PRODUŽENJE ROKA ZA PREDAJU RADOVA: Nagrada ,, Prof. dr. Esad Pašalić”- Javni poziv za dostavljanje radova

Udruženje „BATHINVS“ je na sjednici održanoj 14.07.2021. godine donijelo odluku o produženju roka  za predaju radova za nagradu „Prof. dr. Esad Pašalić“.  Zbog trenutne epidemiološke situacije odlučeno je da  studenti koji žele konkurisati za nagradu „Prof. dr. Esad Pašalić“ radove mogu poslati do 1. septembra 2021. godine na zvaničnu e – mail adresu Udruženja BATHINVS (bathinvs@gmail.com). Radovi koji ne budu pristigli u naznačenom roku neće se uzimati u razmatranje.

U nastavku možete pročitati tekst konkursa :

U saradnji sa porodicom uvaženog bosanskohercegovačkog arheologa i dugogodišnjeg profesora i dekana Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Udruženje za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija BATHINVS raspisuje javni poziv za predaju radova za nagradni fond „Prof. dr. Esad Pašalić“. Cilj ove nagrade jeste da se podstakne rad studenata koji u procesu svog visokoškolskog obrazovanja pokazuju talenat i interes za izučavanjem najstarijeg arheološkog i historijskog naslijeđa Bosne i Hercegovine. Svrha nagrade jeste da na dostojanstven način, kroz  analizu stručnih publikacija, čiji je sadržaj blizak stvaralaštvu Esada Pašalića, ukaže na naučno naslijeđe istog. Obezbijeđeni nagradni fond za akademsku 2020 / 2021. godinu  jeste :

 • Prvo mjesto (500 KM)
 • Drugo mjesto (300 KM)
 • Treće mjesto (200 KM)
 • Tri prvoplasirana prikaza stručnih publikacija biti će objavljeni u petom broju Godišnjaka Udruženja BATHINVS Acta Illyrica

Uslovi prijave najavni poziv za predaju radova za nagradu „Prof. dr. Esad Pašalić“ su:

 1. Pravo na učešće imaju studenti II ciklusa studija historije i arheologije, te studenti III ciklusa doktorskog studija arheologije i antičke historije
 2. Studenti koji učestvuju na konkursu moraju biti državljani Bosne i Hercegovine
 3. Studenti II ciklusa imaju pravo na učešće ukoliko studiraju na Univerzitetima u Bosni i Hercegovini, dok doktoranti mogu aplicirati ukoliko studiraju i u inostranstvu
 4. Učesnici na konkursu su dužni dostaviti u elektronskoj formi dokaz da zadovoljavaju uslove iz prve 3 tačke (skeniranu prvu stranu lične karte ili pasoša, te prvu stranicu indexa )
 5. Učesnici su dužni u elektronskoj formi dostaviti popunjeni obrazac koji će moći skinuti sa zvanične web stranice Udruženja BATHINVS www.bathinvs.com, te profila izdavača Udruženja za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija BATHINVS na platformi academia.edu.
 6. Imena studenata koji su pokazali izvanredne sposobnosti za proučavanje, razumijevanje, analizu i predstavljanje odabranog naučnog djela i time stekli pravo na nagradu „Prof. dr. Esad Pašalić“ biti će objavljena na zvaničnoj web stranici Udruženja za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija BATHINVS do kraja kalendarske godine.
 7. Nagrada „Prof. dr. Esad Pašalić“ studentima koji ostvare najbolje rezultate biti će uručena na svečanoj promociji petog broja Godišnjaka Udruženja BATHINVS Acta Illyrica koja će biti upriličena krajem 2021. ili početkom 2022. godine.
 8. Nagrađivani studenti nemaju pravo ponovog apliciranja za nagradni fond. 

