PETI ROĐENDAN UDRUŽENJA BATHINVS

Prošlo je pola decenije od kada su mladi stručnjaci iz oblasti antičke historije, arheologije i rimskog prava u Sarajevu održali osnivačku skupštinu Udruženja za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa, drevnih i klasičnih civilizacija BATHINVS.  Naime, danas 28.02.2019. Udruženje slavi svoj peti rođendan ! Imajući u vidu ono što smo do sada ostvarili možemo reći da je iza nas pet jako uspješnih, i u naučnom smislu plodnih, godina. Organizirali smo tri međunarodna naučna skupa na kome su učešće uzeli stručnjaci iz Mađarske, Hrvatske, Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine. Održali smo tri ciklusa javnih predavanja u Sarajevu i Zenici. U našoj organizaciji bile su postavljene tri izložbe sa ciljem promocije antičkog nasljeđa, te dvije izuzetno posjećene promocije naših izdanja. Kada je riječ o našim publikacijama u proteklom periodu objavili smo pet monografije, jedan turistički vodič i dva broja našeg  Godišnjaka Acta Illyrica. Posebno smo ponosni što uspjevamo kontinuirano izdavati ovaj naučni časopis u kome su svoje radove objavili neki od najvećih stručnjaka iz oblasti arhelogije, antičke historije, klasične filologije i rimskog prava u našoj regiji. Pored ovih aktivnosti kroz svoj svakodnevni rad nastojimo promovisati događaje koji se odnose na egiptsku, grčku, rimsku i ilirsku arheologiju i historiju. Također na našoj web strani predstavljamo stručne publikacije iz oblasti koje se odnose na tematiku koju promoviše naše Udruženje.  Budući da je riječ o obilježavanju našeg petog rođendana podsjećamo ko su članovi našeg Udruženja :

Dr. sc. Edin Veletovac  – predsjednik  (doktor antičke historije, doktorirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu)

Dženan Brigić, MA – podpredsjednik  ( doktorant studija prahistorijske arhelogije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu)

Ivana Božić, BA – sekretar ( apsolvent magistarskog studija na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu)

Doc. dr. sc. Benjamina Londrc – član i jedan od osnivača Udruženja ( docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici)

Sanda Hasagić, MA – član i jedan od osnivača Udruženja ( apsolvent doktorskog studija na na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu)

Arnela Selimović, MA  – član ( magistar iz oblasti antičke historije, magistrila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu)

Aldin Ćatić, BA – član ( apsolvent magistarskog studija na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu)

Vanjski saradnik Udruženja jeste mlada arheloginja Dženefa Merdinić, MA ( magistrirala na Katedri za arhelogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu)

Upravni odbor Udruženja čine prof. dr. sc. Salmedin Mesihović, prof. dr. sc. Drago Župarić i doc. dr. sc. Amra Šačić Beća ( svi sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu).

Budući da slavimo peti rođendan koristimo se prilikom da se zahvalimo prijateljima i partnerima našeg Udruženja bez kojih realizacija naših projekata ne bi bila moguća. To su :Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, gospođa Mirsada Murtić i knjigovodstvena agencija DADA. Također radu Udrženja su značajno pomogli Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Ministrastvo obrazovanja Kantona Sarajevo, Ministarstvo Kulture i sporta Kantona Sarajevo, firma Babilon d.o.o Tuzla, Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodne područja, Pravni fakultet Univerziteta u Zenici, te porodica Pašalić. Cijenimo to što su navedeni prepoznali potencijal i cilj Udruženja koji okuplja i afirmira mlade stručnjake koji se bave proučavanjem najstarije prošlosti naše domovine. Bez njihove promoći realizacija naših projekata ne bi bila moguća. Također se zahvaljujemo starijom kolegama iz bosanskohercegovačkih i regionalnih naučnih institucija koji nesebično podržaju naš rad i prepoznaju nas kao ozbiljnog partnera u relizaciji naučnih projekata.

