Održan drugi ciklus javnih predavanja pod nazivom „ARHEOLOŠKI OSTACI AUTOHTONOG STANOVNIŠTVA PRAISTORIJSKOG I ANTIČKOG PERIODA U DOLINI RIJEKE BATHINVS“.

U subotu, 13.05.2017. godine, na arheološkom lokalitetu Aquae S na Ilidži, s početkom u 11:00 h, Udruženje za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija „BATHINVS“ održalo je drugi ciklus javnih predavanja pod nazivom „“.

Drugi ciklus javnih predavanja otvorila je koordinatorica Ivana Božić, BA (potpredsjednik Udruženja i jedan od osnivača) koja je poželjela dobrodošlicu prisutnim. Ukratko je predstavila Udruženje BATHINVS i najavila predavače.

Priliku da se prvi obrati prisutnima imao je prof. dr. Enver Imamović, emeritus (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu) koji je govorio o značaju Ilidže u antičkoj arheologiji Bosne i Hercegovine. Istakao je kako je cjelokupna teritorija današnje Bosne i Hercegovine bogata arheološkim lokalitetima koji su nedovoljno istraženi, a jedan od njih je i Aquae S. Kao glavni razlog naveo je nedostatak finansijskih sredstava koji usporavaju istraživanja ali i nezainteresovanost zajednice za historiju. Posebno je istakao kakav je značaj Aquae S imao za Rimljane, te naveo mnogobrojne građevine koje su se nalazile na tom prostoru sa akcentom na termalni kompleks kao središte naselja. Prisutnima je na slikovit način opisao kako je izgledao svakodnevni život u tom rimskom gradu. Svakako treba naglasiti da je fokusu njegova izlaganja je bio historijat istraživanja ovog lokaliteta koji je započeo u vrijeme Austro-Ugarske uprave. Naročito je istakao doprinos prof. dr. Esada Pašalića. Pored toga profesor Imamović se osvrnuo i na posljednja istraživanja iz geofizike koje su u saradnji sa njim i profesorom Mesihovićem 2008. godine radili arheolozi iz Sjednjenih Američkih Država.

Nakon predavanja profesora Envera Imamovića, uslijedilo je predavanje mr. Ajle Sejfuli (kustos – arheolog – Zavičajni muzej u Travniku) koja je govorila o nalazima oružja metalnog doba na prostoru centralne Bosne. Kao i prethodni predavač, isticala je neistraženost velikog broja lokaliteta koji sigurno obiluju ostacima iz praistorijskog i antičkog perioda. Magistrica Sejfuli je detaljno objasnila kakvi nalazi oružja su nađeni u ostavama iz željeznog doba. Istakla je da su najvažnije, uslovno rečeno dezidijatske ostave u dolini rijeke Bosne, one kod Breze i Visokog. Akcenat je bio na opremi ratnika, naročito na kacigi i maču. Ona je u više navrata pravila paralelu između grobnih nalaza i nastojala objasniti proce s datiranja. Kao zanimljivost istakla je činjenicu da još nisu pronađeni nalazi oružja autohtonih naroda koje bi smo mogli datirati u period Velikog ilirskog ustanka. Svoje izlaganje magistrica Sejfuli upotpunila je slikovnim primjercima arheoloških nalaza koje je predstavila publici.

Nakon izlaganja predavača prisutni su iskoristili priliku da postave pitanja u vezi sa izloženim. Izdvojit ćemo neka od pitanja publike. Tako je, nadovezujući se na prethodno izlaganje, viša asistentica dr. sci. Amra Šačić zamolila magistricu Sejfuli da joj pojasni u kom kontekstu arheološki materijal potvrđuje podatak grčko – rimskog pisca Strabona da su Dezidijati bili Panoni. Arheologinja Sejfuli je rekla da u kontekstu arheloškog materijala postoje određeni pokazatelji povezanosti, ali ne treba žuriti sa zaključcima budući da je u predrimskom periodu postojala jaka trgovinska interakcija između uslovno rečeno panonskog i dezidijatskog prostora. Drugo pitanje koje je bilo postavljeno mr. Sejfuli odnosilo se na problematiku lokaliteta Donje Doline ( kod Bosanske Gradiške) i mogućnosti importa grčko – ilirskih kaciga na taj prostor. Prema mišljenju, mr. Sejfuli, kacige koje su pronađene na tom prostoru bile su ipak rezultat lokane izrade.

Iako se prof. dr. Salmedin Mesihović ( Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu) na ovom događaju prvenstveno pojavio u svojstu posjetitelja, poveden ranijim izlaganjima obratio se posjetiteljima ciklusa javnih predavanja. Prof. dr. Mesihović ukratko je govorio o Batonovom ustanku (6.-9. god.n.e.), najvećem sukobu Ilira i Rimljana, a akcenat je prije svega bio na uzrocima samog ustanka. Istakao je kako su isključivo ekonomske prirode i da su Iliri bili opterećni direktnim i indirektnim porezima. Na kraju je ovaj sukob završio u korist Rimljana.

U završnom djelu koordinatorica Ivana Božić se još jednom zahvalila prisutnima i predavačima, kojima su dodijeljene zahvalnice. Iskazala je svoju zahvalnosti ovim istaknuti ličnostima bh arheologije i historije, te je istaknula da se članovi Udruženja raduju budućoj saradnji sa istaknutim predavačima. Predavači su također u znak zahvalnosti na izdvojenom vremenu na poklon od Udruženja dobili primjerak Godišnjaka Udruženja BATHINVS Acta Illyrica. Koordinatorica je izrazila želju da na stranicama narednog broja časopisa budu i radovi prof. dr. Imamovića i mr. Sejfuli. Također je sve posjetioce ovog predavanja upoznala sa budućim aktivnostima Udruženja BATHINVS gdje je naglasak stavljen na organizaciji naučnog skupa i izložbe posvećene prof. dr. Esadu Pašaliću povodom pedeset godina od njegove smrti. Najavila je i drugi broj Godišnjaka Udruženja BATHINVS „Acta Illyrica“ koji će izaći 2018. godine sa posvetom prof. dr. Esadu Pašaliću. Ispred Udruženja koordinatorica se posebno zahvalila historičarki Arneli Selimović, BA na izdvojenom vremenu i pomoći koju je za organizaciju drugog ciklusa javnih predavanja pružila Udruženju u svojstvu vanjskog saradnika.

Arnela Selimović, BA

Vanjski saradnik Udruženja BATHINVS

Post Scriptum

Ovaj izvještaj prikazuje gledišta autora i ne predstavlja mišljenje UDRUŽENJA. Informacije koje su navedene u izvještaju su rezultat zapažanja posjetitelja ciklusa javnih predavanja “Arheološki ostaci autohtonog stanovništva praistorijskog i antičkog perioda u dolini rijeke BATHINVS“.

[Best_Wordpress_Gallery id=”3” gal_title=”ARHEOLOŠKI OSTACI AUTOHTONOG STANOVNIŠTVA PRAISTORIJSKOG I ANTIČKOG PERIODA U DOLINI RIJEKE BATHINVS”]

Ovdje možete preuzeti template Godišnjaka Udruženja Bathinvs

O nama

Udruženje BATHINVS je osnovano 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine.
Saznaj više

Ostale novosti

PROMOCIJA SEDMOG BROJA ČASOPISA „ACTA ILLYRICA“

S ponosom najavljujemo promociju sedmog broja Godišnjaka Udruženja BATHINVS „Acta Illyrica.“ Domaćin ovogodišnje promocije bit će Centar za historijska istraživanja (Univerzitet u Sarajevu – Filozofski