Zadovoljstvo nam je naučnoj javnosti predstaviti drugi broj broj stručnog časopisa „Historijska misao“ koji je publikovan u okviru izdavačke djelatnosti Društvo historičara Tuzlanskog kantona i Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Iako je riječ o jednom od najmlađih stručnih časopisa u Bosni i Hercegovini s pravom može se reći da je upitanju respektabilna publikacija koja po kvalitetu ne zaostaje za časopisima koji imaju više decenijsku tradiciju. Na zvaničnoj web stranici časopisa jasno je naglašeno da je „Časopis Historijska misao pokrenut s ciljem pružanja dodatnog poticaja razvoju historijske nauke u Bosni i Hercegovini i stvaranja novog prostora za objavljivanje rezultata istraživanja iz oblasti historiografije, kako afirmiranim historičarima tako i mladim istraživačima, polaznicima postdiplomskih i doktorskih studija, profesorima historije, ali i drugim stručnjacima srodnih nauka koji mogu ponuditi radove u skladu sa naučnim i stručnim standardima časopisa“. Redakciju sačinjavaju ugledni naučnici iz zemlje i inostranstva koji djeluju na priznatim svjetskim univerzitetima i institutima (Freie Universität Berlin, Kingston University London, Univerza v Ljubljani, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet Crne Gore, Hrvatski institut za povijest Zagreb, Institut za istoriju Sarajevo ). Urednik časopisa je prof.dr. Adnan Jahić, a sekretar redakcije viša ass. mr. Mersiha Imamović.

U drugom broju časopisa akcenat je bio na radovima iz antičke i moderne historije. Shodno tome da je cilj udruženja BATHINVS proučavanje i promoviranje drevnih i klasičnih civilizacija te ilirskog naslijeđa ovom prilikom izdvajamo radove koji u fokusu svog istraživanja imaju antičku tematiku :

– Bego Omerčević & Mersiha Imamović „Rezultati i posljedice barbarskih osvajanja bosanskohercegovačkih prostora“

– Mersiha Imamović „ Provala Gota u rimsku provinciju Dalmaciju i njihov utjecaj na društveno-političke, privredne i kulturne tokove“

– Prikaz knjige : Salmedin Mesihović / Amra Šačić, Historija Ilira, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo 2015, 365.(Mersiha Imamović)

Svi radovi su dostupni na zvaničnoj stranici Društvo historičara Tuzlanskog kantona http://www.drustvohistoricaratk.com/index.php/historijska-misao

Udruženje BATHINVS se koristi prilikom da čestita svim autorima čiji su radovi objavljeni u ovoj važnoj publikaciji, a posebne čestitke idu na adresu prijatelja i saradnika Udruženja.