Danas, 25. 4. 2016. u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, dr. sci. Branka Migotti održala je predavanje koje je imalo za cilj sagledati sepulkralne spomenike u kontekstu kulturno – historijskog razvoja tri grada u Panoniji: Siscia, Aquae Balisae i Andautonia. Dr. sci. Migotti upoznala je studente arheologije i goste predavanja sa novim metodološkim pristupom (Thiessen poligoni) u određivanju granica gradskih jedinica. Voditeljica projekta je upoznala prisutne da je glavna komponenta projekta uzimanje uzoraka kamena kako bi se definirali kamenolomi. Osvrnula se je i na problematiku pitanja romanizacije u modernoj nauci. Prisutni su imali priliku da saznati nešto više o nekoliko specifičnih primjera sepulkralnih spomenika iz jugoistočne Panonije. Izložena je prosopografska analiza nekoliko robovskih i oslobođeničkih natpisa, te natpisa umjetnika i magistrata. Dosadašnja istraživanja su potvrdila da nema mramora u Panoniji, pa su tako svi spomenici iz te provincije koji su napravljeni od tog kamena porijeklom iz provincije Norik. Posjetioci predavanja su imali priliku upoznati se i sa fazama rada na ovom značajnom naučno – istraživačkom projektu. Na kraju želimo naglasiti da je predavanje bilo iznimno zanimljivo i posjećeno. Članovi udruženja BATHINVS su sa zadovoljstvom prisustvovali ovom događaju. Čast nam je istaknuti da je dr. sci. Branka Migotti jedan od članova redakcije prvog broja našeg časopisa ,, Acta Illyrica „.

Kratka biografija predavača:

Branka Migotti, hrvatska arheologinja (Zagreb, 4. VIII. 1954).Diplomirala (1978) i doktorirala (1992) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1983. zaposlena u Odsjeku za arheologiju HAZU u Zagrebu, od 1995. upraviteljica. Nakon bavljenja ranokršćanskom arheologijom Dalmacije, znanstvenoistraživački interes usmjerila je na temu kasnoantičke i ranokršćanske arheologije južnoga dijela rimske provincije Panonije (sjeverna Hrvatska). Značajnija djela: Vrednovanje arheološke građe u svjetlu rimskodobnog i ranokršćanskog horizonta Panonije (u: Accede ad Certissiam, 1998), Lukovičaste fibule s portretima na području Rimskog Carstva (2008), Evidence for Christianity in Roman Southern Pannonia (Northern Croatia): a catalogue of finds and sites. Smatra se jednim od najpoznatijih stručnjaka svoje generacije u našoj regiji. Urednica je uglednog časopisa Arheološki radovi i rasprave (ARR), kao i izdanja BAR International Series: The Archaeology of Roman Southern Pannonia. The state of research and selected problems in the Croatian part of the Roman province of Pannonia.