Povodom pedesetogodišnjice smrti prof.dr.sci. Esada Pašalića, Udruženje Bathinvs u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Sarajevu i Muzejom Sarajevo 20. i 21. 10.2017.g. organizuje međunarodni naučni skup pod nazivom

COLLOQVIVM:In honorem professoris Esad Pašalić – quinquagesimo anniversario eius mortis

Naučni skup će se održati u prostorijama Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Sve ostale informacije o naučnom skupo možete pronaći OVDJE.

Prijavnicu za naučni skup možete preuzeti i popuniti OVDJE.