PREDSTAVLJANJE NOVE PUBLIKACIJE : Radovi Filozofskog fakulteta, Knjiga V (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija)

U okviru izdavačke djelatnosti Filozofski fakultet u Sarajevu je objavio svoju periodičnu publikaciji Radovi Filozofskog fakulteta, Knjiga V (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija). U skladu sa dosadašnjom praksom da svaki od brojeva bude posvećen jednom od naučnika koji su doprinjeli razvoju Odsjeka i njegovih katedri, ovaj broj je posvećen nedavno preminulom akademiku prof. dr. Dubravku Lovrenoviću  ( 1956.- 2017. ). Međutim, časopis nije temaski ograničen te su u njemu zastupljene teme iz svih perioda ljudske prošlosti. Realizaciji časopisa su učestvovali svi nastavnici i saradnici Odsjeka za historiju i Katedri za historiju umjetnosti odnosno arheologiju. Glavni urednik časopisa je doc. dr. Amila Kasumović a sekretar  redakcije doc. dr. Amir Duranović.

Od posebnog značaja za one sfere izučavanja kojima se bavi Udruženje BATHINVS predstavljaju tri rada iz oblasti antičke historije Bosne i Hercegovine i prikaz koja se bavi tematikom tog perioda. Riječ je o sljedećim radovima:

  • Salmedin Mesihović, prof. dr.Baton Dezidijatski, dezitijatska politija i vizija ustanka
  • Amra Šačić Beća, doc. dr.Administrativne jedinice nepoznatog imena iz istočne Bosne i Podrinja
  • Adnan Busuladžić, prof. dr.Neki primjeri nepublicirane rimske vojne opreme i oružja iz franjevačkog samostana u Tolisi
  • Arnela Selimović, BA Marin Zaninović, Ilirski ratovi, Zagreb, 2015, 495 str.

Zadovoljstvo nam je istaknuti da su ovo radovi  članova Nadzornog odbora  , stručnog saradnika i člana redakcionog odbora Godišnjaka Acta Illyrica  kao i nove članice Udruženja BATHINVS . Pored navedenih radova moguće je pronaći životopis i bibliografiju akademika Lovrenovića, te još sedam članaka i rasprava, jedan prijevod, jedna građa i deset prikaza. Bitno je napomenuti da se u ovom broju u metodološkom smislu uočava napredak jer je promjenjena forma citiranja i navođenja literature. Časopis ima cilj da postane prepoznatljiv u digitalnim bazama podataka, te shodno tome urađeni su krupni koraci u njegovoj stručnoj i tehničkoj uređivačkoj politici.

Časopis je dostupan i u digitalnoj formi na web stranici Filozofskog fakuteta u Sarajevu (elektronsko izdavaštvo).

Ovdje možete preuzeti template Godišnjaka Udruženja Bathinvs

O nama

Udruženje BATHINVS je osnovano 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine.
Saznaj više

Ostale novosti

Promocija šestog broja časopisa “Acta Illyrica”

PROMOCIJA ŠESTOG BROJA ČASOPISA “ACTA ILLYRICA” Najvljujemo promociju šestog broja Godišnjaka Udruženja BATHINVS “Acta Illyrica”. Domaćin ovogodišnje promocije biti će Centar za historijska istraživanje (Univerzitet