Izvještaj o projektima Udruženja za 2018 / 2019. godinu

Svake godine na svoj rođendan  Udruženje BATHINVS na svojoj web stranici objavi kratak izvještaj o svojim akativnostima u prethodnoj godini. U proteklom periodu Udruženje BATHINVS je nastavilo sa projektom koji ima za cilj promociju dezidijatskog i rimskog nasljeđa doline rijeke Bosne (Bathinus). U kontekstu realizacije ovog projekta 2018. godine Udruženje BATHINVS je otišlo korak dalje. Prvi put ciklus javnih predavanja je održan van sarajevske regije. Naime, zahvaljući koordinatorici projekta i članici Udruženja BATHINVS doc.dr.sc. Benjamini Londrc 09. 04. 2018. godine ciklus javnih predavanja uspješno je održan na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Partneri projekta su bili Pravni fakultet Univerziteta u Zenici i Muzej Sarajeva. Tematika predavanja  bila je „ Bistua Nova – najveći rimski municpij u dolini rijeke Bosne“. U okviru zadanog tematskog okvira prisutnima su se obratili doc. dr. sc.Amra Šačić Beća ( Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu) i dr. sc. Edin Veletovac (predsjednik Udruženja BATHINVS).Važno je istaknuti da je ovo do sada najposjećeniji ciklus javnih predavanja, što svakako dokazuje opravdanost projekta koji Udruženje uspješno realizira već tri godine.

Kada je izdavaštvo u pitanju bili smo izuzetno aktivni. U okviru naše izdavačke djelatnosti objavljene su dvije monografije autora prof. dr. sc. Salmedina Mesihovića. Riječ je o knjigama Hrestomatija.Origines. Izbor iz izvorne gradje o nastanku rimskog svijeta / Selection from Ancient Literature About Origin of Rome“ (objavljena u formi elektronske knjige) i Bitka za Ilirik (printano izdanje). Kada je riječ o ovim djelima posebno treba izdvojiti knjigu „Bitka za Ilirik“ koja je izmjenjeno i dopunjeno izdanje Mesihovićeve knjige „Rimski vuk i ilirska zmija“. U  pitanju je jedina objavljena monografija na jezicima regije, koja se u cjelosti bavi Velikim ilirskim ili Batonovim ustankom. U skladu s tim opravdano je  reći da je knjiga „Bitka za Ilirik“ je sigurno jedno od najvažnijih djela objavljenih u posljednjih dvadeset godina u okvirima onog dijela bosanskohercegovačkog naučnog diskursa koji se bavi antičkim periodom. U narednom periodu Udruženje BATHINVS ima za cilj nastaviti publicirati djela koja promovišu klasično i ilirsko nasljeđe.

U decembru 2019. iz štampe je izašao dugo očekivani „Vodič za antičko naslijeđe u gradu Sarajevu i njegovoj okolini/Ancient heritage guidebook for the city of Sarajevo and the surroundings“. Publikacija je štampana u sklopu istoimenog projekta finansiranog od strane Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo. Autori ove publikacije su doc. dr. sc. Amra Šačić Beća i dr. sc. Edin Veletovac.  U pitanju prvo specijalističko izdanje iz perioda antike koje je ciljano napisano u svrhu turističke promocije jedne regije u Bosni i Hercegovini.

Želeći širu javnost informisati o svojim izdanjima Udruženje BATHINVS je 21.12.2018. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu organizovalo promociju svojih izdanja. Promotori naših  djela naših publikacija bili su :  emeritus prof. dr. Enver Imamović, prof. dr. Adnan Busuladžić i prof. dr. Drago Župarić. Publici su se također obratitili i autori: prof. dr. Salmedin Mesihović, doc. dr. Amra Šačić Beća te dr. sc. Edin Veletovac. Moderator promocije bila je doc .dr. Benjamina Londrc, a ispred izdavača govorio je naš podpredsjednik Dženan Brigić, MA. Zanimljivo je da su mediji ovu promociju prepoznali kao jednu od najposjećenijih u protekloj godini.

