Promocija BATHINVS izdanja u Zavičajnom muzeju u Visokom

U četvrtak 05.03.2020. godine sa početkom u 19:00, u prepunoj Sali Zavičajnog muzeja Visoko, održana je promocija BATHINVS izdanja. Ovom prilikom promovisane su slijedeće publikacije: Godišnjak Acta Illyrica, br. II i III; Vodič za antičko naslijeđe u gradu Sarajevu i njegovoj okolini / Ancient heritage guidebook for the city of Sarajevo and the surroundings  ( autora Edin Veletovac i Amra Šačić Beća ), te djela autora Salmedina Mesihovića: Bitka za Ilirik, Geneza zla, Liberalna frakcija rimskog nobiliteta i Helenske apoikije u Italiji i Siciliji.   U ulozi promotora našli su se prof. dr. sc. Adnan Kaljanac ( Katedra za arhelogiju, Filozofskog fakulteta u Sarajevu), doc. dr. sc. Amra Šačić Beća ( Odsjek za historiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu), te mladi arheolog i kustos Zavičajnog muzeja u Visokom, magistar Tarik Silajdžić. Ispred Udruženja prisutnim su se obratili predsjednik dr. sc.  Edin Veletovac i podpredsjednik magistar Dženan Brigić.

Dr. sc. Veletovac je  posjetiocima promocije, u osnovnim crtama, predstavio najvažnije rezultate projekta koje je Udruženje reliziralo u posljednih šest godina. Predsjednik Udruženja je akcentirao saradnju sa naučnim institucijama u zemlji i inostranstvu. Ovom prilikom on je istakao da je izdavački rad Udruženja prepoznat i od strane CEEOLA, vodeće bibliotekarske baze akademskih časopisa i knjiga sa prostora srednje i istočne Europe, kao i  američke baze podataka Complementary Index (EBSCO host); te će se radovi objavljeni u Godišnjaku Udruženja moći pronaći u njihovima bazama.

 Magistar Dženan Brigić, koji se ovom prilikom našao u ulozi moderatora, najprije je poželio dobrodošlicu svim prisutnima te je najavio promotore. Ispred promotora prvi je govorio prof. dr. Adnan Kaljanac koji je promovisao drugi i treći broj Godišnjaka Udruženja BATHINVS Acta Illyrica , te Vodič za antičko naslijeđe u gradu Sarajevu i njegovoj okolini / Ancient heritage guidebook for the city of Sarajevo and the surroundings. Kaljanac je istakao da je Acta Illyrica jedan od vodećih stručnih časopisa u zemlji, iako je riječ o časopisu koji izlazi svega nekoliko godina . Osvrnuo se na rad uredništva ovog časopisa koje konstantno radi na indeksaciji istog u različitim bazama. Posebno je podvukao činjenicu da redakciju časopisa čine ugledni profesori i naučni radnici sa Univerziteta i naučno-istraživačkih institucija iz Slovenije, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine, te da su u časopisu rezultate svojih istraživanja objavljivali naučnici iz Mađarske, Hrvatske, Srbije, BiH itd. Kaljanac je pohvalio sadržaj publikovanih radova u drugom i trećem boju časopisa Acta Illyrica, naglašavajući posebno moderan metodološki pristup u pojednačnim člancima. O publikaciji Vodič za antičko naslijeđe u gradu Sarajevu i njegovoj okolini / Ancient heritage guidebook for the city of Sarajevo and the surroundings čiji su autori Amra Šačić Beća i Edin Veletovac, promotor je govorio izuzetno afirmativno. U osnovnim crtama je predstavio sadržaj iste, te napomenuo da je to jedna od rijetkih  publikacija te vrste u BiH.

