Kao što smo već prethodno najavili Udruženje „BATHINVS“, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo, organizira online VIDEOKONFERENCIJU pod nazivom ,,Tekovine rimske kulture na prostoru sarajevske regije” koja će biti održana 18.11.2021. godine sa početkom u 18 sati, na ZOOM platformi. Ovom prilikom donosimo Vam popis učesnika i njihove teme.

Dženana Kahriman, MA –Rimsko osvajanje sarajevske regije dolazak rimske kulture na izvor rijeke BATHINVS (Bosne)

Ivana Božić, BA – Aquae s…najstariji urbani kompleks na tlu Sarajeva

Fadil Hadžiabdić, MA- Sarajevo u kasnoantičkom periodu

Sanda Hasagić Terzić, MA – Rimska kultura i umjetnost na području sarajevske regije

Adisa Lepić, MA – Ranovizantijske oklopne lamele sa lokaliteta Ilinjača u Gornjem Kotorcu kod Sarajeva

Najda Durmo, MA- Rimsko naslijeđe kao turistički potencijal

Prof. dr. sc. Salmedin Mesihović– Nepoznati ,,Rim” u Sarajevu

Kratke biografije učesnika možete pronaći OVDJE.