Zbog pogoršane epidemiološke situacije uslijed globalne pandemije uzrokovane virusom COVID-19 Udruženje “BATHINVS” nije 2020. godine bilo u mogućnosti realizirati svoj tradicionalni projekat “Ciklus javnih predavanja”. Shodno tome ove godine smo se odlučili na drugačiji vid naučne promocije naučne spoznaje najstarije baštine naše šire regije. Imajući to u vidu zadovoljstvo nam je najaviti prvu Bathinusovu zoom videokonferenciju na temu “Pitanje identiteta u Iliriku: određivanje i samoodređivanje”. Riječ je o metodološkom pitanju koje je izuzetno važan čimbenik u savremenim arheološkim i historijskim istraživanjima.O temi identiteta autohtonih zajednica u Iliriku na Bathinusovoj zoom videokonferenciji diskutirati će neki od vodećih autoriteta iz teoretske arheologije i historije, te klasične arheologije i historije jugoistočne Europe . U diskusiji tako učestvuju eminentni stručnjaci sa Macquarie University iz Australije, Hrvatskog katoličkog sveučilište u Zagrebu, Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta u Sarajevu odnosno : Dr. sc. Siniša Bilić-Dujmušić (Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu, Hrvatska)Dr. sc. Danijel Džino (Macquarie University, Australija)Dr. sc. Salmedin Mesihović (Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)Dr. sc. Vladimir Mihajlović (Univerzitet u Novom Sadu, Srbija)Dr. sc. Marko A. Janković (Univerzitet u Beogradu, Srbija)Dr. sc. Adnan Kaljanac (Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina) Stručnu diskusiju sa učesnicima će moderirati dr. sc. Amra Šačić Beća sa Katedere za stari vijek, Odsjeka za historiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Koordinatori projekta su mladi historičari Dženana Kahriman i Fadil Hadžiabdić. Naučnici, naučni radnici i drugi zainteresirani konferenciji mogu prisutupiti putem linka https://us02web.zoom.us/j/87649274220… . Termin održavanja konferencije je u srijedu 16.12.2020. godine od 10 – 12 sati.Konferencija će također biti direktno emitirana na Facebook stranici Udruženja “BATHINVS” .