Bosne i Hercegovine, tako i Zapadnog Balkana. Ovo je ujedno prva doktorska disertacija iz oblasti kasne antike odbranjena na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Pored političke historije, Veletovac je veliku pažnju posvetio ekonomskim, adminstrativnim i vjerskim pitanjima u periodu 493 .- 565. godine. Iako je kršćanstvo u ovom periodu bilo dominatna religija, ukazao je da je u 6.stoljeću paganizam još uvijek bio prisutan na tlu današnje BiH. Također izvršio je revizuju nekih mišljenja koja se odnose na lociranje biskupija. Njegova istraživanja su potvrdila da je period ostrogotske vlasti svojevrsni preporod u odnosu na razdoblje četvrtog i petog stoljeća. Treba naglasiti da njegov rad predstavlja naučno osvjetljenje prelaznog perioda iz rimske antike prema srednjem vijeku. Poseban kuriozitet predstavlja činjenica da je kolega Veletovac rođen 1989. godine čime je postao najmlađi doktor historijskih nauka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Članovi Udruženja se koriste prilikom da čestitaju predsjedniku i prijatelju na odbrani disertacije. Želimo mu puno sreće u radu i uspjeha.

Arnela Selimović, BA