U srijedu 02.12.2015. godine, sa početkom u 14:00, u prostorijama Zemaljskog muzeja u Sarajevu održana je promocija knjige ,, Historija Ilira“, koautora prof. dr. sc. Salmedina Mesihovića i više ass. Amre Šačić, MA. Posebnost ove promocije pored izuzetne posjećenosti očituje se i u činjenici da su promotori i voditeljica promocije bili ugledni profesori sa Odsjeka za historiju i Katedre za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Bitno je istaći da su promociji prisustvovali ugledni gosti iz više naučnih institucija ( Univerziteta u Sarajevu, Nacionalne komisije za zaštitu spomenika, Državnog arhiva BiH, Univerziteta u Tuzli, Univerziteta Džemal Bijedić iz Mostara, Zemaljskog muzeja u Sarajevu, Muzeja grada Sarajeva itd). Za historijsku nauku i arheologiju je posebno važno da je knjiga izazvala veliko interesovanje studenata iz tih oblasti, koji su u velikom broju prisustvovali promociji. Cijela promocija bila je i medijski ispraćena.

U uvodnom dijelu promocije publici se obratila doc. dr. Aiša Softić koja je iznijela kratki historijat Zemaljskog muzeja, osvrnula se na njegove najistaknutije djelatnike, a u zaključnom dijelu izlaganja predstavila je autore u kratkim crtama. Nakon uvodnog izlaganja riječ je preuzeo prof. dr. sc. Adnan Busuladžić koji je spomenuo svoju prvobitnu zabrinutost da će ovo djelo ličiti na djelo Aleksandra Stipčevića ,, Iliri“. On ističe i da je mnogo knjiga i različitih autora koji se bave ovom tematikom. No, kao što i sam navodi u daljnjem izlaganju, autori su uspjeli dokazati da je riječ o prvoj knjizi koja je u svojoj osnovi direktno fokusirana na historijsku stranu istraživanja prošlosti Ilira. On ističe da je posebnost knjige u činjenici da obuhvata široki vremenski okvir (15. st. p.n.e.- 6. st. n.e. ) te detaljno obrađuje sve aspekte historije Ilira. Počevši od izvora grčkih i rimskih pisaca u kojem se spominju Iliri, kao i epigrafske građe, preko grčko-ilirskih odnosa i perioda Ilirske države, do period rimske vlasti na ovom prostoru i na kraju perioda kasne antike, autori su zaokružili cijelu historijsku cjelinu. Na kraju svog izlaganja Busuladžić ističe ozbiljnost ovog djela za izučavanje historije Ilira i nada se da će biti u upotrebi dugi niz godina.

Emeritus prof. dr. Enver Imamović svoje izlaganje započeo je predstavljajući autore knjige i naglašavajući da su oni svoj život posvetili istraživanju ove materije i predavanju iste na Odsjeku za historiju. On istovremeno spominje i osjećaj zadovoljstva koji ga ispunjava dok gleda dvoranu punu učenika koji imaju priliku slušati o historiji Ilira. Govoreći o sadržaju knjige Imamović ističe značaj izvora koji se spominju jer su se ranija istraživanja fokusirala više na materijalnu kulturu. Ovdje on između ostalog ističe da je Sarajevo centar za istraživanje Ilira, navodi različite publikacije i radove na ovu temu ( PZJ,) te autore koji su se bavili ovom tematikom ( poput Čovića, Benca, Baslera, Bojanovskog, Patscha, Pašalića i drugih). On iznosi i svoje nezadovoljstvo činjenicom da se tek odnedavno na fakultetima predaje historija Ilira iz razloga što se oduvijek zagovaralo da historija BiH počinje pojavom Slavena.

Obraćajući se publici koautorica rada viša ass. Amra Šačić, MA istaknula kako se osnovni motivi pisanja ovog djela pronalaze u saznanjima do kojih je došla prilikom edukacije svojih studenata. Vidljiv je određeni dio neznanja o ovoj materiji među studentima koji trebaju posjedovati određeni nivo predzanja o istoj, što dovodi do pitanja koliko je šire bosanskohercegovačko društvo upućeno u ovu materiju. Koautorica je svoje nezadovoljstvo najbolje prezentovala činjenicom da narod u BiH ne zna skoro ništa o liku i djelu Batona Dezidijatskog, jednog od glavnih aktera Velikog ilirskog ustanka 6.-9. g.n.e. Istovremeno ona iznosi par činjenica koje bi čitatelje moglo zainteresovati za daljnje izučavanje ovog perioda. Tu je prije svega uzela za primjer antičke izvore u kojima se nalazi i spomen rijeke Bosne, koje se spominje i na jednom epigrafskom spomeniku. Šačić navodi i da, iako se povećao broj naučnika koji se bavi izučavanjem historije Ilira, ova oblast još nije dosegla odgovarajući nivo istraženosti. Na kraju svog izlaganja koautorica se zahvalila svima koji su potpomogli nastanaku ove knjige: uredniku doc. dr. Adnanu Kaljancu, suradnici za engleski jezik Samri Čibirić, MA za prevod sažetka na engleski jezik i Tijani Križanović, MA za vizuelni identitet naslovnice. Oba autora posebnu zahvalnost iskazali su Edinu Veletovcu, MA koji je prema njihovom mišljenju dao nemjerljiv doprinos nastanku knjige uzevši u obzir da je on koautor tematske cjeline posvećene kasnoj antici. Shodno tome koristimo prilku da naglasimo da magistar Veletovac radi doktorsku disertaciju u kojoj obrađuje problematiku prostora Zapadnog Balkana u kasnoj antici, pa su ga autori iz tog razloga zamolili za pomoć prilikom izrade poglavlja koje prema mišljenju recezenata i promotora izuzetno važno. Inače zadovoljstvo nam je istaknuti da je magistar Veletovac predsjednik Udruženja BATHINVS.

Prof. dr. sc. Salmedin Mesihović, koautor knjige, navodi kako su u radu nastojali izbjeći postojeći šablon koji su raniji autori koristili. On se nadovezuje na Imamovićevo izlaganje i govori o nastojanju da se najstariji historijski periodi ovog područja potisnu u pozadinu čime se savremenija historija stavlja u prvi plan. Koautor nastoji, pozivajući se na 2 ličnosti iz historije Ilira, ranije pomenutog Batona Dezidijatskog i namjesnika Publija Kornelija Dolabele ( koji je izgradio preko 600 km cesta u BiH ), da ukaže na razlike između svjetske i domaće historijske svijesti. U svijetu bi veličina ovih ličnosti bila vidljiva u postojanju njihovih statua i ulica, trgova ili zgrada koje nose njihova imena, što kod nas nije slučaj. Mesihović je svoje izlaganje završio izražavajući svoju zahvalnost članovima Udruženja BATHINVS i svima onima koji su radili na organizaciji promocije ove knjige.

Knjiga je nastala kao dio Tempus projekta EU, a recenzenti iste su akademik Slovenske akademije znanosti i umjetnosti (SAZU), te redovni profesor na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, Rajko Bratož i doc dr. Milan Lovenjak pri Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani. Bitno je napomenuti da knjiga nije na prodaju, te se ista može naći u fakultetskim bibliotekama kao i Nacionalnoj biblioteci. Knjiga je već uvrštena u obaveznu literaturu na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, kao i Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru.

Ovom prilikom još jednom izražavamo svoje čestitke prof. dr. sci. Salmedinu Mesihoviću i višoj ass. Amri Šačić, MA na izdavanju i uspješnoj promociji knjige.