Komisija će razmatrati radove koji predstavljaju prikaz ili osvrt na sljedeće publikacije:

 1. Allen, P., Neil, B. Crisis Management in Late Antiquity (410 – 590 CE): A Survey of the Evidence from Episcopal Letters, Brill, Leiden, 2013.
 2. Milivojević F. Cezarov Ilirik, Hrvatski institut za povijest / Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Zagreb – Rijeka, 2021.
 3. Busuladžić, A. Zbirka antičkih fibula iz Franjevačkog samostana u Tolisi / The Collection of Antique Fibulae from the Franciscan Monastery in Tolisa, Univerzitet u Sarajevu/Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2014.
 4. Busuladžić A.Sjaj antičkih Grka (keramičke posude, slikane vaze, skulpture, oružje, nakit, staklo, numizmatika iz muzejskih zbirki u BiH) / The splendour of ancient Greece (pottery, painted vases, sculpture, arms and armour, jewellery, glass, coins from the museum collections of Bosnia and Herzegovina), Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2020.
 5. Cameron, A. The Last Pagans of Rome, Oxford University Press, Oxford, 2011.
 6. Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja ANUBiH, knjiga 49, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2020.
 7. Godišnjak Zemaljskog muzeja, GZM 50/51, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2009.
 8. Godišnjak Udruženja BATHINVS, Acta Illyrica,br. 2 (broj posvećen prof.dr.sc. Esadu Pašaliću), Udruženje za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija „BATHINVS“, Sarajevo, 2018.
 9. Godišnjak Udruženja BATHINVS, Acta Illyrica,br. 4, Udruženje za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija „BATHINVS“, Sarajevo, 2020.
 10. Kaljanac A., Historija arheologije, U potrazi za prošlošću, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 2014.
 11. Lalošević, V. Cum esset persecutio: Dioklecijanovo doba na području između Akvileje i dunavskog limesa u mučeničkim legendama, Književni krug, Split, 2018.
 12. Luke Lavan and Michael Mulryan (ed.) – The Archaeology of Late Antique ‘Paganism’, Brill, 2011.
 13. Marin, E. MursaHadrijanova kolonija uz limes rimskog carstva /  Mursa – Colonia Aelia at the limes of the Roman Empire, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2018.
 14. Mesihović S. Helenske apoikije u Italiji i Siciliji, Udruženje za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija „BATHINVS“, Sarajevo, 2017.
 15. Mesihović, S.  Bitka za Ilirik, Udruženje za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija „BATHINVS“, Sarajevo, 2018.
 16. Migotti, B., Šašel Kos, M. & Radman Livaja, I. Roman Funerary Monuments of South-Western Pannonia in their Material, Social, and Religious Context (Archaeopress Roman Archaeology), Archaeopress, Oxford, 2018.
 17. Nikolov, V & Bacvarov. K., Salt and gold: The role of salt in prehistoric Europe, Provadia, Veliko Tarnovo, 2012
 18. Pandžić, I. Kulturne veze neolita Bosne i Hercegovine sa neolitom susjednih oblasti, Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, 2014.
 19. Perinić Lj. The nature and origin of Silvanus’ cult in Roman provinces of Dalmatia and Pannonia, Oxford, 2018.
 20. Zaninović, M. Ilirski ratovi, Školska knjiga, Zagreb, 2015.
 • Radovi ne smiju imati više od četiri stranice teksta
 • Radovi trebaju biti poslani u Microsoft Word (Compatibility Mode) formatu sa sljedećim specifikacijama : 
 • Font: Times New Roman;
 • Poravnanje: Justify;
 • Prored/Razmak: 1,15 ;
 • Veličina slova: u naslovu 14, glavni tekst 12
 • Tekstovi koji ne budu predstavljali osvrt/prikaz na jednu od gore navedenih publikacija neće se razmatrati.

Uz  imena dobitnika nagrade „Prof. dr. Esad Pašalić“  biti će objavljena i imena članova stručne komisije za 2021. godinu. S ciljem da se postigne što je moguće veći stepen objektivnosti u sastav ovogodišnje komisije za nagradu ne mogu biti birani članovi Nadzornog odbora Udruženja BATHINVS niti članovi Udruženja.

Zainteresirani studenti ukoliko imaju dodatna pitanja mogu se obratiti organizatoru dodjele nagrade „Prof. dr. Esad Pašalić“ putem zvanične e – mail adrese bathinvs@gmail.com.

Obrazac za prijavu možete preuzeti i popuniti ovdje.

SRETNO!

Ovdje možete preuzeti template Godišnjaka Udruženja Bathinvs

O nama

Udruženje BATHINVS je osnovano 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine.
Saznaj više

Ostale novosti

PROMOCIJA SEDMOG BROJA ČASOPISA „ACTA ILLYRICA“

S ponosom najavljujemo promociju sedmog broja Godišnjaka Udruženja BATHINVS „Acta Illyrica.“ Domaćin ovogodišnje promocije bit će Centar za historijska istraživanja (Univerzitet u Sarajevu – Filozofski