U okviru izdavačke djelatnosti Filozofski fakultet u Sarajevu je objavio svoju periodičnu publikaciji Radovi Filozofskog fakulteta, Knjiga IV (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija). U skladu sa dosadašnjom praksom da svaki od brojeva bude posvećen jednom od naučnika koji su doprinjeli razvoju Odsjeka i njegovih katedri, ovaj broj je posvećen prof. dr. Ahmedu Aličiću (1934 – 2014), velikom poznavatelju osmanske kulture i civilizacije. Međutim, časopis nije temaski ograničen te su u njemu zastupljene teme iz svih perioda ljudske prošlosti. Realizaciji časopisa su učestvovali svi nastavnici i saradnici Odsjeka za historiju i Katedri za historiju odnosno arheologiju.

S posebnim zadovoljstvom ističemo da su u ovom broju objavljeni članci i prikazi članova Udruženja BATHINVS :

> Sanda Hasagić, MA – Deukalionov potop kao historijski izvor ( izvorni naučni rad )

> Edin Veletovac, MA – Rajko Bratož, Med Italijo in Ilirikom: Slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki, Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Zveza zgodovinskih društev Slovenije (Zbirka zgodovinskega časopisa 46), Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Dela I. razreda Slovenske akademije znanosti in umetnosti 39), Ljubljana, 2014, 685. str. (prikaz knjige)

> Ivana Božić, BA – Domagoj Tončinić, Spomenici VII. legije na području rimske provincije Dalmacije, Arheološki muzej u Splitu, Split 2011, 229 str (prikaz knjige)

> Sanda Hasagić, MA – Grupa autora, Zemlje antičkog Ilirika prije i poslije Milanskog edikta, Filozofski fakultet u Sarajevu (elektronsko izdavaštvo), Sarajevo, 2014, 304 str. (prikaz knjige)

Pored članova Udruženja djela iz antičke historije i arhelogije su predstavili :

> Ismar Sućeska – Salmedin Mesihović, Amra Šačić, Historija Ilira, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 2015, 365 str. (Prikaz knjige )

> Kemal Abdić – Danijel Džino, Alka Domić Kunić, Rimski ratovi u Iliriku : povijesni antinarativ, Školska knjiga, Zagreb, 239 str. ( prikaz knjige )

> Samra Terzić – Adnan Busuladžić, Zbirka antičkih fibula iz franjevačkog samostana u Tolisi, , Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 2014, 192 str. ( prikaz knjige )

Ovom prilikom se želimo zahvaliti uredništvu što su i članovi Udruženja BATHINVS dobili priliku da daju svoj doprinos u nastanku ovog časopisa. Treba istaći da je časopis je nastavio tradiciju saradnje sa mladim naučnicima (magistrantima i doktorantima) što je posebno važno u procesu naučnog sazrijevanja budućih magistara i doktora humanističkih nauka. Naime, studenti, mladi naučni radnici i naučnici dobili su priliku da objave svoje radove zajedno sa eminentnim stručnjacima iz zemlje i regiona.

Časopis dostupan i u digitalnoj formi na web stranici Filozofskog fakuteta u Sarajevu (elektronsko izdavaštvo)