PREDSTAVLJANJE NOVE PUBLIKACIJE : GODIŠNJAK CENTRA ZA BALKANOLOŠKA ISPITIVANJA ANUBIH ( knjiga / band 45)

U maju mjesecu tekuće godine svjetlo dana ugledao je četrdest i peti broj časopisa Godišnjak Centra za Balkanološka ispitivanja, koji izlazi u okviru izdavačke djelatnosti Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Kao i u prošlom broju Godišnjaka, urednik časopisa je prof. dr. sci. Blagoje Govedarica (Deutsches Archäologisches Institut), a dužnost sekretara redakcije preuzela je mlada kolegica Sabina Vejzagić, MA (Centra za Balkanološka ispitivanja ANUBIH). Na stranicama aktuelnog broja Godišnjaka svoje mjesto našli su radovi iz oblasti prahistorijske, antičke i srednjovjekovne arheologije, te antičke i srednjovjekovne historije. Većina autora objavljenih radova su domaći stručnjaci koji su uspješno prezetirali rezultate svojih istraživanja. Radovi su objavljeni hronološkim redom pa se tako čitateljstvo može najprije upoznati sa tri rada sa prahistorijskom tematikom, potom slijede četiri rada iz antičke arheologije i historije. Najviše radova, ukupno pet, objavljeno je iz medijavelne historije i arheologije.

Kada je riječ o rimskom razdoblju uočava se da su teme koje se bave tim periodom u kontekstu antičke historije fokusirane na vojnu problematiku ( doc. dr. sci. Almir Marić – „Prva kohorta Belgâ i njeni pripadnici u ljubuškom kraju“ ; prof. dr. sci. Salmedin Mesihović – „Pobuna panonske armije 14. god. n. e“). Pored toga objavljena su dva članka prof. dr. sci. Adnana Busuladžića iz oblasti antičke arheologije. Posebno zanimljiv je članak „ Predmeti i prikazi erotskog sadržaja iz antičke zbirke Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine“ koji predstavlja pionirski rad na ovu temu u bosankohercegovačkoj arheologiji. Shodno tome donosimo dio zaključka iz spomenutog članka prof. dr. Busladžića : „Analizom pronađenih arheoloških predmeta, freski, mozaika, privjesaka, kultnih predmeta grčko-rimske mitologije, može se doći do pogrešne ocjene da je njihovo društvo imalo naglašeno promiskuitetan karakter. Već iz analize skromnog broja predmeta koji se mogu povezati s ovom tematikom, a tiču se domaćeg prostora, vidljivo je da ovaj segment ipak u unutrašnjosti rimske provincije Dalmacije nije bio masovnije prisutan. Za razliku od nekih drugih prostora, gdje su eksplicitne pornografske scene prikazivane na svjetiljkama, na prostoru današnje Bosne i Hercegovine nije pronađen nijedan autohtoni primjerak prikaza spolnog odnosa, izuzev jednog primjerka erosa na disku svjetiljke iz Hercegovine … .Suprotno od navedenog, u zbirci koja je bila predmet obrade u ovom radu postoje četiri predmeta koja direktno prikazuju spolni čin ili spolni organ, ali ne pripadaju prostoru Bosne i Hercegovine, nego su u antičku zbirku Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, dospjeli kao rezultat kolekcionarskih aktivnosti s područja Grčke i Albanije.“ (Busladžić, 2016, 148).

Svi radovi su dostupni na zvaničnoj stranici Akademije nauka i umjetnosti BiH

Udruženje BATHINVS se koristi prilikom da čestita svim autorima čiji su radovi objavljeni u ovoj renomiranoj publikaciji, a posebne čestitke idu na adresu prijatelja i saradnika Udruženja.

Ovdje možete preuzeti template Godišnjaka Udruženja Bathinvs

O nama

Udruženje BATHINVS je osnovano 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine.
Saznaj više

Ostale novosti

PROMOCIJA SEDMOG BROJA ČASOPISA „ACTA ILLYRICA“

S ponosom najavljujemo promociju sedmog broja Godišnjaka Udruženja BATHINVS „Acta Illyrica.“ Domaćin ovogodišnje promocije bit će Centar za historijska istraživanja (Univerzitet u Sarajevu – Filozofski