Nakon Kaljanca publici se obratila doc. dr. sc. Amra Šačić Beća koja je uvodnom dijelu istaknula da se izdavačkom djelatnošću kakvu ima BATHINVS, i redakcijom koja radi na časopisu Acta Illyrica, ne mogu pohvaliti ni mnoge institucije sa dužom tradicijom u istoj oblasti. U svom izlaganju najveću pažnju posvetila je knjizi Bitka za Ilirik autora Salmedina Mesihovića. U osnovnim crtama je predstavila sadržaj te knjige, te je ukazala na važnost Dezidijata i Batonovog ustanka za prostor doline Bosne, kojem pripada i Visoko. S ciljem da lokalnoj čitateljskoj publici pribiži knjigu, posebnu pažnju obratila je na Mesihovićev osvrt na arheološki lokalitet Vratnica kod Visokog gdje su nađeni grobovi Dezidijatskih ratnika iz IV stoljeća p.n.e. Također je govorila o nadgrobnoj ploči porodice Batona koja se čuva u Franjevačkoj gimnaziji u Visokom, i u tom kontekstu podvukla je činjenicu da je to epigrafski spomenik sa najviše sačuvanih ilirskih imena i da predstavlja pravi biser antičke baštine BiH. Između ostalog spomenula je kako je Mesihović  napravio  paralelu između Batona Dezidijatskog, vođe Velikog ilirskog ustanka, te kralja Tvrtka I Kotromanića i Josipa Broza Tita, u cilju da savremenom čovjeku najbolje predoči lik ove istaknute ličnosti antičkog perioda i pokaže da on spada u red jednog od najvažnijih heroja bosanskohercegovačke historije. Premda to zvuči pomalo romantičarski, takav pristup u cilju popularizacije Velikog ilirskog ustanka, kao jednog od najznačajnih događaja iz ilirske prošlosti, sasvim je opravdan. Šačić Beća je posebno akcentirala da čitajući knjigu jasno je da cilj autora nije tiraž i prodaja knjige, već želja da se Veliki ilirski ustanak vrati sa margina historijske spoznaje na mjesto koji po svom značaju zaslužuje. Stoga je knjiga postavljena na internet u elektronskoj formi, dostupna svima ,,free of charge“.

U drugom dijelu svog obraćanja Šačić Beća istakla je osnovne značajke knjige Geneza zla čiji je autor također prof. dr. Mesihović. Spomenula je da smatram da je posebno važno imati u vidu da je Mesihović jedni bosanskohercegovački historičar i jedan od rijetkih u regiji koji piše radove iz opće historije. A za sam kraj  osvrnula se na djelo Liberalna frakcija rimskog nobiliteta. – Gaj Lelije i Scipion Emilijan koju je izdanju BATHINVSA objavio također profesor sa sarajevskog Filozofskog fakulteta Salmedin Mesihović.

Treći promotor bio je mladi kustos i arheolog Zavičajnog muzeja u Visokom, te svojevrsni domaćin promocije magistar Tarik Silajdžić. On je predstavio četvrtu knjigu prof. dr. Salmedina Mesihovića pod naslovom Helenske apokije u Siciliji i Italiji. Riječ je o knjizi koja se bavi kulturno – historijskim razvojem grčkih polisa na jugu Italije i Siciliji. Silajdžić je govorio pojedinačno o svakom poglavlju u knjizi ističući najvažnije faktografske činjenice.  Budući da je bio i jedan od recenzenta knjige koju predstavlja, Silajdžić je jasno precizirao važnost ove publikacije. Kao i u svoj recenziji, on je podvukao da autor u pokušaju  predočavanja što potpunije i vjerodostojnije slike procesa grčke kolonizacije južnoitalskog prostora,  poseže za obiljem izvorne građe i relevantne stručne literature, vješto izbjegavajući zamku mitološke opterećenosti interpretacije koja karakteriše većinu literarnih izvora u ranom periodu postanka i razvoja grčko-rimskog svijeta.

Na kraju promocije prisutnim se obratila direktorica muzeja, gospođa Mubera Pulo koja je bila jedan od glavnih inicijatora ove promocije. Gospođa Pulo je podsjetila prisutne na činjenicu da je ovo bila prva promocija izdanja iz antičke historije i arheologije u Zavičajnom muzeju u Visokom. Apostrofirala je želju za budućom saradnjom sa Udruženjem BATHINVS, te iskazala zadovoljstvo zbog izuzetnog interesa stanovnika Visokog za ovaj događaj. Promociju su ispratili i lokalni mediji. Nakon promocije upriličeno je druženje sa autorima i promotorima.

Udruženje BATHINVS se zahvaljuje Upravi Zavičajnog muzeja u Visokom, te kolegi Silajdžiću na gostoprimstvu i saradnji.