Najvažniji projekat našeg Udruženja jeste naš Godišnjak Acta Illyrica. Početkom 2019. godine izašao je iz štampe broj za 2018. godinu koji je posvećen uvaženom članu bosanskohercegovačke akademske zajednice prof. dr. sc. Esadu Pašaliću koji se s pravom smatra jednim od pionira bosanskohercegovačke antičke arheologije i historije. Glavna i odgovorna urednica drugog broja časopisa Acta Illyrica je doc. dr. sc. Amra Šačić Beća sa Filozofskog fakulteta Univerzita u Sarajevu, a sekretar redakcije je dr. sc. Edin Veletovac predsjednik Udruženja BATHINVS.  Drugi broj časopisa ima 471 stranicu, a objavljeno će biti 20 radova naučnika iz Mađarske, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Redakciju drugog broja časopisa Acta Illyrica čine sljedeći naučnici iz oblasti prahistorijske i antičke arheologije, te antičke historije : prof. dr. sc. Enver Imamović, emeritus ( Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu ), dr. sc. Branka Migotti, znanstvena savjetnica ( Odsjek za arheologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti; upraviteljica – Odsjek za arheologiju ), prof. dr. sc. Milan Lovenjak ( Filozofski fakultet Univerziteta u Ljubljani), prof. dr. sc. Snežana Ferjančić ( Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu ), prof. dr. sc. Salmedin Mesihović ( Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu ), prof. dr. sc. Bego Omerčević ( Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli ), prof. dr. sc. Drago Župarić ( Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu ), doc. dr. sc. Ivan Basić ( Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu ), doc. dr. sc. Marcel Burić ( Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ). Počasni član redakcije ovog broja časopisa jeste akademik prof. dr. sc. Adila Pašalić Kreso, emeritus ( podpredsjednica Akademije nauka i umjetnosti BiH i kćerka uvaženog profesora Pašalića ). Recenzentski odbor ovog broj časopisa Acta Illyrica su sačinjavali: prof. dr. Salmedin Mesihović ( Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za historiju ), prof. dr. Adnan Busuladžić ( Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Katedra za arheologiju ), dr. sc. Alka Domić Kunić ( Viša znanstvena suradnica Odsjeka za arheologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti ), doc. dr. sc. Almir Marić ( Fakultet humanističkih nauka Univerziteta Džemal Bijedić iz Mostara, Odsjek za historiju ) i dr. sc. Ivan Radman Livaja ( viši kustos, Arheološki muzej u Zagrebu ). Radovi koji su objavljeni u ovom broju časpisa obrađuju više različitih tematskih cjelina. U fokusu autora su bili sljedeći naučni problemi i pitanja : prahistorijska naselja i komunikacije Zapadnog Balkana, naselja i komunikacije u  rimskom Iliriku, ekonomija rimskog Ilirika, metodološka istraživanja antičke historije i arheologije u kontekstu savremene historiografije, epigrafski spomenici kao izvor za izučavanje romanizacije i urbanizacije antičkog Ilirik, te ciljevi i posljedice rimskih osvajanja na balkanskom poluotok. Kroz analizu  i problematiziranje spomenutih naučnih pitanja većina autora su se dotakli istraživanja koja je u tom kontekstu vršio profesor Pašalić. Treba istaći da su u ovom broju časopisa Acta Illyrica, pored domaćih autora, objavljeni radovi naučnika iz Mađarske, Hrvatske i Srbije. Autori objavljenih radova u ovom broju časopisa su naučnici koji dolaze sa respektabilnih naučnih institucija naše šire regije poput Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Chatolich University Budapest, Sveučilišta u Zagrebu, Univerziteta u Sarajevu, Zemaljskog muzej BiH, Univerziteta u Zenici, Hrvatskog katoličkog Sveučilišta iz Zagreba, itd.) To svakako dokazuje da časopis polako u regiji postaje prepoznat kao ozbiljno naučno štivo. Prva promocija ovog izdanja predviđena je za mart 2019. godine u organizaciji Udruženja BATHINVS i Centra za historijska istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Kako bi se nastavio kontinuitet u publiciranju časopisa i uvećala referentnost istog izdavač, Udruženje za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija BATHINVS, već narednog mjeseca počinje sa pripremom trećeg broja svog Godišnjaka Acta Illyrica. Treći broj časopisa će biti posvećen problematici rimskih osvanja bosanskohercegovačkog prostora, te metodologiji izučavanja predrimskog i rimskog nasljeđa jugoistočne Europe.

        U narednom periodu nastojat ćemo da nastavimo kontinuitet svog naučno – istraživačkog rada, te da vratimo najstariju prošlost čovječanstva na ono mjesto koje ona unutar humanističkih i društvenih nauka – zaslužuje! Naš moto ostaje : Scientia est potentia!

 

Autor izvještaja : Udruženja za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa, drevnih i klasičnih civilizacija BATHINVS.

 

Ovdje možete preuzeti template Godišnjaka Udruženja Bathinvs

O nama

Udruženje BATHINVS je osnovano 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine.
Saznaj više

Ostale novosti

PROMOCIJA SEDMOG BROJA ČASOPISA „ACTA ILLYRICA“

S ponosom najavljujemo promociju sedmog broja Godišnjaka Udruženja BATHINVS „Acta Illyrica.“ Domaćin ovogodišnje promocije bit će Centar za historijska istraživanja (Univerzitet u Sarajevu – Filozofski