PREDSTAVLJANJE NOVE PUBLIKACIJE I NAJAVA PROMOCIJE : Antički epigrafski i kultni spomenici sarajevskog kraja ( muzejski katalog); autor : Moamer Šehović

U okviru izdavačke djelatnosti Javne ustanove Muzeja Sarajeva 22. 11. 2016. godine objavljen katalog „ Antički epigrafski i kulturni spomenici sarajevskog kraja“ čiji je autor magistar historije i kustos Muzeja Sarajeva Moamer Šehović. Važno je naglasiti da je u pitanju prvi bosanskohercegovački muzejski katalog čiji sadržaj u potpunosti posvećen antičkim epigrafskim i kultnim spomenicima. Ta činjenica dovoljno govori koliko je izdavanje ove publikacije važan korak ka popularizaciji antičke historije i epigrafije. U predgovoru autor naglašava da se pisanje o ovoj temi nametnulo kroz njegov profesonalni i naučni rad, te da se interes za antičke votivne i epigrafske spomenike javio prilikom pisanja njegovog magistarskog rada na temu „Sarajevo u antičko doba“. Svakako treba imati u vidu da antički epigrafski spomenici predstavljaju najstarije tragove pismenosti na prostoru cjelokupne Bosne i Hercegovine.

Katalog ima 72 stranice. Tekst je bilingvističan odnosno katalog je napisan na bosanskom i engleskom jeziku što je za svaku pohvalu jer omogućava širem krugu čitatelja da se upozna sa sadržajem kataloga. U sadržaju se izdvaja osam cjelina : uvod, historijat istraživanja, antički epigrafski i kultni spomenici sarajevskog kraja ( kataloški dio), zaključak, bibliografija, literatura, recenzija i biografija. Prateći savremenu metodologiju objavljivanja muzejskih kataloga autor je za svaki, pojedinačni epigrafski spomenik precizirao stručnu literaturu u kojoj se mogu naći dodatne informacije o tom spomeniku. Sistematizacija spomenika u katalogu je izvršena prema vrsti natpisa. Najprije navedeni počasni zatim votivni i kultni, te sepulkarni spomenici. U zadnjem dijelu kataloga autor je izdvojio natpise uklesane na predmetima za svakodnevnu upotrebu (instrumentum). Šehović je za svaki spomenik naveo preciznu dataciju nastanka spomenika, potom vrijeme i lokaciju pronalaska, te za značaj spomenika u kontekstu izučavanja antičke prošlosti prostora današnjeg Sarajeva i njegove bliže okiline. Onomastički elemti koji se pojavlju na natpisu navedeni su u posebnim tabelama koje se nalaze ispod analize svakog pojedinačnog spomenika.

Primjećuje se da je katalog urađen izuzetno profesonalno. Riječ je o zaista modernom i možemo čak reći luksuznom izdanju koje svakako zaslužuje pažnju naučne javnosti. Prevodilac teksta na engleski jezik je bila mlada magistrica engleskog jezika i književnosti Samra Čebirić, dok je autor svih fortografija bio ujedno i autor kataloga magistar Šehović.

Donosimo izvod iz recenzije „Listajući katalog Antički epigrafski i kultni spomenici sarajevskog kraja čitatelj može na zanimljiv način „prošetati“ kroz magični svijet rimskih termi na Ilidži čiji su zaštinici bili ugledni Rimljani poput Katija Klementa (Sextus Catius Clementinus Priscillianus), rimskog senatora i konzula iz III stoljeća. Sa druge strane na natpisima se pojavljuju i domaći ljudi koji su bili lokalna, romanizirana elita i koja je obavljala najvažnije dužnosti u tom gradu, poput dekuriona (decurion), kvestora (quaestor), kvatrovira kvinkvenala (quattuorvir quinquennalis), edila (eadilis). ; Reading the catalog Ancient epigraphic and cult monuments from the region of Sarajevo, the reader can “take a walk” through a magical world of Roman thermae in Ilidža whose patrons were prominent Romans such as Catius Clementinus (Sextus Catius Clementinus Priscillianus), a Roman senator and consul from the 3rd century. On the other hand, the locals also appear in these inscriptions. They were the local Romanized elite who carried out the most important duties in this town, such as decurions, queastors, quattuorvir quinquennales, aediles, etc. ( rewiev Senior Assistant Amra Šačić MA , Sub-department of ancient history, Department of History, Faculty of Philosophy in Sarajevo)

Promocija muzejskog kataloga Antički epigrafski i kultni spomenici sarajevskog kraja biti će održana 06.12.2016. godine u 14h u Brusa bezistanu. Promotori će biti prof.dr.sci. Salmedin Mesihović, prof.dr.sci. Adnan Busuladžić i viša asistentica Amra Šačić, MA. O katalogu će također govoriti i gospodin Mirsad Avdić, direktor Muzeja Sarajevo i autor Maomer Šehović, MA.

Udruženje za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija BATHINVS čestita svom dugogodišnjem saradniku i prijatelju, Moameru Šehoviću, MA na uspješnoj realizaciji projekta koji bez sumnje predstavlja značajan doprinos u popularizaciji antičkog nasljeđa bosanskohercegovačkog prostora.

Ovdje možete preuzeti template Godišnjaka Udruženja Bathinvs

O nama

Udruženje BATHINVS je osnovano 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine.
Saznaj više

Ostale novosti

PROMOCIJA SEDMOG BROJA ČASOPISA „ACTA ILLYRICA“

S ponosom najavljujemo promociju sedmog broja Godišnjaka Udruženja BATHINVS „Acta Illyrica.“ Domaćin ovogodišnje promocije bit će Centar za historijska istraživanja (Univerzitet u Sarajevu – Filozofski