U četvrtak 05.03.2020. godine sa početkom u 19:00, u prepunoj Sali Zavičajnog muzeja Visoko, održana je promocija BATHINVS izdanja. Ovom prilikom promovisane su slijedeće publikacije: Godišnjak Acta Illyrica, br. II i III; Vodič za antičko naslijeđe u gradu Sarajevu i njegovoj okolini / Ancient heritage guidebook for the city of Sarajevo and the surroundings     ( autora Edin Veletovac i Amra Šačić Beća ), te djela autora Salmedina Mesihovića: Bitka za Ilirik, Geneza zla, Liberalna frakcija rimskog nobiliteta i Helenske apoikije u Italiji i Siciliji.   U ulozi promotora našli su se prof. dr. sc. Adnan Kaljanac ( Katedra za arhelogiju, Filozofskog fakulteta u Sarajevu), doc. dr. sc. Amra Šačić Beća ( Odsjek za historiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu), te mladi arheolog i kustos Zavičajnog muzeja u Visokom, magistar Tarik Silajdžić. Ispred Udruženja prisutnim se obratili predsjednik dr. sc.  Edin Veletovac i podpredsjednik magistar Dženan Brigić.

Dr. sc. Veletovac je  posjetiocima promocije, u osnovnim crtama, predstavio najvažnije rezultate projekta koje je Udruženje reliziralo u posljednih šest godina. Predsjednik Udruženja je akcentirao saradnju sa naučnim institucijama u zemlji i inostranstvu. Ovom prilikom on je istakao da je izdavački rad Udruženja prepoznat i od strane CEEOLA, vodeće bibliotekarske baze akademskih časopisa i knjiga sa prostora srednje i istočne Europe, kao i  američke baze podataka Complementary Index (EBSCO host); te će se radovi objavljeni u Godišnjaku Udruženja moći pronači u njihovima bazama.

 Magistar Dženan Brigić, koji se ovom prilikom našao u ulozi moderatora, najprije je poželio dobrodošlicu svim pristutnima te je najavio promotore. Ispred promotora prvi je govorio prof. dr. Adnan Kaljanac koji je promovisao drugi i treći broj Godišnjaka Udruženja BATHINVS Acta Illyrica , te Vodič za antičko naslijeđe u gradu Sarajevu i njegovoj okolini / Ancient heritage guidebook for the city of Sarajevo and the surroundings. Kaljanac je istakao da je Acta Illyrica jedan od vodećih stručnih časopisa u zemlji, iako je riječ o časopisu koji izlazi svega nekoliko godina . Osvrnuo se na rad uredništva ovog časopisa koje konstantno radi na indeksaciji istog u različitim bazama. Posebno je podvukao činjenicu da redakciju časopisa čine ugledni profesori i naučni radnici sa Univerziteta i naučno-istrživačkih institucija iz Slovenije, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine, te da su u časopisu rezultate svojih istraživanja objavljivali naučnici iz Mađarske, Hrvatske, Srbije, BiH itd. Kaljanac je pohvalio sadržaj publikovanih radova u drugom i trećem boju časopisa Acta Illyrica, naglašavajući posebno moderan metodološki pristup u pojednačnim člancima. O publikaciji Vodič za antičko naslijeđe u gradu Sarajevu i njegovoj okolini / Ancient heritage guidebook for the city of Sarajevo and the surroundings čiji su autori Amra Šačić Beća i Edin Veletovac, promotor je govorio izuzetno afirmativno. U osnovnim crtama je predstavio sadržaj iste, te napomenuo da je to jedna od rijetkih  publikacija te vrste u BiH.

