PREDSTAVLJANJE NOVE PUBLIKACIJE : Radovi Filozofskog fakulteta, Knjiga V (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija)

U okviru izdavačke djelatnosti Filozofski fakultet u Sarajevu je objavio svoju periodičnu publikaciji Radovi Filozofskog fakulteta, Knjiga V (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija). U skladu sa dosadašnjom praksom da svaki od brojeva bude posvećen jednom od naučnika koji su doprinjeli razvoju Odsjeka i njegovih katedri, ovaj broj je posvećen nedavno preminulom akademiku prof. dr. Dubravku Lovrenoviću  ( 1956.- 2017. ). Međutim, časopis nije temaski ograničen te su u njemu zastupljene teme iz svih perioda ljudske prošlosti. Realizaciji časopisa su učestvovali svi nastavnici i saradnici Odsjeka za historiju i Katedri za historiju umjetnosti odnosno arheologiju. Glavni urednik časopisa je doc. dr. Amila Kasumović a sekretar  redakcije doc. dr. Amir Duranović.

Od posebnog značaja za one sfere izučavanja kojima se bavi Udruženje BATHINVS predstavljaju tri rada iz oblasti antičke historije Bosne i Hercegovine i prikaz koja se bavi tematikom tog perioda. Riječ je o sljedećim radovima:

  • Salmedin Mesihović, prof. dr.Baton Dezidijatski, dezitijatska politija i vizija ustanka
  • Amra Šačić Beća, doc. dr.Administrativne jedinice nepoznatog imena iz istočne Bosne i Podrinja
  • Adnan Busuladžić, prof. dr.Neki primjeri nepublicirane rimske vojne opreme i oružja iz franjevačkog samostana u Tolisi
  • Arnela Selimović, BA Marin Zaninović, Ilirski ratovi, Zagreb, 2015, 495 str.

Zadovoljstvo nam je istaknuti da su ovo radovi  članova Nadzornog odbora  , stručnog saradnika i člana redakcionog odbora Godišnjaka Acta Illyrica  kao i nove članice Udruženja BATHINVS . Pored navedenih radova moguće je pronaći životopis i bibliografiju akademika Lovrenovića, te još sedam članaka i rasprava, jedan prijevod, jedna građa i deset prikaza. Bitno je napomenuti da se u ovom broju u metodološkom smislu uočava napredak jer je promjenjena forma citiranja i navođenja literature. Časopis ima cilj da postane prepoznatljiv u digitalnim bazama podataka, te shodno tome urađeni su krupni koraci u njegovoj stručnoj i tehničkoj uređivačkoj politici.

Časopis je dostupan i u digitalnoj formi na web stranici Filozofskog fakuteta u Sarajevu (elektronsko izdavaštvo).

Ovdje možete preuzeti template Godišnjaka Udruženja Bathinvs

O nama

Udruženje BATHINVS je osnovano 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine.
Saznaj više

Ostale novosti

PROMOCIJA SEDMOG BROJA ČASOPISA „ACTA ILLYRICA“

S ponosom najavljujemo promociju sedmog broja Godišnjaka Udruženja BATHINVS „Acta Illyrica.“ Domaćin ovogodišnje promocije bit će Centar za historijska istraživanja (Univerzitet u Sarajevu – Filozofski

Deset godina „Bathinvsa“ !

ŠTA SMO TO URADILI DO SADA?   OBJAVLJENE KNJIGA: 6 monografija, 2 izdanja izvora i 1 Vodič za turiste SEDAM BROJEVA ČASOPISA “ACTA ILLYRICA”: ukupno