Nakon Kaljanca publici se obratila doc. dr. sc. Amra Šačić Beća koja je uvodnom dijelu istaknula da se izdavačkom djelatnošću kakvu ima BATHINVS, i redakcijom koja radi na časopisu Acta Illyrica, ne mogu pohvaliti ni mnoge institucije sa dužom tradicijom u istoj oblasti. U svom izlaganju najveću pažnju posvetila je knjizi Bitka za Ilirik autora Salmedina Mesihovića. U osnovnim crtama je predstavila sadržaj te knjige, te je ukazala na važnost Dezidijata i Batonovog ustanka za prostor doline Bosne, kojem pripada i Visoko. S ciljem da lokalnoj čitateljskoj publici pribiži knjigu, posebnu pažnju obratila je na Mesihovićev osvrt na arheološki lokalitet Vratnica kod Visokog gdje su nađeni grobovi Dezidijatskih ratnika iz IV stoljeća p.n.e. Također je govorila o nadgrobnoj ploči porodice Batona koja se čuva u Franjevačkoj gimnaziji u Visokom, i u tom kontekstu podvukla je činjenicu da je to epigrafski spomenik sa najviše sačuvanih ilirskih imena i da predstavlja pravi biser antičke baštine BiH. Između ostalog spomenula je kako je Mesihović  napravio  paralelu između Batona Dezidijatskog, vođe Velikog ilirskog ustanka, te kralja Tvrtka I Kotromanića i Josipa Broza Tita, u cilju da savremenom čovjeku najbolje predoči lik ove istaknute ličnosti antičkog perioda i pokaže da on spada u red jednog od najvažnijih heroja bosanskohercegovačke historije. Premda to zvuči pomalo romantičarski, takav pristup u cilju popularizacije Velikog ilirskog ustanka, kao jednog od najznačajnih događaja iz ilirske prošlosti, sasvim je opravdan. Šačić Beća je posebno akcentirala da čitajući knjigu jasno je da cilj autora nije tiraž i prodaja knjige, već želja da se Veliki ilirski ustanak vrati sa margina historijske spoznaje na mjesto koji po svom značaju zaslužuje. Stoga je knjiga postavljena na internet u elektronskoj formi, dostupna svima ,,free of charge“.

U drugom dijelu svog obraćanja Šačić Beća istakla je osnovne značajke knjige Geneza zla čiji je autor također prof. dr. Mesihović. Spomenula je da smatram da je posebno važno imati u vidu da je Mesihović jedni bosanskohercegovački historičar i jedan od rijetkih u regiji koji piše radove iz opće historije. A za sam kraj  osvrnula se na djelo Liberalna frakcija rimskog nobiliteta. – Gaj Lelije i Scipion Emilijan koju je izdanju BATHINVSA objavio također profesor sa sarajevskog Filozofskog fakulteta Salmedin Mesihović.

Treći promotor bio je mladi kustos i arheolog Zavičajnog muzeja u Visokom, te svojevrsni domaćin promocije magistar Tarik Silajdžić. On je predstavio četvrtu knjigu prof. dr. Salmedina Mesihovića pod naslovom Helenske apokije u Siciliji i Italiji. Riječ je o knjizi koja se bavi kulturno – historijskim razvojem grčkih polisa na jugu Italije i Siciliji. Silajdžić je govorio pojedinačno o svakom poglavlju u knjizi ističući najvažnije faktografske činjenice.  Budući da je bio i jedan od recenzenta knjige koju predstavlja, Silajdžić je jasno precizirao važnost ove publikacije. Kao i u svoj recenziji, on je podvukao da autor u pokušaju  predočavanja što potpunije i vjerodostojnije slike procesa grčke kolonizacije južnoitalskog prostora,  poseže za obiljem izvorne građe i relevantne stručne literature, vješto izbjegavajući zamku mitološke opterećenosti interpretacije koja karakteriše većinu literarnih izvora u ranom periodu postanka i razvoja grčko-rimskog svijeta.

Na kraju promocije prisutnim se obratila direktorica muzeja, gospođa Mubera Pulo koja je bila jedan od glavnih inicijatora ove promocije. Gospođa Pulo je podsjetila prisutne na činjenicu da je ovo bila prva promocija izdanja iz antičke historije i arheologije u Zavičajnom muzeju u Visokom. Apostrofirala je želju za budućom saradnjom sa Udruženjem BATHINVS, te iskazala zadovoljstvo zbog izuzetnog interesa stanovnika Visokog za ovaj događaj. Promociju su ispratili i lokalni mediji. Nakon promocije upriličeno je druženje sa autorima i promotorima.

Udruženje BATHINVS se zahvaljuje Upravi Zavičajnog muzeja u Visokom, te kolegi Silajdžiću na gostoprimstvu i saradnji.

AUTOR: Ivana Božić, BA

Ovdje možete preuzeti template Godišnjaka Udruženja Bathinvs

O nama

Udruženje BATHINVS je osnovano 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine.
Saznaj više

Ostale novosti